logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for naboskap:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nornaboskap
enggeneral [n]: neighborhood
sted [n]: vicinity, neighborhood
spageneral [n]: vecindad [f], vecindario [m]
sted [n]: vecindad [f], alrededores [mp]
swegeneral [n]: grannskap
Synonyms:nærhet, miljø, trakt, omegn, sone, distrikt, region, omgivning, plass, område
Example:
 1. Et fredelig naboskap og samarbeide mellom de to tyske stater har en gunstig virkning på utviklingen i Europa, heter det.
 2. Forholdet til SovjetUnionen må baseres på den kjølige realisme som vet at ord som vennskap eller naboskap ikke eksisterer i den maktpolitikk som dyrkes i Kreml. her er det bare tale om den sterkestes rett.
 3. Blokken kan fremme det gode naboskap, sier de.
 4. Et sterkere forsvar for de tradisjonelle verdier, tro, familie, arbeide, det gode naboskap, frihet og fred.
 5. Å hjelpe til at denne frykt blir virkelighet i SydAfrikas naboskap er en stor oppgave for oss, sa utenriksminister Stray.
 6. Andre fordeler som oppgis er ordnede forhold, vaktmester og godt naboskap.
 7. Askers nære naboskap til hovedstaden gjorde seg stadig mer gjeldende efterhvert som kommunikasjonene bedret seg.
 8. At det er svært lite sannsynlig at de rettslige avgjørelser vil påvirkes av et slikt naboskap, er ingen avgjørende innsigelse mot min frykt.
 9. Avslutningsvis kommer Sergejev inn på fremtiden og skriver at målet er godt naboskap, gjensidig hensyn til hverandres interesser og felles bestrebelser for å løse problemer som kan oppstå.
 10. Bevisstheten om Norges naboskap til Sovjet er tyngende nok til å utelukke det.
 11. De restriksjoner vi har idag som følge av vårt naboskap med Sovjet blir respektert.
 12. Den militære ledelse i USA har tenkt å bruke dette naboskap i sine militære planer, skrev Røde Stjerne, som er organ for det sovjetiske forsvarsdepartement.
 13. Den tsjekkoslovakiske regjering, som ellers ikke nøler med å bygge atomkraftverk i Østerrikes naboskap, protesterte mot mulige virkninger for Donauvannstanden og truet med skadekrav.
 14. Det er derfor foretatt en fordeling og sammensetning av leietagerne som vil gi dem felles nytte av å fungere i et nært naboskap.
 15. Det er resultatet av en kunstners omgang med et naboskap av ubevissthet, - som glimt under en blindebukklek på vår moderne verdens vanskapte bakside.
 16. Det er tydelig at USA efterhvert blir tvunget til å prioritere sine forpliktelser i NATO mot globale interesser i MidtØsten, fjerne Østen inklusive Japan og Korea, SydøstAsia og sitt naboskap med Cuba og MellomAmerika.
 17. Det gode naboskap vant imidlertid, med tilhørende fredsavtale.
 18. Det norske lokalsamfunn har nemlig gjennom tidene ikke bare gjort seg gjeldende som en trygg og varm og korrigerende omgivelse for sine medlemmer ; det har også inneholdt heslige elementer av misunnelse, gardinløfting og tisking i krokene - mennesker er blitt knekket av sine naboer og sitt naboskap.
 19. Dette er særlig aktuelt da loftet er omgitt av flere bygninger i nært naboskap.
 20. En tilvekst på 25 kvadratmeter grunnflate vil ofte kunne oppfattes som betydelig, dessuten er det betenkelig dersom naboer føler seg presset til å godkjenne et tilbygg av hensyn til det gode naboskap mener han.
 21. Endelig er det et bygg som skal tilpasses et krevende naboskap til Akershus slott og festning.
 22. Et naboskap mellom land er ikke anderledes enn et naboskap mellom mennesker.
 23. Folk lever alene eller i små familier, og mange har derfor behov for den avlastning og det samvær som tett naboskap kan by på.
 24. For å få bukt med dette og kunne bygge opp et godt naboskap, må vi ha nok fellesarealer, steder vi kan møtes uten at det blir påtrengende eller vanskelig.
 25. Forrest Per Unge dramatiske Salome, fulgt av Ada Madsens mer stillfarne Gutt med fløyte, og Skule Waksviks charmerende Tre små griser, i nært naboskap med Kirsti Aalls Hund som hyler taust mot himmelen.
 26. HENDELSEN kommer samtidig som en ny påminnelse om hvilke våpenmengder som finnes i vårt nærmeste naboskap, rettet ikke minst mot vårt territorium og våre nære farvann.
 27. Hendelsen er en ny påminnelse om hvilke våpenarsenaler som finnes i vårt nærmeste naboskap.
 28. I disse uhyrlige gravearbeiders naboskap kan det ikke ha noen betydning om publikum viser en viss likegyldighet i retning av forsøpling.
 29. I vårt eget nære naboskap har vi så mange eksempler på at denne frihet ikke er en selvfølge, at besinnelse burde kunne forventes hos dem som altfor lett sprer mistillit til våre allierte og til NATO og de standpunkter man der når frem til.
 30. Ingen sjenerer seg for naboskap med fengslet.
Similar words:
nornabolag
engnabob
engnasal
engnausea
nornabo
nornabo-
nornabob
Your last searches:
 1. naboskapLast searches

# NAL Term
1 Flag hacer mucha gracia
2 Flag dreier
3 Flag skosnøre
4 Flag lojal
5 Flag trot
6 Flag skytter
7 Flag forsumpe
8 Flag elskede
9 Flag restos de un naufragio
10 Flag dejecting
11 Flag holografi
12 Flag ta en kopia
13 Flag bikkje
14 Flag seer
15 Flag beam
16 Flag utsette for fare
17 Flag drive up
18 Flag eufoni

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1493 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1612 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2208 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3409 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9620 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3207 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3962 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6688 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7409 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8085 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.3287 - seconds.

mobiltelefon