logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for nødvendiggjøre:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nornødvendiggjøre
enggeneral [v]: necessitate [formal], require
spageneral [v]: requerir
swegeneral [v]: nödvändiggöra
Example:
 1. Den olympiske ånd skal respekteres i 92, forsikrer franskmennene, og den tradisjonsrike universitetsbyen - la Cite Universitaire - er her faktisk på tale, noe som vil nødvendiggjøre store renoveringsarbeider og nye anlegg der.
 2. Det kan i så fall nødvendiggjøre en europeisk kompensasjon for de styrker som eventuelt flyttes, mente han.
 3. Et slikt regnestykke vil nødvendiggjøre en rekke forutsetninger som efter sin natur må være usikre.
 4. I tillegg mener han at de globale utviklingsproblemer igjen vil melde seg med full tyngde og nødvendiggjøre en prioritering som innebærer at den tredje verdens utviklingsmuligheter blir en av Utenriksdepartementets fremste oppgaver.
 5. SV la opp til å øke skatteinngangen med 500 millioner ved styrking av lingningsetaten, noe som ville nødvendiggjøre en bemanningsøkning på 500 personer.
 6. Under gjennomføring av opprydning og omstrukturering er det oppdaget endel svakheter i den tidligere økonomiske kontroll og oppfølging som vil nødvendiggjøre visse justeringer i regnskapet for 1985.
 7. Tidligere presseomtale av en sak, som ikke kan belastes advokaten, kan nødvendiggjøre korreksjoner eller saklig informasjon.
 8. Dette betyr at moderniseringen av ACCS ikke skal nødvendiggjøre eller lede til noen endringer vedrørende anvendelsen av nasjonale styrker eller områder.
 9. En videre utvidelse av det offentliges ansvarsområde vil nødvendiggjøre et stadig større byråkratisk apparat.
 10. Endringer i familie og bruksmønstret bør ikke nødvendiggjøre store bygningsmessige forandringer.
 11. Ingen av museets bygninger har fått omfattende skader, og man regner med at flommen hovedsaklig vil nødvendiggjøre opprydningsarbeide når det er over.
 12. Med samme støtte som idag, skulle en slik barnehavedekning innebære ett bare driftsutgiftene vil nødvendiggjøre tilskudd på ca. 3740 millioner kroner fra det offentlige.
 13. Men Kjell Borgen gjør det også klart i sin pressemelding at å fjerne disse avgiftene, også vil nødvendiggjøre å gå igjennom hele avgiftssystemet for biler.
 14. Og han uttalte at hvis situasjonen skulle nødvendiggjøre gassimport senere, håpet han at Norge har gass på det tidspunkt britene måtte trenge det neste gang, selv om han godt forstod at regjeringens avgjørelse var skuffende for nordmennene.
 15. Skal ca. 500 000 passasjerer nødvendiggjøre nytt terminalbygg og ny jernbane ?
Your last searches:
 1. nødvendiggjøre


Nødvendiggjøre was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) nødvendiggjøre
Gerundio: nødvendiggjørende
Past participle: nødvendiggjøret
Indikative
1. Present
 • jeg
  nødvendiggjører
 • du
  nødvendiggjører
 • han
  nødvendiggjører
 • vi
  nødvendiggjører
 • dere
  nødvendiggjører
 • de
  nødvendiggjører
8. Perfect
 • jeg
  har nødvendiggjøret
 • du
  har nødvendiggjøret
 • han
  har nødvendiggjøret
 • vi
  har nødvendiggjøret
 • dere
  har nødvendiggjøret
 • de
  har nødvendiggjøret
2. Imperfect
 • jeg
  nødvendiggjøret
 • du
  nødvendiggjøret
 • han
  nødvendiggjøret
 • vi
  nødvendiggjøret
 • dere
  nødvendiggjøret
 • de
  nødvendiggjøret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde nødvendiggjøret
 • du
  hadde nødvendiggjøret
 • han
  hadde nødvendiggjøret
 • vi
  hadde nødvendiggjøret
 • dere
  hadde nødvendiggjøret
 • de
  hadde nødvendiggjøret
4a. Future
 • jeg
  vil/skal nødvendiggjøre
 • du
  vil/skal nødvendiggjøre
 • han
  vil/skal nødvendiggjøre
 • vi
  vil/skal nødvendiggjøre
 • dere
  vil/skal nødvendiggjøre
 • de
  vil/skal nødvendiggjøre
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha nødvendiggjøret
 • du
  vil/skal ha nødvendiggjøret
 • han
  vil/skal ha nødvendiggjøret
 • vi
  vil/skal ha nødvendiggjøret
 • dere
  vil/skal ha nødvendiggjøret
 • de
  vil/skal ha nødvendiggjøret
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle nødvendiggjøre
 • du
  ville/skulle nødvendiggjøre
 • han
  ville/skulle nødvendiggjøre
 • vi
  ville/skulle nødvendiggjøre
 • dere
  ville/skulle nødvendiggjøre
 • de
  ville/skulle nødvendiggjøre
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha nødvendiggjøret
 • du
  ville/skulle ha nødvendiggjøret
 • han
  ville/skulle ha nødvendiggjøret
 • vi
  ville/skulle ha nødvendiggjøret
 • dere
  ville/skulle ha nødvendiggjøret
 • de
  ville/skulle ha nødvendiggjøret
Imperative
Affirmative
 • du
  nødvendiggjør!
 • vi
  La oss nødvendiggjøre!
 • dere
  nødvendiggjør!
Negative
 • du
  ikke nødvendiggjør! (nødvendiggjør ikke)!
 • dere
  ikke nødvendiggjør! (nødvendiggjør ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag innpakning
2 Flag krusa
3 Flag bizarría
4 Flag solvente
5 Flag allitterera
6 Flag frånstötande
7 Flag ta innvollene ut
8 Flag repertoire
9 Flag ologisk
10 Flag gäll
11 Flag displicencia
12 Flag scenario
13 Flag scalable
14 Flag scandal
15 Flag klass
16 Flag ta fatt
17 Flag parasitt
18 Flag baladí

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 29 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1254 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 399 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1056 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3857 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4724 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4939 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4078 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4719 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8360 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.2025 - seconds.

mobiltelefon