logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for myndig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
normyndig
engstemme [a]: authoritative, peremptory [formal]
person [a]: of age
spastemme [a]: autoritario, perentorio
person [a]: mayor de edad
swestemme [a]: myndig
Synonyms:
 1. autonom, bred, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpen
 2. bydende, despotisk, dominerende, herskelysten, herskende, herskesyk, maktglad, maktkjær, maktlysten, maktsyk, rådelysten, tyrannisk
Derived terms:umyndiges båndlagte midler, bemyndige, bemyndiget, bemyndiget ombud, myndighet, myndighetene, ubemyndiget, skriftlig bemyndiget, umyndiggjøre, bemyndigelse, domsmyndighet, påtalemyndighet, umyndig, umyndighet, umyndiggjort, skattemyndighet
Example:
 1. Det er ikke så lett å gå rundt med myndig mine bestandig, men skogsfolket er stort sett flinke til å flytte seg når vi ber om det.
 2. Og så har selskapet fått en myndig styreformann i h.r.advokat Jon Lyng ?
 3. Agnete G. Haaland gav liv til en varm og myndig ungpike som kastes ut i konflikt gjennom kulturkollisjonen mellom gammel og ny tro.
 4. Arvid Pettersen maler med myndig kraft på mere eller mindre kasserte gamle planker, bord, lemmer - og kondemnerte bilradiatorer.
 5. Av en myndig, professoral stemme ble tyske offiserkadetter for få dager siden ledet gjennom utstillingen Samvittighetens opprør i Forbundsdagen i Bonn, om en gruppe offiserers mislykkede anslag mot Hitler for 40 år siden, den 20. juli 1944.
 6. De er ladet med spenning og et gjennomreflektert og / eller intuitivt myndig innhold.
 7. Den ene, Anders Kirkegaard, stanset meg med bizarr fantasi og en inntrengende kroppsfølelse uttrykt i fysisk nærgående farve og en myndig, tildels virtuos form.
 8. Desto mere forbløffende er derfor et renstrøket bilde, myndig malt på strak arm i et storlinjet oppslag, basert på en fast og klar kontrastvirkning mellom komplementærfarvene rødtgrønt.
 9. Det er klart at en myndig delegasjonsordning må tilpasses de konstitusjonelle erfaringer og de institusjonelle forutsetninger i de enkelte land.
 10. Det er nemlig ingen selvfølge at foreldrene understøtter en hele livet, og det har de heller ingen plikt til efter at man har fylt 18 og er myndig.
 11. Det krever naturligvis sin pris i et visst tap av myndig modellert helhetskarakter.
 12. Dirigenten Emil Tchakarov hadde overblikk, og holdt det hele sammen uten å virke påtrengede myndig.
 13. Efter sesongslutt ifjor tok også sistnevnte på seg en myndig røst.
 14. Efterhånden blir styrken mere markant, opprørsånden likeså - og man sitter igjen med inntrykket av et myndig og helstøpt menneske i en tid ellers så kuende fordomsfull.
 15. En myndig amerikaner holder på en av dem og gir sine direktiver til spillerne.
 16. En renstrøken karmosinrød flate står her ganske myndig og raffinert mot prikkete flater i en særegen billedbygning.
 17. En særlig inntrykksfull variant er et av de siste bildene, malt i år, Lampen i vinduet, hvor hastig malte felter av grønt, gult, mørkeblått og bleket rødt danner en herlig rik og myndig samklang.
 18. En tilstrekkelig aktiv og kyndig og myndig sprogkonsulent ville i samarbeide med NRKansatte hatt en enestående chanse til å fremme godt, korrekte og nyansert norsk sprog - uansett målføre.
 19. Et par er formet med en mere umiddelbar kraft, eksempelvis nr. 12 Open Letter med et håndtrykk som blikkfanger og kontrast mot en koloristisk myndig bakgrunn.
 20. Forfatteren Jan Erik Rekdal benytter denne anledningen til å trekke en myndig skikkelse fra nordisk litteratur frem i lyset.
 21. Fremdeles regjerer hun, med myndig stemme og sikker hånd, antropologisenteret NaBolom, som hun og hennes danske mann, Frans Blom, har bygget opp i fjellbyen San Cristobal de las Casas i SydMexico.
 22. Fåmælt og myndig forklarer streken romdybde og former.
 23. Først gjorde myndig hetene det, så overtok private krefter.
 24. Gene Hackman er knapp og myndig, en oberst med en viss tragisk verdighet.
 25. Guri Kolbjørnsen i Kate Frukt og Tobakk i Parkveien sender oss et myndig blikk over disken.
 26. Han er imponert over hvor myndig legfolk har opptrådt, de er ikke kuet av prester og biskoper.
 27. Han ser myndig utover forsamlingen.
 28. Han var knapt myndig da han skrev boken Å ri en tiger.
 29. Hun karakteriserer seg gjerne som myndig, men ikke streng.
 30. Hun var også en myndig dame.
Results found in Swedish dictionary
swemyndig
engröst [a]: authoritative, peremptory [formal]
person [a]: of age
norröst [a]: myndig
sparöst [a]: autoritario, perentorio
person [a]: mayor de edad
Synonyms:
 1. autonom, bred, fri, friboren, frigiven, gratis, kreativ, självständig, stark, tillgänglig, oavhängig, obegränsad, ohämmad, öppen
 2. despotisk, dominerande, härsklysten, härskande, maktlysten, tyrannisk
Derived terms:bemyndiga, bemyndigad, bemyndigande, bemyndigat ombud, myndighet, myndigheterna, skriftligt bemyndigande
Wiki:Myndig är en civilrättslig term som innebär att en person är berättigad att på egen hand ingå civilrättsliga giltiga avtal, bland annat rörande ekonomiska överenskommelser. Ett villkor för att vara myndig är och har normalt varit att en viss ålder uppnåtts - myndighetsålder. Historiskt och i olika länder finns andra krav för att kunna vara myndig.
Similar words:
normynde
normyndling
swemyndling
swemynning
swemysig
engmyopia
engmyopic
Your last searches:
 1. myndigLast searches

# NAL Term
1 Flag outsell
2 Flag veksle
3 Flag pinsett
4 Flag klumse
5 Flag paralytic
6 Flag beskyttende
7 Flag hormaza
8 Flag altfiol
9 Flag narices
10 Flag caw
11 Flag brave
12 Flag droga
13 Flag affidavitt
14 Flag clausura
15 Flag stuva om
16 Flag sulfonamide
17 Flag headdress
18 Flag krigstid

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 685 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1804 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6796 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1643 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5177 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5986 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6437 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5433 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5959 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1961 - seconds.

mobiltelefon