logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for nevne:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nornevne
enggeneral [v]: mention, name
spageneral [v]: mencionar
swegeneral [v]: nämna
Synonyms:
 1. angi, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, fremheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, konstatere, markere, poengtere, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegge, vise til
 2. bemerke, beskrive, formulere, framstille, hevde, legge for dagen, omtale, ordlegge, påstå, si, tilkjennegi, uttale, ymte, ytre, åpenbare
Derived terms:benevne, fellesnevner, nevner, omnevne, omnevnede, utnevne, oppnevne, benevnelse, en som utnevner, misvisende benevnelse, nevne spesielt, utnevnelse, unevnelige
Anagrams:venne
Example:
 1. Og jeg ønsker å nevne en detalj til.
 2. Jeg vil nevne en ting til.
 3. På denne anledning, vil jeg nevne en ting til.
 4. Han snakker fransk og tysk, for ikke å nevne engelsk.
Similar words:
nornemne
norneve
nornevne
nornevner
spanene
engneon
engnerve
Your last searches:
 1. nevne


Nevne was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) nevne
Gerundio: nevnende
Past participle: nevnet
Indikative
1. Present
 • jeg
  nevner
 • du
  nevner
 • han
  nevner
 • vi
  nevner
 • dere
  nevner
 • de
  nevner
8. Perfect
 • jeg
  har nevnet
 • du
  har nevnet
 • han
  har nevnet
 • vi
  har nevnet
 • dere
  har nevnet
 • de
  har nevnet
2. Imperfect
 • jeg
  nevnet
 • du
  nevnet
 • han
  nevnet
 • vi
  nevnet
 • dere
  nevnet
 • de
  nevnet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde nevnet
 • du
  hadde nevnet
 • han
  hadde nevnet
 • vi
  hadde nevnet
 • dere
  hadde nevnet
 • de
  hadde nevnet
4a. Future
 • jeg
  vil/skal nevne
 • du
  vil/skal nevne
 • han
  vil/skal nevne
 • vi
  vil/skal nevne
 • dere
  vil/skal nevne
 • de
  vil/skal nevne
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha nevnet
 • du
  vil/skal ha nevnet
 • han
  vil/skal ha nevnet
 • vi
  vil/skal ha nevnet
 • dere
  vil/skal ha nevnet
 • de
  vil/skal ha nevnet
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle nevne
 • du
  ville/skulle nevne
 • han
  ville/skulle nevne
 • vi
  ville/skulle nevne
 • dere
  ville/skulle nevne
 • de
  ville/skulle nevne
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha nevnet
 • du
  ville/skulle ha nevnet
 • han
  ville/skulle ha nevnet
 • vi
  ville/skulle ha nevnet
 • dere
  ville/skulle ha nevnet
 • de
  ville/skulle ha nevnet
Imperative
Affirmative
 • du
  nevn!
 • vi
  La oss nevne!
 • dere
  nevn!
Negative
 • du
  ikke nevn! (nevn ikke)!
 • dere
  ikke nevn! (nevn ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag skiljeväg
2 Flag utfrågande
3 Flag søle
4 Flag anfractuoso
5 Flag veckoslut
6 Flag erlegge
7 Flag alterarse
8 Flag granazón
9 Flag spetälsk
10 Flag avskrift
11 Flag deputasjon
12 Flag cavity wall
13 Flag annex
14 Flag begynne
15 Flag egocentric
16 Flag wide-angle lens
17 Flag bli fetare
18 Flag lekrum

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 556 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 696 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1333 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2606 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8195 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2318 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2907 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5825 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6642 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7167 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2768 - seconds.

mobiltelefon