logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for notering:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nornotering
engskriveri [n]: note
spaskriveri [n]: nota [f]
sweskriveri [n]: notering
Anagrams:nitrogen
Example:
 1. I forbindelse med emisjonene er alt også lagt til rette for notering på Børsen.
 2. Mange selskaper kommer også hit fordi de mener at en notering i New York vil åpne nye dører for dem og gi dem en anerkjennelse de ellers vanskelig kan oppnå, sier hun.
 3. SSB Invest A / S vil bli tatt opp til notering på meglerenes kursliste på Oslo Børs fra 7. mai, opplyser skipsreder Sven Sejersted Bødtker til Aftenposten.
 4. Adgangen til å benytte DUmidler ventes å skape relativt stor interesse for tegningsrettene når disse skal tas opp til notering om kort tid.
 5. Adm. direktør Jan Willy Hopland i ForenedeGruppen sier til Aftenposten at namsrettens kjennelse gjelder en helt annen sak, og dermed ikke angår striden om ForenedeGruppens notering på Oslo Børs.
 6. Adm. direktør Kjell Indreberg i Lehmkul Elektronikk A / S, som tar sikte på notering på børs 2 i løpet av høsten.
 7. Aker mek. Verksted fikk en blandet mottagelse på Oslo Børs da aksjen ble tatt opp til notering igjen igår.
 8. Akers mek. Verksted tas opp til ny notering på Oslo Børs fra idag.
 9. Aksjebrev vil bli utsendt umiddelbart, og aksjene vil bli tatt opp til notering på meglerlisten.
 10. Aksjekursen på Investa gikk sterkt opp, mens Norcem gikk tilbake til et mer normalt kursleie da aksjene ble tatt opp igjen til notering igår.
 11. Aksjene i Hav ble tatt opp til notering da Børs II åpnet 1. oktober.
 12. Alle de lokale selskapene som kunne noteres på Trondheim Børs, ligger under kravene om en aksjekapital på to millioner og en egenkapital på fem millioner, som er kravene for notering på Børs II.
 13. Avtalen mellom Oslo Børs og ForenedeGruppen som førte til at aksjen ble tatt opp til notering igjen, gikk ut på at Fagersta skulle få overført de ca. ti prosent av aksjene i Forenede som selskapet har kjøpt.
 14. Baksjene i ScanvestRing ble torsdag tatt opp til notering.
 15. Banksjef Haakon Kristoffersen i Kreditkassen opplyser at dollaren lå an til en notering rundt 7,46 kroner og at amerikanerne nå solgte dollar.
 16. Blue Shadow rev gikk gjennomsnittlig for 442 kroner med 660 som bestenotering, mens hvitrev gikk for 512 kroner skinnet - høyeste notering her var 590 kroner.
 17. Buldriansen, Sylvine Tvisyn, de moralsk kranke tålte ikke friheten, gled ut og kom for sent til omgivelsens idelige bekymmer, summering og notering.
 18. Både Simrad Optronics og Simrad Subsea ble fredag tatt opp til notering på den offisielle Alisten på Oslo børs.
 19. Børsen omsetter for fem millioner årlig, og 17 lokale papirer tas opp til notering på de ukentlige samlingene i Trondhjems Handelsstand.
 20. Børsen vil nå gå ut til disse selskaper for å informere om de tilbud Børsen kan gi, og om hva en notering av selskapets aksjer kan bety.
 21. Børskomiteen vil fortsette sin behandling av ForenedeGruppens anmodning om at aksjene skal taes opp til notering under kapitalutvidelsen.
 22. Da fusjonsplanene ble offentliggjort, lå bytteforholdet så godt som nøyaktig på Børsens notering.
 23. Den britiske regjering møttes torsdag til sitt første møte efter sommerferien, og energiminister Peter Walker avviste efter møtet at det var en sterlingkrise, selv om kurvindeksen var nede i 74,2, den samme notering som under sterlingkrisen i oktober 1976 da finansminister Denis Healey måtte snu på Heathrow flyplass på vei til et møte i Det internasjonale pengefond.
 24. Den høyeste notering på Oslo Børs er kr. 8,89.
 25. Den laveste notering hittil på vanlig bensin er 2,51 kroner pr. liter, mot 4,26 kroner normalt.
 26. Den norgesrekorden som helt sikkert glapp, var trønderen Robert Ekpetes notering på 13,93 på 110 m hekk i 2,9 sekundmeters medvind.
 27. Det at Norcem og Investa efter helgens forhandlinger ba om at Investa skulle gjenopptas til notering må kunne tolkes dithen at den løsning selskapene trolig er nær å nå bare vil berøre forhold i Norcem.
 28. Det ble betraktet som maktpåliggende å få klarhet så raskt som mulig, senest natt til mandag, bl.a. for at begge selskaper skulle bli opptatt til notering igjen på Oslo Børs.
 29. Det er de 14 norske aksjene som tidligere var notert på meglerlisten, og i tillegg Stavangerske DS og Hav, som begge ble tatt opp til notering for første gang i går.
 30. Det er en mulighet at gruppen tar sikte på aksjemarkedet i USA, men det er ikke tatt noen beslutning om notering på New Yorkbørsen.
Results found in Swedish dictionary
swenotering
engskriveri [n]: note
norskriveri [n]: notering
spaskriveri [n]: nota [f]
Synonyms:notis
Similar words:
swenormering
nornormering
engnothing
spanotorio
spanotario
nornominering
swenominering
Your last searches:
 1. noteringLast searches

# NAL Term
1 Flag gule sider
2 Flag rimeligvis
3 Flag oblodig
4 Flag reason
5 Flag duelling
6 Flag välmående
7 Flag stale
8 Flag dressert
9 Flag armature
10 Flag specificera
11 Flag kapers
12 Flag konfeksjon
13 Flag internist
14 Flag papilla
15 Flag altmuligmann
16 Flag sikel
17 Flag kirkeledelse
18 Flag sorche

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 567 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 255 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 897 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3684 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4534 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4734 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 3912 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 4507 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 7912 1 2019-01-21 15:13:34
Guisos 4462 0 2018-09-06 13:21:53

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1788 - seconds.

mobiltelefon