logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for nerve:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engnerve
norbehavior [n]: frekkhet [u]
anatomy [n]: nerve [u]
behavior [n]: nervestyrke [u], mot [n]
spabehavior [n]: descaro [m], caradura [f]
anatomy [n]: nervio [m]
behavior [n]: valor [m], valentía [f]
swebehavior [n]: fräckhet [u]
anatomy [n]: nerv [u]
behavior [n]: nervstyrka [u], mod [n]
Synonyms:
 1. [n]: nervus, fiber bundle [gt], fibre bundle [gt], fascicle [gt], fasciculus [gt]
 2. [n]: heart, mettle, spunk, courage [gt], courageousness [gt], bravery [gt], braveness [gt]
 3. [n]: boldness, brass, face, cheek, aggressiveness [gt]
 4. [v]: steel, brace [gt], poise [gt]
Derived terms:nerveless, nerve-racking, nerves, unnerve, nerve damage, nerve-wracking, abdominal nerve plexus, abducens nerve, abducent nerve, accessory nerve, acoustic nerve, afferent nerve, anterior crural nerve, auditory nerve, cervical nerve, coccygeal nerve, cranial nerve, cubital nerve, depressor nerve, efferent nerve, eighth cranial nerve, eleventh cranial nerve, facial nerve, femoral nerve, fifth cranial nerve, first cranial nerve, fourth cranial nerve, free nerve ending, glossopharyngeal nerve, hypoglossal nerve, lumbar nerve, medullated nerve fiber, motor nerve, motor nerve fiber, musculospiral nerve, myelinated nerve fiber, nerve agent, nerve block anaesthesia, nerve block anesthesia, nerve cell, nerve center, nerve centre, nerve compression, nerve deafness, nerve end, nerve ending, nerve entrapment, nerve fiber, nerve fibre, nerve gas, [Show less / more]
Anagrams:never, verne
Example:
 1. You have a lot of nerve!
 2. What a nerve!
 3. Youve got a nerve to say such a thing!
 4. His nerve failed him at the last moment.
 5. I havent got the nerve to ask you for a loan.
 6. You have a lot of nerve.
 7. She just cant have the nerve to lift it up now!
 8. My husband damaged a nerve in his neck.
 9. Are you going to remove the nerve?
 10. I had the nerve removed from my tooth.
 11. I have to remove your nerve.
 12. A nerve cell responds to a slight stimulus.
 13. I dont understand how in the world they can take your stuff for safekeeping, but then the post office guy has the nerve to tell you Sorry, we lost it and expect that to be the end of it.
 14. You have got a lot of nerve.
 15. He hasnt the nerve to tell the truth.
 16. She must have some nerve to go and meet him by herself.
 17. He had the nerve to take my car without asking.
 18. He had the nerve to ask for money.
 19. He strained every nerve to see in the darkness.
 20. He had the nerve to ask me to marry him.
Results found in Norwegian dictionary
nornerve
enganatomy [n]: nerve
spaanatomy [n]: nervio [m]
sweanatomy [n]: nerv
Synonyms:affekt, emosjon, fornemmelse, følelse, følsomhet, ha antenner (for noe), instinkt, kjensle, opplevelse, sensibilitet, sinnstilstand
Derived terms:sentralt nervesystem, livsnerve, nerve-, nerver, nervebetennelse, nerveløs, nervesammenbrudd, nerveslitende, nervestyrke, nervesystem, enervere, enerverende, gjenervervelse, nervecelle, nerveknute, nervelege, nervelære, nervepirrende, nerveskader, nervesmerte, nervesterk, nervesykdom, som angår nerveceller, ha mot/nerver til, nervesystemets sentrum, synsnerve
Anagrams:revne, verne, never
Example:
 1. Debutant med nerve.
 2. Fremrykning i mørke har adskillig nerve og er et interessant eksperiment.
 3. Jeg trodde vi skulle greie å innhente Fredrikstads ledelse både da vi gikk opp til 12 og 23, erklærte Nils Ove Hellvik som med sin scoring umiddelbart efter at Fredrikstad hadde laget sitt tredje mål for dagen, ga finalen ytterligere nerve.
 4. Av og til kommer det også et befriende humoristisk understatement, og det kan trengs, for Franks skriver poesi uten nerve og intensjon.
 5. Cup, sugende tacklinger, en del efterslenger, innsats og nerve, kort sagt cup er dekkende for kampen.
 6. Da skal alle kampene starte til samme klokkeslett, og man må jo si at det blir en viss nerve i nedrykningsstriden.
 7. Den hadde akkurat samme nerve og fart som kampen forrige søndag.
 8. Der er spenst og nerve i Barthold Halles regi, som virker klok og klar.
 9. Dermed ikke sagt at det ikke er blitt en høyst severdig og spennende oppsetning i Pål Løkkebergs meget stramme regi, som ganske snart har fått adskillig nerve.
 10. Det blir oppdaget skader i nerve og muskelsystemet hos de rammede, i tillegg til ulike indre skader.
 11. Det er stil og nerve i det Gundersen skriver.
 12. Det gav rollespillet autentisitet og nerve.
 13. Det gjør denne oppsetning tett og fin og gir den en var nerve.
 14. Det som skulle bli Europamesterskapets store clou - finalen på Lyngåsbanen - mistet sin nerve.
 15. Det som var av nerve i den, eksisterte kun i avisenes forhåndsomtaler.
 16. Det var nerve i gårsdagens konfrontasjon mellom sosialminister Leif Arne Heløe og Kjell Bohlin, både under og efter spørretimen.
 17. Det var nerve og fremdrift i tolkningen, og selv om de virtuose og briljante sidene kom til uttrykk, særlig i siste sats, fikk de aldri en overskyggende dominans.
 18. Det viktigste i et spill som dette var der, det var nerve og tilstedeværelse rundt kafebordet.
 19. Dette er den aldrende mesters siste verk, med en musikalskpsykologisk innlevelsesgrad og dramatisk nerve som plasserer den i første rekke - ikke bare i sin samtid, men i operaens historie overhodet.
 20. Dette er et hørespill med ide og nerve, man lytter med spisse ører.
 21. Efter alle komplikasjoner angående lagenes møte i Sarpsborg lå det an til et oppgjør med både fart og nerve.
 22. En fremførelse med nerve, fremdrift og kraftull reisning.
 23. En replikk mer rettet mot medspilleren / medspillerne og litt mer presist karakteriserende for personen og situasjonen, ville gi det som kalles nerve.
 24. En symbiose av dirrende nerve og profesjonelt håndverk.
 25. Et stort pluss for det kammermusikalske arbeide var Margrete Willassen, som med nerve og musikalitet førte an i de enkelte satser.
 26. Eva Knardahls spill var gjennomsyret av nerve og uttrykksvilje, og hun hadde sans for de mange små og store kontraster i stoffet.
 27. Filmen er spennende og knallhard og meget godt laget, og den har nerve, en nerve som ryster og plager oss lenge efter teppefall.
 28. Fremførelsen hadde nerve, og ble båret oppe av aktpågivenhet og en bevisst utformning.
 29. Generelt må nok sies at hun ennå ikke har forløst den driftige nerve som skaper spenning også i de store kurver.
 30. HAN holder til huse på St. Olavs plass med fjorårets Revy 1983, og har aldri glemt revyens lille abc, nemlig at den skal ha nerve, brodd, varme og musikalitet.
Similar words:
engnerves
engnervy
nornerve-
nornerver
norneve
swenere
swenerv
Your last searches:
 1. nerve


