logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for ned:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norned
engposisjon [o]: down
retning [o]: downward, downwards, going down
quantity [o]: down
building [o]: downstairs
spaposisjon [o]: por el suelo
retning [o]: hacia abajo, abajo
quantity [o]: hacia abajo
byggning [o]: abajo
sweposisjon [o]: ned
building [o]: ner
Synonyms:fallende, fra oven, fra toppen, loddrett, mot bunnen, nedover, ovenfra, synkende, vertikalt
Derived terms:nedslag, begå mened, behandle nedlatende, vanedannende, biologisk nedbrytbart, bleke ned, blåse ned, bøye seg ned, brenne ned, brors sønnedatter, dempe ned, dukke ned, dra ned, drive ned, drive nedover, dunse ned, dunse ned i, stupe ned, dykke ned, erkjenne nederlag, få til å gå ned i vekt, få til å se ned, ned, falle ned, falle sammen i nederlag, flekke ned, forklare opp og ned, ned, ned igjen, nedenfor, ned i vekt, gli ned, gjøre ned, grave seg ned, grise ned, hale ned, hålke ned, holde nede, henge ned, hoppe ned fra, hugge ned, hysje ned, i rett nedstigende linje, inntreffende annenhver måned, kutte ned skogen, kaste ned, kline ned, kladde ned, komme ned, konjunkturnedgang, [Show less / more]
Anagrams:den
Example:
 1. A.G. - forøvrig fortellerens barndomsvenn - vil dukke ned i hva han oppfatter som folkedypet.
 2. Bassøe påpekte at det er ganske udiplomatisk av en megler å snakke markedet ned, men slik han så situasjonen, kalles det på bakkekontakt, realisme og genialitet, ikke rosenrøde drømmerier.
 3. Bomben ligger fremdeles der den falt ned, og lensmannen i Havøysund vil i løpet av dagen reise til Snøfjord for å hente den.
 4. Bra nok skrevet, men den kan kokes ned til en novelle.
 5. Brukte fire timer fra Oslo og ned.
 6. Casabianca ble sendt for å eksortere Radiant Med til Cherbourg i Frankrike, men lasteskipet hadde bare seilt noen få kilometer da det gikk ned.
 7. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hogge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro.
 8. De Braak hadde en kapret spansk skute på slep da den gikk ned like utenfor kysten av hva som idag er delstaten Delaware på USAs østkyst.
 9. De gamles hjem på Løten, er tatt ned fra portalen.
 10. De som beskylder lærerne for å bryte ned forsvarsviljen sier jo at de selv heller vil ha krigsvilje enn fredsvilje, og dette har lærerne vært altfor forsiktige med å gå ut med.
 11. De som er igjen der, fortsetter å slite hverandre ned i en aldri hvilende indre strid.
 12. Den dagen Regjeringen mener det er politisk mulig, uten for stor belastning, å tre voldgift ned over hodene til de streikende, da gjør den det.
 13. Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når særlige grunner taler for det.
 14. Det er jo blitt langt flere institusjoner, organisasjoner og personer som har interesser å ivareta og som føler ulyst ved å rive ned det som er bygget opp, slik underdir.
 15. Det er satt ned et utvalg som vil drøfte de mer prinsipielle sidene ved ansvarsforhold i Oslo kommune, og har saken om Sosialsentralen som en referanse.
 16. Det er vel noen hver, som har fått seg en forskrekkelse, når Vestre Slidre Kraftlags innbetalingsgiro for hyttestrøm dumper ned i postkassen.
 17. Det er å slå ned stolper og å strekke flettverk.
 18. Det finnes ikke et eneste lite minnesmerke her i landet for falne tyske soldater, der vi kan legge ned en blomst for våre.
 19. Det må registreres som et lyspunkt at arbeidsledigheten gikk ned fra januar til februar.
 20. Det vidunderlige er i dette tilfelle et internasjonalt oppsving som skulle få ledigheten ned.
 21. Det vil dermed ikke komme på tale å skjære ned på antall ansatte, eller kommunal innsats som vil redusere nødvendig hjelp og service til byens befolkning.
 22. Ein skigard kankje vara evig så må gjerdene mellom kristne grupperinger falle ned.
 23. En bekjempelse av diktaturet som sådant vil altså ikke falle heldig ut, før vi har fått øye på diktatoren i vårt eget bryst og veltet ham ned fra hans forhøyning.
 24. Etter det vi kan forstå, har rettens filologiske finvekt vippet ned på gal side da uttrykkene politisk undergraving og venstrevridd ble lagt i skåla, mens den falt ned på rett side med uttrykket undergraver skolens verdigrunnlag.
 25. Far sjøl med stresskoffert i raskt driv ned mot Sentralstasjonen.
 26. Forargelsens hus visavis Lakkegaten skole - påstått verneverdig, men aldri oppført på byantikvarens bevaringsliste - brant ned mens brannmannskapene mest konsentrerte seg om å hindre flammene i å nå nabobygningene.
 27. General Belgrano går ned 2. mai 1982.
 28. Grav deg ned i tide....
 29. Grete Waitzdagen lørdag innledes i Frognerparken der hele 3500 kvinner i alderen 14 til 73 år legger ut på de drøye 4000 metrene ned til Bislett.
 30. Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede.Men alle som så det,mumlet forarget og sa:Han tar inn hos en syndig mann !
Results found in Swedish dictionary
swened
engposition [o]: down
riktning [o]: downward, downwards, going down
quantity [o]: down
norposition [o]: ned
spaposition [o]: por el suelo
riktning [o]: hacia abajo, abajo
quantity [o]: hacia abajo
Synonyms:fallande, lodrät, nedåt, sjunkande
Derived terms:avsnedda, begå mened, behandla nedlåtande, biologiskt nedbrytbar, blåsa ned, bränna ned, driva ned, driva nedför, dyka ned, erkänna nederlag, få att slå ned ögonen, falla ned, falla till föga för nederlag, fläcka ned, förhandskännedom, förnedra, förnedrande, förnedring, ned, ned igen, nedför, gräva ned sig, hala ned, hänga ned, hoppa ned från, hugga ned, i nedre våningen, i rätt nedstigande led, kännedom, kasta ned, klottra ned, komma ned, konjunkturnedgång, köra nedför, krafsa ned, kritisera ned, lägga ned, lägga ned arbetet, läggas ned, lugna ned, mänsklighetskännedom, mened, menedare, montera ned, mulåsnedrivare, nedan, nedan nämnd, nedanför, nedåt, nedåtgående, [Show less / more]
Anagrams:den
Similar words:
engneed
engnerd
engnet
engnew
norne
nornede
nornee
Your last searches:
 1. nedLast searches

# NAL Term
1 Flag begåvningsflykt
2 Flag belgisk kvinne
3 Flag bunnfelle
4 Flag stabssjef
5 Flag befrukte
6 Flag bottling
7 Flag blasphemy
8 Flag bit for bit
9 Flag bestickande
10 Flag balitar
11 Flag bring back
12 Flag besparende
13 Flag behave well
14 Flag carta adjunta
15 Flag beksvart
16 Flag brusa upp
17 Flag irriterende
18 Flag caminar con los hombros caídos

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 403 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 555 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1198 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2451 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7926 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2176 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2766 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5696 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6512 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2066 - seconds.

mobiltelefon