logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for nedslag:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nornedslag
engkraft [n]: impact
advertisement [n]: poster, bill, placard
penger [n]: allowance
spakraft [n]: impacto [m]
advertisement [n]: cartel [m], afiche [m (Lat. Amer.)]
penger [n]: remuneración [f], compensación [f]
swekraft [n]: nedslag
Synonyms:
 1. plakat, poster
 2. bud, underrettelse, informasjon, budskap, kunngjøring, brev
 3. tilgang, verktøy, gjennomsnittlig, gjennomsnitt, tilganger, redskap
 4. antegning, meddelelse
Derived terms:som et bombenedslag, nedslagsfelt
Example:
 1. Det er betenkelig at Stortingets mening ikke har hatt noen nedslag i arbeidsgruppens rapport, sier han.
 2. God balanse i tilløpet, en skikkelig utgang fra hoppkanten da er mye allerede gjort), og selvfølgelig et ordentlig nedslag.
 3. Aftenpostens mangeårige kirkemedarbeider Harald Stene Dehlin tar i dagens kronikk opp spørsmålet om hvorfor pinsen har gitt seg så lite nedslag i kirkekunsten.
 4. Den mytologiske overbygning kom med den indoeuropeiske innvandring til våre strender og daler - noe som snart fant nedslag i et mangfold av steds og gårdsnavn, for eksempel.
 5. Der andre begynte å forberede seg på å ta nedslag, fløt bare østtyskeren videre nedover i unnarennet.
 6. Der andre ser seg nødt til å ta nedslag, flyter bare Weissflog videre nedover i unnarennene.
 7. Det voldsomme nedslag La Place har hatt hos franske lesere - boken topper sesongens bestsellerliste - vitner om ordets makt når det som her gis tilbake sin opprinnelige magiske kraft.
 8. Dette kan igjen være uttrykk for at de ansatte er redde for sanksjoner i form av nedslag i lønn, redusert status eller å miste jobben, sier DueØdegaard.
 9. Efter de opplysninger Aftenposten har innhentet om utvalgets konklusjoner, går de først og fremst ut på et heller dramatisk nedslag i innkjøpsprisen av bil.
 10. Forslaget kommer fra tysk hold, og utkastet presenterer en ny form tilpasset mellomeuropeernes hoppstil, med bl.a. jamsis nedslag.
 11. Halvor regner seg da også for å være god teknisk med et godt og støtt nedslag.
 12. I den lille vil stil og nedslag slå adskillig sterkere ut, mener Zajc, som syntes NMrennet var brukbart, men litt tamt.
 13. IG Metall krever arbeidsuken redusert fra 40 til 35 timer uten nedslag i lønn.
 14. Kongelig Norsk Automobilklubb betrakter ikke Shells midlertidige nedslag i bensinprisen og andre reaksjoner som er kommet i kjølvannet av bensinaksjonen, for noen seier.
 15. Man vil selvfølgelig hos ham finne de vanlige nedslag av konservativt tankegods så som bekjennelser til næringslivets frihet, det personlige initiativ og betydningen av lave skatter, men det vil være vanskelig å knytte hans navn til forsvaret av mer entydige materielle interesser.
 16. Men selv nedslag gav nederlag for norske.
 17. Mer enn 10 000 av våre medlemmer hadde fått nedslag i lønnen, sier Brunsell.
 18. Når en tar nedslag 8384 meter nede i bakken kjenner man det ekstra godt i tærne.
 19. Riktignok var jeg litt sen ut fra hoppet, og manglet fullstendig nedslag, men ellers stemte alt helt perfekt, sa Ole Chr. Eidhammer, som måtte hoppe med en ny og større hoppdress fordi han ennå ikke har fått all bagasjen fra Sarajevo.
 20. Som det nå er kan jo egentlig et godt hopp med samlede ski og skikkelig nedslag likevel være passivt, men vi vil kjempe for å beholde regelverket slik det er.
 21. Spesielt første hoppet var fint, der han landet med et fjellstøtt nedslag.
 22. Storparten av disse tap skyldes direkte nedslag i kraftnett, telenett, bygninger og lignende, samt skader på skog og på mennesker og dyr, opplyser Norsk Brannvern Forening.
 23. Vi ønsker at nedslaget fortsatt skal telle med i bedømmelsen, at vi også i fremtiden kan såvel kreditere som trekke hopperne for gode eller dårlige nedslag.
 24. Videre har arbeidsgiverne krevd nedslag i godtgjørelsen under såkalt korte velferdspermisjoner.
 25. Vår landslagstrener i hopp, Ludvik Zajc, har ikke så rent lite på hjertet efter hoppNorges mildest talt heltriste nedslag i 90metersbakken i Sarajevo.
 26. Flere skulle hatt nedslag, sa Askers gamle storhopper Odd Hammernes, som er en av ildsjelene i Holmenkollen minihopp.
 27. Jevnsides nedslag !
 28. Litt roligere ble jeg da kollega Steinar Johannessen fortalte meg over vårt interne samband at Per hadde tatt et skikkelig nedslag, og at han først hadde falt ute på sletta.
 29. Om det skulle komme til konkrete nedslag, hvem skal så bestemme det, lutheranerne har jo ingen pave ?
 30. Baumann ser forøvrig ikke bort fra at Oslorabatten på Essos egne stasjoner i Osloområdet vil gi ringvirkninger i form av mer generelle nedslag.
Results found in Swedish dictionary
swenedslag
engkraft [n]: impact
norkraft [n]: nedslag
spakraft [n]: impacto [m]
Derived terms:nedslagen, nedslagenhet
Similar words:
nornedslag
norneveslag
swenederlag
swenedslagen
swenedslå
nornederlag
nornedslå
Your last searches:
 1. nedslagLast searches

# NAL Term
1 Flag choklad
2 Flag brochazo
3 Flag bleie
4 Flag proyecto
5 Flag gordinflón
6 Flag avsløre
7 Flag läge
8 Flag tennisbane
9 Flag cigarro
10 Flag cojera
11 Flag diskettstasjon
12 Flag på momangen
13 Flag squib
14 Flag upp till
15 Flag Capricorn
16 Flag entourage
17 Flag acne
18 Flag expulsar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 589 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3284 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 769 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1441 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4309 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5193 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5483 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4586 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5173 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9193 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1738 - seconds.

mobiltelefon