logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for naturlig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nornaturlig
enggeneral [a]: natural
education [a]: inbred
person [a]: unsophisticated
general [o]: naturally
spageneral [a]: natural
education [a]: innato
person [a]: no sofisticado, simple, sencillo, poco sofisticado
general [o]: naturalmente
swegeneral [a]: naturlig
general [o]: naturligt
Synonyms:barbarisk, fri, hemningsløs, i vilden sky, lavtstående, primitiv, rabiat, , tøylesløs, ubehersket, ubendig, uhemmet, ukultivert, umiddelbar, uordnet, usivilisert, usjenert, ustyrlig, utemmet, vill, vilter
Derived terms:i naturlig størrelse, naturlig mat, naturlig føde, naturlig reaksjon, naturlighet, naturlig anlegg, naturligvis, unaturlig, overnaturlig
Wiki:Naturlig kan referere til: - Natur, noe som ikke er skapt av mennesker - Fysisk person (naturlig person), en juridisk betegnelse på et anskuelig menneske som er underlagt de fysiske lover - Gruppe (biologi) (naturlig gruppe), én eller flere biologiske arter - Naturlig innsjø, en innsjø som har blitt til, eller fått sin nåværende form og størrelse, uten menneskelig inngripen - Naturlig logaritme, logaritmen med grunntall e, der e er et irrasjonalt tall tilnærmet lik 2,718281828 - Naturlig mineralvann, vann av god mikrobiologisk kvalitet med opphav i et grunnvannsreservoar - Naturlig monopol, et monopol som oppstår når maksimum effektivitet av produksjonen og distribusjonen er oppnådd gjennom en leverandør på grunn av skalaeffekt i en spesiell industri - Naturlig satellitt, måne, et himmellegeme som går i bane rundt en planet, dvergplanet eller asteroide - Naturlig språk, et språk som snakkes, skrives eller uttrykkes med tegn med det formål å kommunisere med andre mennesker - Naturlig stoff, stoffer som finnes i naturen - Naturlig tall, et heltall som ikke er negativt - Naturlig utvalg, en viktig faktor som er ansvarlig for evolusjon.
Example:
  1. Han oppfører seg svært naturlig.
  2. Ord må ordnes i rett rekkefølge og grammatikkregler må overholdes for å få en setning akseptert som en naturlig setning.
  3. Denne medisinen er en naturlig gift.
  4. Det er svært naturlig for et menneske at en alltid gir seg selv forrang fremfor hensynet til andre.
  5. Å strebe etter maksimeringen av egen nytte, lykke eller trygghet synes svært naturlig for et menneske.
  6. Jeg er glad i alt som er naturlig.
Results found in Swedish dictionary
swenaturlig
enggeneral [a]: natural
education [a]: inbred
person [a]: unsophisticated
norgeneral [a]: naturlig
spageneral [a]: natural
education [a]: innato
person [a]: no sofisticado, simple, sencillo, poco sofisticado
Synonyms:
  1. riktig, sann, genuin, äkta
  2. fritt, fri
  3. real, autentisk, oförställd, sant, verklig, riktigt, oförfalskad, veritabel
Derived terms:i naturlig storlek, naturlig föda, naturlig reaktion, naturlighet, naturligt, naturligt anlag, naturligtvis, onaturlig, övernaturlig
Example:Han antog som vanligt att det fanns en naturlig förklaring.|Han dog en naturlig död.|Du är en naturlig ledarfigur.|Det finns en naturlig balans.|Män tror att feminister avskyr sex, men det kan vara en naturlig krydda.|Jag är helt naturlig.|måste man gå utanför lagen och skipa naturlig rättvisa.|Var bara naturlig.|Döden är en naturlig del av livet.|Han dog en naturlig död.
Similar words:
nornaturlig
swenaturligt
nornattlig
nornaturfag
swenattlig
engnatural
engnaturalism
Your last searches:
  1. naturligLast searches

# NAL Term
1 Flag lidenskapsløs
2 Flag prosument
3 Flag lover of
4 Flag klarinett
5 Flag mynning
6 Flag blodstigning
7 Flag during
8 Flag mynning
9 Flag kontemplere
10 Flag formaliteter
11 Flag komme til en avgjørelse
12 Flag pepperkorn
13 Flag limitarse
14 Flag castizo
15 Flag attributiv
16 Flag palpitation
17 Flag nytte
18 Flag besiktningsman

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1406 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1533 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2081 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3347 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9502 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3841 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6594 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7337 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7973 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2278 - seconds.

mobiltelefon