logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for mye:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normye
engi høyeste grad [a]: very, most [formal], uncommonly
quantity [a]: much, quite a lot of, a whole lot of, lots of [informal], a hell of a lot of [informal]
general [o]: very much
utallig [o]: a lot of
bestemmelse [o]: far
reinforcing word [o]: very well, thoroughly
grad [o]: very, well, much, quite, badly, seriously, greatly
spai høyeste grad [a]: muy, más
quantity [a]: mucho, una gran cantidad de
general [o]: mucho, muchísimo
utallig [o]: mucho
bestemmelse [o]: muy
reinforcing word [o]: completamente, muy bien, a fondo
grad [o]: muy, bien, mucho, muchísimo, con urgencia
swei høyeste grad [a]: mycket
Synonyms:atskillig, bråtevis, en god del, en masse, en mengde, fullt av, fyldig, haugevis, i bøtter og spann, i overflod, ikke lite, lassevis, mangt, massevis, meget, mengdevis, mer enn nok, plenty, rik, rikelig, til alt overmål
Derived terms:altfor mye, anvende for mye, arbeide for mye, ete for mye, for mye, for mye arbeide, forenkle alt for mye, bruke for mye, hvor mye, hvor mye… enn, ikke mye, la mye være igjen, like mye, med mye saft, påminne veldig mye om, poliomyelitt, prate for mye, mye, mye man vil, ta for mye betalt, takk så kjempemye, takk så mye, takk så veldig mye, veldig mye, være mye etterspurt, være mye ettersøkt, være under mye stress, gi for mye næring, jeg elsker deg veldig mye
Example:
 1. Ansvaret for det ligger like mye på Høyre som på Senterpartiet.
 2. Båtparaden med alle modeller og nyheter, kjentfolk forteller om sine favoritthavner, oversikt over ankrings og badeplasser i Oslofjorden, på dagstur med seilbrett, jorden rundt med Fredag og mye annet stoff for båtfolk som her Arve Opsahl ombord i sin motorkrysser Caroline 4.
 3. Company, som er mindre abstrakt enn mye annet av Beckett og en ubetinget leseropplevelse, fremstod på scenen som en gåte og et problem for anmelderne.
 4. Den er farlig fordi den undergraver foreldrenes selvfølelse, som er dårlig nok fra før av, og får dem til å glemme hvor mye de har å gi når det gjelder deres egne barn.
 5. Den som forsøker å følge noe med i norsk politisk liv har forlengst erfart at man skal høre mye før ørene faller av.
 6. Den sterkestes rett som brevskriveren er inne på, er dessverre et fenomen som gjør seg mer og mer gjeldende, og eftersom hensynsløsheten kombinert med manglende vett og ferdigheter bare øker, er det dessverre mye som taler for revidering av regelverket og bedre kontroll med fritidsbåtenes ferdsel.
 7. Denne variant av et skriftsted har, skal man tro sosialantropologen professor Arne Martin Klausen, vært tankegangen bak mye av vestlig utviklingshjelp, fordi man har betraktet utviklingslandenes kultur som akterutseilt i forhold til den vestlige.
 8. Dessverre, sa arbeidsgiver, vi kan ikke betale tilbake det som er trukket for mye.
 9. Det ble for mye å drive med to idretter, og derfor valgte jeg håndballen.
 10. Det er mye en kan utrette med hammer og meisel når en bare har fagkunnskaper, uttalte Jørgen Firing, som da var sjef.
 11. Det finnes ikke mye som er mer kristent her på jord enn å være sosialist, hevder han, men innrømmer dog at det gir god trening i toleranse å knele ved siden av folk som har stemt Kåre Willoch inn som statsminister.
 12. Det skulle mye til å løfte hodet, men litt efter litt vendte jeg da tilbake til livet, efter å ha levd i dypet, med bare død rundt meg.
 13. Det ville være rimelig om Norge, som har høstet så mye av Antarktis rikdommer, også var med på den forskning som kan føre til en sunn økologisk politikk i disse områdene.
 14. Du kan ha så mye suksess du vil, men hvis du ikke har kjærlighet, er det et liv i ørkenen.
 15. Elektrokatten fikk mye ros som en effektiv rottejeger, tok livet av 98 prosent.
 16. Endel foreldre bruker mye av sin fritid sammen med sine barn.
 17. Et år var mye den tiden, og livsfornødenhetene het vann, ved, renhet, alt sammen elementære ting !
 18. Finnes det så mye grunnlag for slike holdninger at foreldre bør ha dårlig samvittighet ?
 19. For mye foreldre heter et av kapitlene i boken, og her stilles det spørsmål om det som kalles ungdomsproblem, ofte kan være et voksenproblem.
 20. For mye uteaktiviteter er eneste klage deltagerne har på vårt opplegg, helst vil de sitte foran skjermen hele dagen.
 21. Forholdet til barna er så mye mer enn et spørsmål om kunnskaper, uttaler forfatteren.
 22. Fra 1924 bodde han i sin hjemby Vjosjenskaja, men han reiste mye, og ledsaget bl.a. daværende statsminister Nikita Khrustsjov under hans besøk i USA sommeren 1959.
 23. Fra Norge dengang husker jeg best et koldtbord, der vi kunne spise så mye vi bare orket for en krone !
 24. Fredede eiere, som de kalles på konservatorsjargongen, har mye av æren for det vi har bevart av gamle bygninger i Norge.
 25. Har barnet fått plantesaft i øynene, bør man straks skylle med mye vann, eventuelt oppsøke lege.
 26. Har vi altfor mye av løyver, reguleringer, kontroll, forskrifter og til og med lover ?
 27. Hun mener det er grunnlag for å hevde at barn kan lære mye av å se på TV og forøvrig finner hun det nødvendig å understreke at skremmebildene av mediets iboende skadevirkning er hentet fra en helt annen situasjon enn vår.
 28. Hun skulie merke mye til hans sårede alarmberedskap.
 29. Hvis det blir for mye lærdom, kan det bli att før liten plass åt forstand.
 30. Hvis statsministeren skal legge på denne medlemsavgiften så mye at det virkelig monner for underskuddene i folketrygden, kommer han ingen veg med tiendedels prosenter.
Similar words:
engmy
normyk
normyr
normyte
swemyr
swemys
swemyt
Your last searches:
 1. myeLast searches

# NAL Term
1 Flag sopebrett
2 Flag valor
3 Flag travesti
4 Flag shelve
5 Flag leer mal
6 Flag latmark
7 Flag utbasunere
8 Flag ladder
9 Flag formstrikket
10 Flag rap
11 Flag bakery
12 Flag mercado del trabajo
13 Flag grad
14 Flag armory
15 Flag uutsigbar
16 Flag neocolonialism
17 Flag bier
18 Flag nekropsi

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 565 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 703 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1338 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2613 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8202 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2322 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2914 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5829 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6650 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7177 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1716 - seconds.

mobiltelefon