logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for nedslakting:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nornedslakting
enggeneral [?]: slaughter
spageneral [?]: masacre
swegeneral [?]: slakt
Synonyms:angrep, attentat, avliving, blodbad, drap, folkemord, henrettelse, likvidasjon, massakre, nedsabling, rovmord, slakteri, terrorhandling
Example:
 1. På tross av dette, kan det i enkelte tilfeller bli tale om nedslakting av buskaper som er rammet av mædi.
 2. Avslaget ble gitt fordi veterinæren ikke hadde pålagt nedslakting av bestandene.
 3. Artikkelen gir inntrykk av at tilfeldige personer har tatt seg til rette og beordret Brannvesenet til hugging brutal nedslakting - av trær på offentlig eiendom i Nedre Skogvei.
 4. Bøndene får betydelige tap, fordi nedslakting er eneste utvei for å bli kvitt plagen.
 5. Det er ikke farlig for mennesker å spise furunkulosesmittet fisk, og myndighetene vurderer nå en nedslakting av den modne laksen og en skjerpet kvalitetskontroll for om mulig å utnytte noe av den til mat.
 6. Det var regulær nedslakting, sier en lærer til nyhetsbyrået Reuter.
 7. Erstatning kan gis over Tiltaksfondet for småfe og fjørfe, men er hittil bare innvilget ved nedslakting av sau på grunn av mædi, sier jorddirektør Stub sjøen.
 8. Fiskesykdomsloven inneholder nemlig ingen regler for erstatning ved påbudt nedslakting, og den aktuelle situasjon fører til at Landbruksdepartementets veterinæravdeling vil vurdere å få inn de nødvendige erstatningsregler slik man finner dem i husdyrloven.
 9. Furunculose er en fryktet sykdom hos laks, og smitte fra Skottland har ført til vedtak om nedslakting av all laks i en rekke oppdrettsanlegg i Trøndelag.
 10. Mange bønder på Østlandet mener nedslakting av budskapen og stopp i melkeleveransene kan bli et katastrofalt feilgrep i landbrukspolitikken.
 11. Midt inne i dagens nyheter om nedslakting av syk laks i NordTrøndelag plasserer denne undervisningen seg.
 12. Nedslakting av Nordenfjeldske - foretatt efter brudd på avtaler og i strid med lov om bedriftsdemokrati fulgte som en ubønnhørlig konsekvens.
 13. Nedslakting av fisken ved samtlige infiserte anlegg blir vurdert, og man arbeider med en kriseplan med et apparat som står klar til en større nedslakting om det skulle bli nødvendig.
 14. Når det i tillegg blir vanskelig å få kjøpt høy fra Sverige, synes nedslakting å være eneste utvei for mange.
 15. På den annen side kan en påbudt nedslakting føre til konkurs for 1520 av de matfiskanleggene som er rammet.
 16. Resolusjons teksten dengang var meget hard, med formuleringer som bl.a. sanseløs nedslakting.
Similar words:
nornedsalting
nornedsenkning
nornedsabling
swenedsaltning
nornedstiging
swenedflyttning
nornedstigning
Your last searches:
 1. nedslaktingLast searches

# NAL Term
1 Flag omlyd
2 Flag dronte
3 Flag aspecto
4 Flag skrammel
5 Flag henfall
6 Flag inspiration
7 Flag parole
8 Flag semaphore
9 Flag synonym
10 Flag connotation
11 Flag søppelkasse
12 Flag prolaps
13 Flag livsstil
14 Flag patient
15 Flag kantat
16 Flag ant heap
17 Flag catch on
18 Flag utstrømming

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 374 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 2331 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 623 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1278 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4128 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5013 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5272 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4375 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4995 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8844 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1482 - seconds.

mobiltelefon