logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for naturhistorie:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nornaturhistorie
engscience [n]: natural history
spascience [n]: historie natural [f]
swescience [n]: naturhistoria
Wiki:Naturhistorie er en fellesbetgnelse for de fagene som studerer naturen, slik som geologi, botanikk og zoologi. Betegnelsen blir dels brukt for å beskrive interessefeltene til tidligere tiders naturforskere (dvs. før midten av 1800-tallet), men også for å beskrive formålet med de naturhistoriske museene.
Example:
  1. En norsk naturhistorie, Hydrologia Norwegia trykt i 1778.
  2. Av den grunn møtes i denne måned eksperter i naturhistorie, sjøfartshistorie og undervannsteknologi i Oslo.
  3. Dette sier en mann som har påtatt seg å skildre den vestlige verdens sprog og deres naturhistorie på en måte som skal være begripelig og interessant for menigmann.
Similar words:
swenaturhistoria
engnatural force
engnatural history
engnaturalistic
nornaturalisere
spanaturismo
spanaturista
Your last searches:
  1. naturhistorieLast searches

# NAL Term
1 Flag virkning
2 Flag affärsrörelse
3 Flag la vente på seg
4 Flag mete
5 Flag disk
6 Flag læren om hjertesykdommer
7 Flag læren om behandling av sjukdommer
8 Flag amerikansk fotball
9 Flag retrasar
10 Flag læren om barnesjukdommer
11 Flag gun
12 Flag lære utenat
13 Flag sammentreff
14 Flag kopparret
15 Flag alcohol percentage
16 Flag verken fugl eller fisk
17 Flag lære seg
18 Flag jägare

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
casino siteleri 20 0 2022-08-12 12:58:21
Test, just a test 70 0 2022-07-31 14:54:32
röja 512 0 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1424 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6407 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1450 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2103 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4979 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5827 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6260 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1550 - seconds.

mobiltelefon