Nerve was recognized as a English verb

Infinitive: (To) nerve
Gerundio: nerving
Past participle: nerved
Indikative
1. Present
 • i
  nerve
 • you
  nerve
 • he
  nerves
 • we
  nerve
 • you
  nerve
 • they
  nerve
8. Perfect
 • i
  have nerved
 • you
  have nerved
 • he
  has nerved
 • we
  have nerved
 • you
  have nerved
 • they
  have nerved
2. Imperfect
 • i
  nerved
 • you
  nerved
 • he
  nerved
 • we
  nerved
 • you
  nerved
 • they
  nerved
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had nerved
 • you
  had nerved
 • he
  had nerved
 • we
  had nerved
 • you
  had nerved
 • they
  had nerved
4a. Future
 • i
  will nerve
 • you
  will nerve
 • he
  will nerve
 • we
  will nerve
 • you
  will nerve
 • they
  will nerve
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have nerved
 • you
  will have nerved
 • he
  will have nerved
 • we
  will have nerved
 • you
  will have nerved
 • they
  will have nerved
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would nerve
 • you
  would nerve
 • he
  would nerve
 • we
  would nerve
 • you
  would nerve
 • they
  would nerve
12. Conditional perfect
 • i
  would have nerved
 • you
  would have nerved
 • he
  would have nerved
 • we
  would have nerved
 • you
  would have nerved
 • they
  would have nerved
Subjunctive
6. Present
 • i
  nerve
 • you
  nerve
 • he
  nerve
 • we
  nerve
 • you
  nerve
 • they
  nerve
13. present perfect
 • i
  have nerved
 • you
  have nerved
 • he
  have nerved
 • we
  have nerved
 • you
  have nerved
 • they
  have nerved
past
 • i
  nerved
 • you
  nerved
 • he
  nerved
 • we
  nerved
 • you
  nerved
 • they
  nerved
plu
 • i
  had nerved
 • you
  had nerved
 • he
  had nerved
 • we
  had nerved
 • you
  had nerved
 • they
  had nerved
Imperative
Affirmative
 • you
  nerve!
 • we
  Let's nerve!
 • you
  nerve!
Negative
 • you
  don't nerve! (do not nerve)!
 • you
  don't nerve! (do not nerve)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag fane
2 Flag sette bindestrek
3 Flag courage
4 Flag novecientos
5 Flag ventelig
6 Flag fit
7 Flag diving
8 Flag overdreven
9 Flag jocular
10 Flag metro
11 Flag etnógrafo
12 Flag talco
13 Flag framtvunget
14 Flag bob
15 Flag copy
16 Flag cohete
17 Flag spaltet
18 Flag undergivenhet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 279 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 438 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1064 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2297 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7655 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2037 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2627 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5550 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6370 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6874 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1829 - seconds.

mobiltelefon