logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for multinasjonal:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normultinasjonal
enggeneral [a]: multinational
spageneral [a]: multinacional
swegeneral [a]: multinationell
Example:
 1. Da så den konkrete oppfølgningen i form av stasjonering av en FNstyrke i området ikke lot seg gjennomføre, bestemte USA seg for på eget initiativ å opprette en multinasjonal styrke.
 2. Gudding hadde fortalt Farruggia at denne forretningsmannen var en slektning av en velkjent og multinasjonal norsk skipsreder.
 3. HVIS mlerne hadde begrunnet sin boikottoppfordring med sedvanlig ubehag over multinasjonal - pilletrillende som annen - industri, hadde vi knapt registrert fenomenet.
 4. Landet er en multinasjonal stat og har 120 nasjonaliteter.
 5. Men efter disse årene ble han bedt om å undertegne en multinasjonal kontrakt.
 6. NORAD har arbeider der, Redd Barna har et lite prosjekt, og der er også et multinasjonal prosjekt - Mahaweli.
 7. SovjetUnionen er kanhende det mest fremtredende eksempel på en multinasjonal statsdannelse, som helt opp i vår egen tid har forsterket dette preg ved å oppsluke nye nasjoner uten å spørre om deres egen vilje.
 8. Vi har dannet en multinasjonal organisasjon som skal tenke sikkerhet.
 9. De få outsidere har voldt begrepet multinasjonal stor skade.
 10. Karlsen har bygget opp en multinasjonal storbedrift, som er blitt markedsleder på en rekke utenlandske markeder.
 11. Mafiaen er blitt en umåtelig rik multinasjonal sammenslutning.
 12. Men Italia frykter stadig en omorganisering av den røde terror, og derfor går Italias innenriksminister Oscar Luigi Scalfaro desto bitrere til felts mot de franske myndigheter og hevder at Frankrike med sin liberale eksilpolitikk huser multinasjonal terrorisme, som når som helst kan slå til overalt i Europa.
 13. NATO er også en nødvendig multinasjonal, vestlig ramme om avspennings og fredsbestrebelsene.
Similar words:
engmultinational
spamultinacional
swemultinationell
engmultilateral
engmultiracial
normultilateral
normuntrasjon
Your last searches:
 1. multinasjonalLast searches

# NAL Term
1 Flag instabilitet
2 Flag oval
3 Flag iatrogen
4 Flag uppslagsverk
5 Flag tiender
6 Flag effacement
7 Flag finpusse
8 Flag dirre
9 Flag cuidarse de
10 Flag lengre borte
11 Flag homeopathy
12 Flag servicestation
13 Flag samma
14 Flag herrar
15 Flag flau smak
16 Flag submissive
17 Flag tapt
18 Flag fulländad

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 553 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1332 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2603 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8192 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2316 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2905 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5823 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6640 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7164 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2445 - seconds.

mobiltelefon