logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for nøytralisering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nornøytralisering
enggeneral [?]: neutralization
spageneral [?]: neutralización
swegeneral [?]: neutralisering
Example:
  1. Selektiv bruk av vold og nøytralisering av upopulære sandinistledere og demonstrasjoner som leder til at enkelte av deres egne dør som martyrer, er blant de mange forslag til hva som kan gjøres for å sikre øket støtte fra befolkningen.
  2. Det jeg spekulerer på, er om denne tysktyske utsoning akkurat på dette punktet symboliserer en utvikling mot et mer - i hvert fall på visse punkter - integrert Tyskland, om et slikt eventuelt mer nytt tysk rike vil falle inn i den russiske fold eller om det kan komme til å bety noe for en eventuell nøytralisering av Europa mellom De forente stater og SovjetUnionen.
  3. Fullstendig overrumplende - og på et strategisk uhyre velplassert tidspunkt trakk ambassadør Jens Evensen sitt forslag opp av hatten og gav hele antiatomvåpenbevegelsen en klar antiNATOretning med et forslag som i Evensens egen modell innebar en nøytralisering av Norge.
  4. I stedet brukes det formuleringer som nøytralisering av utvalgte tjenestemenn.
  5. Det innebærer i seg selv et skritt i retning av en nøytralisering av Norge.
  6. En slik orientering er bedre enn den nedtoning og nøytralisering av livssynsspørsmål man idag ser i mange offentlige sammenhenger.
  7. Tyske bryggerier bruker kilovis av giftstoffet monobromeddiksyre, blant annet til nøytralisering av melkesyrebakterier.
Your last searches:
  1. nøytraliseringLast searches

# NAL Term
1 Flag riktig
2 Flag frantic
3 Flag polite
4 Flag sago
5 Flag blodsbroder
6 Flag Scout
7 Flag sin cargo
8 Flag mikroskop
9 Flag mango
10 Flag avreise
11 Flag madrastra
12 Flag genre
13 Flag etablert
14 Flag square brackets
15 Flag mortel
16 Flag embrollo
17 Flag olivo
18 Flag furste

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1321 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1561 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1819 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1547 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2166 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3544 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2211 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2536 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5008 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4913 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1637 - seconds.

mobiltelefon