logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for motvilje:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normotvilje
engfeelings [n]: abhorrence, repugnance [formal], aversion, dislike, antipathy, revulsion, distaste
spafeelings [n]: aversión [f], repugnancia [f], antipatía [f], repulsión [f], asco [m], desagrado [m]
swefeelings [n]: motvilja
Synonyms:age, antagonisme, antipati, aversjon, avind, avsky, avsmak, bitterhet, ha et horn i siden til, hat, kvalme, mishag, nag, uvilje, vemmelse
Example:
 1. Betyr det at Bærum Høyre har moderert sin motvilje mot Markagrensen ?
 2. Det er en kjent sak at Busk er blitt flyttet fra fengsel til fengsel fordi han skapte vanskeligheter, sa direktør Dokmo, men tilføyde at hans motvilje mot ovenfornevnte soningsfange var at Trondheim kretsfengsel er en lokal anstalt, og bare beregnet på korttidsinnsatte.
 3. Har det ikke tidligere vært en del motvilje mot en fusjon ?
 4. Jeg har ennå ikke rukket å kontakte løperne, men så vidt jeg har hørt, har de ingen motvilje mot meg som trener.
 5. Vi begynner å forstå din motvilje mot teoretisering av praksis.
 6. Vi fører en restriktiv linje overfor boksing, men vi har ingen prinsipiell motvilje mot sporten, sier Åke Strømmer i den svenske TVsporten.
 7. Andre blokkeringer er en for selvsikker holdning til hvordan et problem skal løses, motvilje til å øve innflydelse, ønsker om å unngå frustrasjon slik at man gir opp fort når man møter hindringer, for tradisjonsbundet legning - det vil si at man lar seg binde av vaner og normer.
 8. Bankene har seg selv å takke for publikums motvilje.
 9. Blir anabole steroider nevnt, føler de aller fleste mennesker motvilje, nettopp fordi idrettsutøvere blir tatt i fusk for å bedre sitt eget prestasjonsnivå med slike stimuli.
 10. Channon begrunnet eksportforbudet med Stobritannias sterke motvilje mot bruk av kjemiske våpen og forsikret at produkter som inngår i slike våpen ikke skal eksporteres til de to landene.
 11. De beskylder oss for at vi ikke prøver å få til nasjonal forsoning, for å piske opp hat og motvilje og for å hindre at fortiden blir glemt.
 12. De prinsipper hun sikter til, er Arbeiderpartiets historiske motvilje til å inngå regjeringskoalisjon med andre partier.
 13. Den bidrar først og fremst til å skape motvilje mot en kommisjonsinnstilling som ennu ikke er avgitt, en motvilje som kanskje vil vise seg ikke å være berettighet.
 14. Den motvilje man før merket mot f.eks. redusert bemanning, synes helt erstattet av en positiv holdning til å få også dette til å gli bedre.
 15. Det er en påstand som ikke har gyldighet for de mange kvinner og menn som hver dag viser sin motvilje mot general Wojciech Jaruzelskis regime og som forfølges og straffes for det.
 16. Det er foreløbig uklart om myndighetenes taushet skyldes at man vil avdramatisere faren fra den militante høyrefløyen, eller om det skyldes nervøsitet for at sikkerpolitiets metoder skal skape motvilje hjemme og i nabolandene.
 17. Det er fra tidligere kjent at det gjør seg gjeldende en betydelig motvilje mot forslaget om et eget ombud i såvel sosial som i sykehusadministrasjonen i Oslo.
 18. Det er ingenting som tilsier at det er motvilje mot nordmenne som er årsaken.
 19. Det er kjent at Lubbers egen regjering er delt i spørsmålet om stasjonering av atomvåpen, et skritt som også vekker motvilje i et flertall av befolkningen.
 20. Det er typisk at da en rekke større konserner beordret ansatte hit, flyttet de med sterk motvilje.
 21. Det har heller ikke Carl I. Hagens og Fremskrittspartiets tilhengere og Venstrevelgeres motvilje er avtagende.
 22. Det løftet har Jaruzelski holdt til nå, vel vitende om at han ville øke sine landsmenns motvilje mot hans regime hvis han glattet over ugjerningen.
 23. Det skyldes vel tildels motvilje og manglende tilretteleggelse rundt om i de aktuelle kommuner.
 24. Det som først og fremst står i veien for en avtale er Nigerias motvilje mot en devaluering av landets valuta, og subsidieringen av petroluemsprodukter på hjemmemarkedet.
 25. Det synes å være en stigende motvilje mot fortsatt militær støtte fra USAs side til Somozas tidligere gardister og mot videre militær opptrapping i Honduras, El Salvador, Guatemala, og fortvilelse over at det tradisjonelt avmilitariserte Costa Rica nå trekkes inn i konflikten.
 26. Det virker som om partiets generelle motvilje mot alle gode reformforslag fra regjeringen Willoch har slått igjennom også i denne sak.
 27. Det viser seg nemlig at menn har adskillig mindre motvilje overfor dette kvinnfolkarbeidet, så lenge det er en maskin involvert.
 28. Dette har fått spesielt store oppslag i Bergenspressen, noe jeg mener bunner i misunnelse og den motvilje fra visse hold mot at det benyttes dyktige Osloadvokater her i Bergen i vanskelige straffesaker !
 29. Dette har vakt motvilje i Storbritannia, og for få dager siden troppet den britiske Bonnambassadør opp i kanslerkontoret for å be om en forklaring.
 30. EN HØYTSTÅENDE KINESISK tjenestemann erklærte overfor en japansk delegasjon med sosialister at Kina ser med motvilje på forslaget om utplassering av de amerikanske Tomahawkrakettene i Japan, opplyste japanske reportere idag.
Similar words:
swemotvilja
normotvirke
engmotive
spamovible
engmobile
normoteflue
engmovie
Your last searches:
 1. motviljeLast searches

# NAL Term
1 Flag begå en alvorlig feil
2 Flag rova
3 Flag tapón
4 Flag unexplainable
5 Flag musch
6 Flag ton-
7 Flag steil
8 Flag rik
9 Flag frappant
10 Flag toningsvätska
11 Flag ridge
12 Flag gerbil
13 Flag if requested
14 Flag enameling
15 Flag resenär
16 Flag sazonado
17 Flag kap
18 Flag överprenumerera

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3351 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 792 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1461 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4330 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5214 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5504 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4609 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5196 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9218 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 1.0559 - seconds.

mobiltelefon