logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for nedslående:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nornedslående
engdemoraliserande [a]: demoralizing, discouraging, disheartening
deprimerande [a]: depressing, discouraging, disheartening, saddening
mislykket [a]: disappointing, discouraging
beklemmende [a]: discouraging, disheartening, dejecting, depressing, daunting
spademoraliserande [a]: desmoralizador, desalentador, desmoralizante
deprimerande [a]: deprimente, desolador, agobiante, penoso
mislykket [a]: decepcionante, desilusionante
beklemmende [a]: desalentador, desesperante, deprimente
swedemoraliserande [a]: nedslående
Synonyms:bedrøvelig, bedrøvende, begredelig, deprimerende, dystert, fatal, forstemmende, gledesløst, kummerlig, leit, lugubert, melankolsk, negativt, nostalgisk, sorgfullt, stusslig, sørgelig, sørgmodig, trist, vemodig, vond, ynkelig
Example:
 1. Kontrollen var direkte nedslående, påpeker politiførstebetjent Terje Furseth i trafikkpolitiet i Oslo til NTB.
 2. Likevel har vi nokså nedslående eksempler på det motsatte også, der kvinnene ikke ville ha noe med oss å gjøre, der hun forsøker å gjemme seg bort eller stikker av rett efter fødselen eller der hun fortsetter narkotikabruken og prostitusjonen helt opp til en ukes tid før fødselen, sier assisterende overlege Hans Andreas Sande ved fødeavdelingen på Ullevål sykehus.
 3. Nedslående tall for sommerens første feriehelg, fastslår informasjonsleder Ole Rikard Høisæther ved Norges Røde Kors nyopprettede informasjonssentral på Tjøme.
 4. Vi er ikke blitt informert direkte om den nedslående nyheten om våre Bulgariareiser og arbeider derfor inntil videre på grunnlag av den godkjennelsen vi tidligere mottok, sier disponent Jarle Forbord.
 5. Vi har aldri sett et budsjett som er så nedslående for funksjonshemmede som dette, sa Lisbeth Myhre.
 6. Vårt hovedinntrykk er at det hersker nedslående tilstander i denne del av verden.
 7. Av 18 000 påmeldte var det forresten 14 492 som fullførte, så varmen og fuktigheten var riktig så nedslående denne gang.
 8. Bildet de tegner av den kommunale armod er nedslående.
 9. Blant andre har fungerende skattedirektør Hans Hagen uttalt at Benkows uttalelser er nedslående og legitimerer skatteunndragelser.
 10. Byen dannet efter en slik nedslående episode for noen år siden vennefamilier for unge flyktninger, et system som har fungert meget bra, og som også unge Binh har nytt godt av.
 11. Censuren for faget norsk har vært mildest talt nedslående de senere år.
 12. DET er nedslående at det nest største politiske parti i hovedstaden tydeligvis er ute av stand til å prestere et seriøst, konstruktivt budsjettalternativ, ut fra byens faktiske økonomiske situasjon.
 13. DN och Arne Ruth vet säkert hur nedslående ett sviktande intresse bland konsumenterna kan vara i ett massmedieföretag.
 14. De kan bare stort sett bekrefte de nedslående oppgaver i den siste rapport fra det statlige inspeksjonsorgan med naturvern som spesialområde.
 15. De mange brev og telefoner samt nedslående seertall for Dynastiet, gjorde at TVledelsen måtte gi seg.
 16. Den prisbelønnede filmen om Gandhi var forleden uke satt opp på Grand kino i Tvedestrand - men fikk en nedslående mottagelse av publikum.
 17. Denne gangen møtte et i bokstavelig forstand nedslående syn meg.
 18. Der finnes endel, blant dem barn, som representerer nedslående eksempler i så måte.
 19. Derfor blir det ekstra nedslående når det viser seg at velgerne ikke følger opp, slik det skjedde ved siste kommunevalg.
 20. Derfor er det nedslående å registrere at Hans Bratterud får lov til offentlig å uttale seg grovt nedsettende om homofile.
 21. Det er allikevel nedslående at moroprisen i Montreux iår nok en gang gikk til Benny Hill.Han vant en pris for nøyaktig samme opplegg for 14 år siden,og da må man jo spørre seg om ikke TVunderholdningen er havnet i en bakevje ?
 22. Det er da nedslående å være vitne til en slik forestilling som neppe kan ha gitt seerne noen informasjon av verdi.
 23. Det er dypt nedslående.
 24. Det er forståelig at finansministeren har vært opptatt av andre, viktige oppgaver, men at embedsverket har kunnet overse noe så elementært som å bringe krav og ydelse i harmoni, er nedslående.
 25. Det er imidlertid ikke bare nedslående tall i statistikken.
 26. Det er nedslående å måtte konstatere at for en god del av russen er den halve pilsflasken blitt deres varemerke !
 27. Det er nedslående å se hvordan slik magisk sorthvitt og entenellertenkning som har spilt en avgjørende rolle i historien gjennom tidene, fremdeles trives til tross for den enorme økning i vår kunnskap om verden og mennesket, inklusive menneskesinnet.
 28. Det har det altså nå gjort, og med et for Vilas nedslående resultat.
 29. Det ken vel ikke ha vært meningen, men resultatet er nedslående.
 30. Det som er nedslående ved slik journalistikk, er at vedkommende ikke innhenter realistiske opplysninger fra bedrifter i Norge som vet hva de snakker om.
Results found in Swedish dictionary
swenedslående
engdemoraliserande [a]: demoralizing, discouraging, disheartening
deprimerande [a]: depressing, discouraging, disheartening, saddening
misslyckad [a]: disappointing, discouraging
beklämmande [a]: discouraging, disheartening, dejecting, depressing, daunting
nordemoraliserande [a]: nedslående
spademoraliserande [a]: desmoralizador, desalentador, desmoralizante
deprimerande [a]: deprimente, desolador, agobiante, penoso
misslyckad [a]: decepcionante, desilusionante
beklämmande [a]: desalentador, desesperante, deprimente
Synonyms:deprimerande, ledsam, sorglig, svårmod, trist, melankoli, bedrövad, grå, tråkig, ledsen, nere, butter, melankolisk, nedtryckt, vemodig, svårmodig, glädjelös, sorgsen, tungsint, förstämd, nedstämd, moloken
Example:Det här stället är nedslående.|"" slutade på en nedslående sjätte plats i år.|Det är mycket nedslående.|Är det inte nedslående att Homer Wells plockar äpplen?|Vilken nedslående tanke.|Varför är du så nedslående?|Hon försökte en eller två gånger, men resultatet var nedslående.|Det där var väldigt nedslående!|Han var både hoppfull och nedslående.
Similar words:
nornedadgående
nornedlatende
nornedsettende
nornedstigende
swenedlåtande
nornedbrytende
nornedgjørende
Your last searches:
 1. nedslåendeLast searches

# NAL Term
1 Flag innhopper
2 Flag horario flexible
3 Flag solder
4 Flag landing strip
5 Flag gjette
6 Flag arder
7 Flag geyser
8 Flag dike
9 Flag ligga vaken
10 Flag hålla tal
11 Flag colombiansk
12 Flag consagrado
13 Flag forward
14 Flag genom
15 Flag stekfisk
16 Flag det her
17 Flag espabilado
18 Flag putada

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 381 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 530 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1172 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2426 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7884 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2153 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2739 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5670 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6485 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6992 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2466 - seconds.

mobiltelefon