logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for nonsens:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nornonsens
engpratende [n]: nonsense, rubbish, empty talk, blah, a load of wind, bullshit [slang], claptrap [informal]
vekt [n]: nonsense, balderdash [arch.], hogwash [slang], senseless talk, bosh [informal], bullshit [slang]
spapratende [n]: palabrerías [fp], disparates [mp], jilipolladas [fp]
vekt [n]: tonterías [fp], disparates [mp], bobadas [fp], idioteces [fp], disparate [m], tontería [f]
swepratende [n]: nonsens
Synonyms:
 1. abrakadabra, ammestuesnakk, ap, barneprat, bla-bla, dill, fjas, fjolleri, galimatias, hokuspokus, oppspinn, pjatt, prat, pølsesnakk, pølsevev, rør, sludder, snakk, sprøyt, tull, tøv, tøys, visvas, vrøvl, vås
 2. avsinn, desperasjon, dumhet, dårskap, forrykthet, galskap, idioti, illusjon, meningsløshet, rabies, sinnsforvirring, sinnsykdom, toskeskap, tåpelighet, uforstand, vanvidd, villelse, åndssvakhet
Wiki:Nonsens er en sammensetning av «non» (ikke) og «sense» (fornuft). Det er synonymt med vrøvl og vås og betegner en uttalelse eller påstand uten fornuftig mening. Når noen i en diskusjon anser at en ytring ikke er logisk eller er i overensstemmelse med en viss (ofte subjektiv) ideologi kan ordet nonsens bli brukt i nedsettende og fornærmende argumentasjonsteknikk.
Example:
 1. Avisen Buenos Aires Herald, som var alene om å fordømme overgrepene under militærstyret, har omtalt rapporten fra militærdomstolen som kynisk nonsens.
 2. Det er tale om et sammensurium av formelementer hentet fra vidt forskjellige stilarter og tidsepoker, blandet sammen til et dilettantisk, intetsigende nonsens, som ikke har noen som helst forbindelse med hverken nitidig arkitektur eller Kampen.
 3. Det meste av diktningen er likevel nonsens.
 4. Det synes altså ikke mulig å frata Buick championatet iår, for han har ingen Derbyvinner å dra til Statene med, som med What Nonsens ifjor.
 5. Donovan, som selv har bedt om permisjon uten lønn, betegner tiltalen som politisk motivert nonsens.
 6. Er Eiendomssanerings nybygg på Kampen et sammensurium av formelementer fra forskjellige tidsepoker og et dilettantisk nonsens ?
 7. Fra barnevers og nonsens, gjennom humoristisk løssloppenhet til de store og skjønne og ensomme ting, tekster som bare vokser og vokser.
 8. Han mener også at uttalelsen om at behandlingen kan fortsette i en anstalt er det rene nonsens.
 9. Høyres fraksjonsleder i forsvarskomiteen, Thor Knudsen, gikk til et kraftig motangrep mot Ørnhøis argumentasjon og påpekte at SV synes at NATO er noe nonsens, som han sa, og henviste til at partiet mener at det norske forsvar er ingenting verd, bortsett fra Kystvakten og UNIFIL som man stemmer for.
 10. Ifølge forsvarsminister Caspar Weinberger er det rent nonsens å snakke om censur i det hele tatt.
 11. Statoils pressetalsmann Håkon Lavik har overfor New York Times betegnet meldinger i utenlandske aviser om at Statoil nå er gått over til et prissystem basert på spotmarkedets priser som spekulativ nonsens.
 12. For forferdelig nonsens !
 13. Idag lever samtlige av de 1300 fastboende og de 3000 ansatte i Lech av denne nonsens - skiturismen.
 14. Ja, hvorfor ikke erkjenne at dette er nonsens fra ende til annen, og at spørsmålet selvsagt er hvor dyktige skuespillerne er til å gjennomføre tøvet.
 15. Nonsens.
 16. Påstanden om at Venstre i de kommende fire år vil sende alle oljepengene ut av Norge, er det rene nonsens.
 17. Riktig bøse blir de når de forteller at lurveavisene med sitt innhold av pøbelaktig nonsens selges for det dobbelte av det de selv koster.
 18. Troen på en allmektig Gud vil være nonsens dersom man ikke tror på underets Gud.
Results found in Swedish dictionary
swenonsens
engpratande [n]: nonsense, rubbish, empty talk, blah, a load of wind, bullshit [slang], claptrap [informal]
vikt [n]: nonsense, balderdash [arch.], hogwash [slang], senseless talk, bosh [informal], bullshit [slang]
norpratande [n]: nonsens
spapratande [n]: palabrerías [fp], disparates [mp], jilipolladas [fp]
vikt [n]: tonterías [fp], disparates [mp], bobadas [fp], idioteces [fp], disparate [m], tontería [f]
Synonyms:
 1. smörja, strunt
 2. trams
 3. struntprat
 4. förtal, blaja, skitprat
 5. goja, gallimatias, inolja, olja, skräp, dynga, blaj
 6. skitsnack
 7. larv, snack, humbug, snicksnack, rappakalja
 8. fjanteri
Example:Jag tolererar bara ditt nonsens på grund av din far.|Rent nonsens.|Vad pratar du för nonsens?|Nonsens!|Tack, men jag tror inte att många lyssnar på sådant nonsens.|Nonsens.|Gravitationslagen är nonsens.|Medlemmar av rådet, samla växter och djur från hela världen för att bekämpa skuggvarelserna är nonsens.|Nonsens.|Förr eller senare måste man vända allt nonsens ryggen
Similar words:
engnonsense
spanones
spanoveno
engnone
engnose
engnonuse
spanovena
Your last searches:
 1. nonsensLast searches

# NAL Term
1 Flag mirar hacia abajo
2 Flag løsning
3 Flag deretter
4 Flag quietly
5 Flag sene
6 Flag cachondo
7 Flag soy sauce
8 Flag bestå
9 Flag gni
10 Flag spille en viktig rolle
11 Flag farm out
12 Flag akvarell
13 Flag takt
14 Flag native language
15 Flag movie theatre
16 Flag autochthonal
17 Flag ikke konkret
18 Flag demoniac

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1910 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 2296 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 2581 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2115 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 2725 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 4408 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 2749 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 3229 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 5826 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 5450 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.2045 - seconds.

mobiltelefon