logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for nifs:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nornifs
enggeneral [a]: creepy, grisly
hemsk [a]: eerie, eery, weird, uncanny, spooky
spageneral [a]: horripilante, escalofriante, espantoso, horroroso
hemsk [a]: misterioso, sobrenatural, prodigioso
swegeneral [a]: kuslig
Synonyms:
 1. ulukt, hårreisende, gresselig, harskt, harsk, ruskig, forferdelig, forskrekkelig, nifst, fryktelig, uhyggelig
 2. fryktelig skremmende, ussel, vederstyggelig, viderverdig, vidrig oppførsel, avskyelig, faretruende, bedrøvelig, skrekkinnjagende, skremmende
 3. motbydelig, ubehagelig
Anagrams:fnis
Example:
 1. Alle formannskandidatene bør med i NIFs styre efter at formannsvalget er avgjort, mener fotballpresidenten Eldar Hansen.
 2. Chlamydia er nifs fordi det er en snikende sykdom.
 3. Det er fri fantasi og grunnløse spekulasjoner når det igår ble påstått i media at maktkamp skulle være årsaken til at Hans B. Skaset ble fjernet som NIFs representant i styringsgruppen for det nye TV2 som idretten har engasjert seg i.
 4. For første gang kan nå NIFs sentralledelse ligge foran den øvrige organisasjonen i likestilligsarbeidet.
 5. Jeg har ennå ikke sett NIFs avtale med Vesta Hygea i detalj.
 6. Jeg tror ikke noen kan si noe på rettssikkerheten i NIFs sentrale, dømmende organer.
 7. Jeg vil understreke at selv om Eriksen nå avgir prøve, er det ingen erstatning for den han ikke avga sist lørdag, sier ThorOle Rimejorde, NIFs utdannelsessjef.
 8. NIFs appellutvalg bør i større grad enn idag kunne fungere som en idrettens høyesterett, ett sentralt lovverk skal forstås.
 9. Selv om vi gir vår fulle støtte til NIFs arbeid for å bedre dopingkontrollene, må vi sterkere enn før påpeke at dopingtester alene ikke er nok for å stoppe bruk av ulovlig prestasjonsfremmende midler i idretten.
 10. Uansett hvem som sitter på toppen bør arbeidet i NIFs styre først og fremst være teamwork.
 11. 100 000 kroner som uavkortet skal gå til NIFs antidopingsarbeid.
 12. 18 sivilingeniører er idag medlemmer av NIFs etatgruppe i Sjøfartsdirektoratet.
 13. Andre klare mangler er efter Slettans mening at det ikke fremgår av reglene om medvirkning til forgåelser er straffbare og om forsøk på brudd av NIFs lover er straffbare - ellers i samfunnet kan en forsøkshandling være straffbar - eller om det bare er fullbyrdede lovbrudd som kan straffes.
 14. Anlegget som er planlagt for eliteidretten vil koste rundt 18 millioner kroner og vil sannsynligvis stå ferdig til NIFs 125årsjubileum 15. mars 1986.
 15. Avtalen friidrettsforbundet inngår med StorebrandNorden, går ikke konkret på topputøvere, og vil kanskje ikke i så veldig stor grad kollidere med NIFs avtale.
 16. Bare minutter efter at han hadde sikret seg sin første NMtittel i styrkeløft lørdag stakk OPILløfteren Pål Eriksen av fra dopingtesten NIFs dødsgjeng gjennomførte under styrkeløftNM.
 17. Barnevernet har hatt en nifs utvikling.
 18. Blant andre fremskritt som i Valeurs foredrag er nevnt under avsnittet Faglig utvikling efter 1974, er NIFs brevkurs i risikoanalyse og den nå kjente Ordbok i sikkerhet og risikoanalyse.
 19. Bortsett fra enkelte plumpe replikker og scener, er den imidlertid absolutt til å leve med, ganske så nifs og spennende, men like fullt trygg og velkjent.
 20. Både han og Skaset regner nok med at også enkelte særforbund vil følge i NIFs fotspor.
 21. DISNEY virket på meg hvis da leseren spør efterinntrykket - ikke som en køpenickiade satt i gang av Vårherre, men som en nifs general.
 22. Da scoret Jon Paulsen og øket NIFs ledelse fra 1817 til 1917.
 23. Da siger depresjonen inn over meg, en nifs situasjon.
 24. De to parhestene fra Mount St. Marycolleget i Maryland har forøvrig blitt dopingtestet begge to av NIFs kontrollør.
 25. Den er så nifs at det er underlig at skuespillerne tør å ta imot levende blomster ved teppefall.
 26. Den stammer fra en vektløfter, og hadde et altfor høyt testosteroninnhold, langt over NIFs nylig fastsatte grense på 6.
 27. Derfor er da også denne utdannelsessektoren prioritert fra NIFs side.
 28. Det ble vedtatt å øremerke en million til arbeidet med alternative tiltak for barneidrett og en million til anleggsformål i NIFs regi neste budsjettår.
 29. Det blir selvfølgelig hypotetisk, men vi er ganske sikre på at han - tross sine iherdige protester - ville blitt overkjørt av NIFs medisinske og organisatoriske tyngde.
 30. Det bør imidlertid fortsatt være en frivillig sak om man vil stå på NIFs lønningsliste som idrettsformann.
Similar words:
nornifst
engnib
engnice
engnick
engnifty
engnil
engnine
Your last searches:
 1. nifsLast searches

# NAL Term
1 Flag läkemedel
2 Flag descanso
3 Flag ljome
4 Flag brandman
5 Flag dobbel
6 Flag resurser
7 Flag glatte over
8 Flag avfolka
9 Flag tvättäkta
10 Flag packet
11 Flag taxi
12 Flag vakt
13 Flag tulling
14 Flag aria
15 Flag yrkesprøve
16 Flag ubønnhørlig
17 Flag fjällämmel
18 Flag sykdomshistorie

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 278 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 436 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1063 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2293 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7645 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2031 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2625 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5546 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6367 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6872 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1846 - seconds.

mobiltelefon