logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for nekrolog:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nornekrolog
engavis [n]: obituary notice, obituary
spaavis [n]: nota necrológica [f], esquela de defunción [f]
sweavis [n]: nekrolog
Synonyms:ettermæle, gravtale, minne, minneord, minnetale
Wiki:En nekrolog (av gresk: nekro- og -log) er en tekst som fremsettes offentlig, vanligvis i en avis, til minne om en nylig avdød person. Teksten inneholder vanligvis en kort biografi.
Example:
 1. Aftenposten vil komme tilbake med en mer utfyllende nekrolog.
 2. Da Henrik Ibsen døde hadde Aftenposten en nekrolog som dekket hele førstesiden, samme avis hilste også våren velkommen med dikt av Herman Wildenvey i stort oppslag på første side.
 3. Den nekrolog og det hyldningsskriftet som ble utformet av presidiet i sentralkomiteen og ministerrådet, fremhever Andropovs sosiale og økonomiske reformer og hans kampanjer for bedre arbeidsdisiplin.
 4. Det lød mer som en nekrolog enn som en bønn for Popieluszkos liv.
 5. Dette er egentlig en nekrolog.
 6. For det første har man fått en nekrolog allerede, skrevet av ingen ringere enn den kjente venstreprofet Johan Galtung med tema Vi som elsket Dagbladet.
 7. Hans favoritt blant tidligere tiders politikere er Oscar Torp, den eneste han følte så mye for at han skrev nekrolog ved hans død.
 8. Verdensborger i litteraturens og den kosmopolitiske kulturs verden skrev den engelske avisen Times i sin nekrolog over Karen Blixen ved hennes bortgang 77 år gammel i 1962.
 9. Aftenposten kommer tilbake med en fyldigere nekrolog over Andre Bjerke.
 10. Det er for tidlig å skrive verklitteraturens nekrolog.
 11. Folkets Dagblad brakte igår portrett og nekrolog over Hoxha innrammet i svart på første side.
 12. Så var det Hamsuns nekrolog over Adolf Hitler.
Results found in Swedish dictionary
swenekrolog
engtidning [n]: obituary notice, obituary
nortidning [n]: nekrolog
spatidning [n]: nota necrológica [f], esquela de defunción [f]
Synonyms:minne
Similar words:
nornevrolog
norneurolog
sweneurolog
swenekropol
nornevrologi
sweneurologi
nornekropol
Your last searches:
 1. nekrologLast searches

# NAL Term
1 Flag gilla
2 Flag mjuk
3 Flag records
4 Flag fecal
5 Flag chivetero
6 Flag trenge
7 Flag forskrift
8 Flag kontra
9 Flag miss
10 Flag hauge
11 Flag skjule over
12 Flag katalog
13 Flag preparation
14 Flag slide
15 Flag gelatinous
16 Flag kampsporter
17 Flag zagalón
18 Flag ultrafiolett

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 226 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1871 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 510 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1171 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4005 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4882 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5124 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4241 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4874 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8632 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1559 - seconds.

mobiltelefon