logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for negativt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

nornegativt
enggeneral [?]: negative
spageneral [?]: negativos
swegeneral [?]: negativa
Synonyms:bedrøvelig, bedrøvende, begredelig, deprimerende, dystert, fatal, forstemmende, gledesløst, kummerlig, leit, lugubert, melankolsk, nedslående, nostalgisk, sorgfullt, stusslig, sørgelig, sørgmodig, trist, vemodig, vond, ynkelig
Example:
 1. Det er noe negativt med ord som ender på ist.
 2. Selv om institusjon idag er et ord med negativt fortegn, vet vi at det er det beste livstilbud for mange utviklingshemmede, understreker forfatteren, som uttaler seg på vegne også av andre foreldre som har barn med store mentale skader.
 3. Å leve i sin egen verden - det høres negativt ut.
 4. 1984 har utviklet seg mer negativt enn forventet, men det skyldes i stor grad dollarkursen og oppgangen i det internasjonale rentenivå.
 5. Akkurat de erotiske innslagene får vi vel ikke se på Karl Johan, og jeg ser ikke noe negativt i at man lar være å eskponere slike sider av seg selv i offentlighet.
 6. Boksingen virker negativt på ungdommen ?
 7. Det er mulig at enkelte utfra ulike vurderinger vil reagere negativt når det f.eks. gjelder tidspunktet på tre døgn før behandling starter.
 8. Det forbauser meg at skytterforbundet reagerer negativt på denne kontrollen av folks våpentillatelse.
 9. Det kan bli negativt dersom vi ikke oppfyller forventningene.
 10. Det kan jeg vanskelig uttale meg om fordi jeg ikke har gjennomgått hele materialet, men det virket som om materialet gjennomgående var ensidig og ga et negativt bilde av det tyske samfunn.
 11. Det ser ut til at barnefødselen forrykker et balansepunkt for mødrene, men jeg ser ikke denne uroen som noe negativt, sier Grete Stang.
 12. Det skrives og snakkes så mye om det nervepress en idrettsmann utsettes for kan ikke et slikt press slå ut både positivt og negativt ?
 13. En slik ordning vil dessuten legge beslag på ressurser som fra før er knappe nok, og virke negativt inn på selve behandlingsmiljøet.
 14. Felles for oss i Foreningen for fangers pårørende er at vi reagerer negativt på fengselsvesenets behandling av fangene og deres pårørende, sier to av stifterne til Aftenposten.
 15. Hittil har vi bare snakket negativt.
 16. I dagens situasjon har den enkelte bonde så lett for å se negativt på behovet for produksjonsregulering.
 17. Ja, hver eneste dag, og mer negativt enn positivt.
 18. Jeg forstår at det innstillingen sier om dem kan oppfattes negativt.
 19. Jeg har ingen personlige erfaringer med negativt fortegn overfor pressen, men jeg har nok bemerket at overskrifter ikke alltid er helt i samsvar med kritikkens innhold.
 20. Jeg vil love at jeg skal lytte lenge og vel før jeg tar beslutninger med negativt fortegn.
 21. Konflikter er ikke et negativt begrep.
 22. Kopacz Jäger og Niityla overrasket positivt, nordmennene negativt.
 23. Man bør imidlertid være oppmerksom på at returbilletten ikke alltid koster det samme i utlandet som i Norge, sier Narud, som trekker frem Irland som et negativt eksempel.
 24. Men dette har utelukkende slått ut negativt når det gjelder salg til det offentlige.
 25. Men fortsatt synes du at du blir negativt påminnet om at du er kvinne ?
 26. Men virker ikke eksperimenteringen negativt inn på løperne ?
 27. Mye av det som er negativt henger sammen med en forandret familiesituasjon, mente barneombudet.
 28. Og hva har vært mest negativt ?
 29. Oppslittingen av aksjene er egentlig av mer teknisk karakter, men heller ikke det virker negativt.
 30. Skal jeg trekke frem noe negativt, må det bli at vi gjennomførte en vel dristig offsidetaktikk før pause, noe som fort kunne resultert i baklengsmål.
Similar words:
engnegative
nornegativ
spanegativa
spanegativo
swenegativ
engnegation
engnegate
Your last searches:
 1. negativtLast searches

# NAL Term
1 Flag för mycket
2 Flag halvmåne
3 Flag salong
4 Flag furet
5 Flag en annen
6 Flag shiny
7 Flag bli lavere
8 Flag svarskuvert
9 Flag slisk
10 Flag rasp
11 Flag overlagt
12 Flag fleipete
13 Flag apparitional
14 Flag tjafsa
15 Flag once
16 Flag tilsvare
17 Flag hang on
18 Flag reducerbar

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2294 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7652 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2036 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5548 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6369 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1924 - seconds.

mobiltelefon