logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

3 result(s) found for offer:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engoffer
norgeneral [n]: tilbud [n], anbud [n]
trade [n]: anbud [n], bud [n]
general [v]: tilby, holde ut
proposal [v]: framlegge
spageneral [n]: oferta [f]
trade [n]: oferta [f]
general [v]: ofrecer, tender
proposal [v]: presentar
swegeneral [n]: erbjudande [n], anbud [n]
trade [n]: anbud [n], bud [n]
general [v]: erbjuda, hålla ut
proposal [v]: framlägga
Synonyms:
 1. [n]: offering, speech act [gt]
 2. [n]: offering, message [gt], content [gt], subject matter [gt], substance [gt]
 3. [n]: crack, fling, go, pass, whirl, attempt [gt], effort [gt], endeavor [gt], endeavour [gt], try [gt]
 4. [v]: supply [gt], provide [gt], render [gt], furnish [gt]
 5. [v]: proffer, give [gt]
 6. [v]: volunteer, act [gt], move [gt]
 7. [v]: project [gt], propose [gt]
 8. [v]: extend, give [gt], pay [gt]
 9. [v]: market [gt]
 10. [v]: bid, tender
 11. [v]: produce [gt], bring on [gt], bring out [gt]
 12. [v]: offer up, worship [gt]
 13. [v]: put up, provide, engage [gt], wage [gt]
 14. [v]: extend, supply [gt], provide [gt], render [gt], furnish [gt]
 15. [v]: propose, declare oneself, pop the question, request [gt]
 16. [v]: threaten [gt]
Derived terms:coffer, offer for sale, offer of marriage, offer one's services, offering, offertory, proffer, special offer, offer up, cofferdam, contract offer, counteroffer, goffer, goffering iron, initial offering, initial public offering, marriage offer, offer price, offerer, offering protection, offeror, peace offering, religious offering, rights offering, scoffer, tender offer, thank offering
Example:
 1. You should carry out his offer.
 2. You should have refused his offer.
 3. While I see what you say, I cant accept your offer.
 4. I must offer you an apology for coming late.
 5. It was foolish of you to accept his offer.
 6. With your approval, I would like to offer him the job.
 7. The habits of highly intelligent people offer a clue as to how to do that.
 8. To my surprise, he refused my offer.
 9. In reply to your request, we offer you an extra discount of 5% on this order.
 10. We gladly accept your offer.
 11. We accepted his offer.
 12. May I offer you a drink?
 13. Do you offer any all-day tours?
 14. We can prepare to offer you a special discount of 5% for the STL#3456, on condition that you place an order for more than 15 at one time.
 15. I couldnt help but turn down his offer.
 16. All right. Ill accept your offer.
 17. After mature reflection, Ive decided to accept their offer.
 18. Of course I accepted his offer of support.
 19. If I were you, I would accept his offer.
 20. How many flights to Boston do you offer a day?
Results found in Norwegian dictionary
noroffer
engallmenn - mann [n]: victim
allmenn - kvinne [n]: victim
ulykke - mann [n]: victim, injured, casualty
ulykke - kvinne [n]: victim, injured, casualty
bedrageri - mann [n]: victim, dupe
bedrageri - kvinne [n]: victim, dupe
militær - mann [n]: injured, casualty, dead man
militær - kvinne [n]: casualty, dead woman
religion [n]: offering, sacrifice
spaallmenn - mann [n]: víctima [f]
allmenn - kvinne [n]: víctima [f]
ulykke - mann [n]: víctima [f], herido [m]
ulykke - kvinne [n]: víctima [f], herido [m]
bedrageri - mann [n]: víctima [f], inocentón [m], incauto [m]
bedrageri - kvinne [n]: víctima [f], inocentona [f], incauta [f]
militær - mann [n]: baja [f], muerto [m]
militær - kvinne [n]: baja [f], muerta [f]
religion [n]: ofreneste [f], sacrificio [m]
sweallmenn - mann [n]: offer
Derived terms:antall dødsoffer, dødsoffer, goffer, koffert, lett offer, loffer, loffersjakk, offer-, offert, trafikkoffer, hofferde, offerere, brennoffer, drikkoffer, gjøre til offer, håndkoffert, offergave, stresskoffert, offervilje
Example:
 1. Chemical Rubi kan ha blitt et offer for regimets offensiv mot kriminalitet.
 2. Et offer for sin egen suksess.
 3. Kvinne, offer eller medspiller ? i Asker 29. februar.
 4. Kvinne, offer eller medspiller ? spør Nina Karin Monsen i det foredrag hun skal holde i Asker kvinnepolitiske debattforum på Venskaben onsdag 29. februar.
 5. Selvfølgelig vil jeg gjerne møte ethvert offer, særlig med bistand fra Vogts forbindelser.
 6. For meg er dette ikke noe offer, men noe jeg ønsker å gi livet mitt til.
 7. Gutten ble et offer for tiltaltes egen opplevelse av utilstrekkelighet og hjelpesløshet, sa Grühnfeldt.
 8. Hvis det store offer som pater Popieluszko bragte gjennom sin død ikke skal være bortkastet, må vi overvinne smerten uten å miste vår menneskelighet, sa han.
 9. I Bibelen var påskelammet et offer som ble slaktet for å redde de førstefødte.
 10. Intervjuet manglet nyhetens interesse, og hvis NRK hadde kjørt det, ville det ha vært et offer på sosialpornografiens alter, sa radiodirektør Gunnar Gran til VG om sin begrunnelse for å stanse Nessetintervjuet.
 11. Jeg falt som offer for en president som personlig er meget populær, uttalte han på en pressekonferanse i St. Paul før han reiste til Washington for å takke Geraldine Ferraro for innsatsen.
 12. Jeg mener at jeg har vært offer for feildiagnose gjennom en årrekke.
 13. Kanskje var dette offer nødvendig for å avsløre ondets hemmelige mekanismer, sa han.
 14. Men det viser seg jo ofte at den prostituerte har vanskeligheter med å slippe unna halliken sin - en situasjon som ifølge Barry kvalifiserer henne som et offer for slavedrift.
 15. Mitt land er blitt offer for en skjev og urimelig omtale i internasjonale media.
 16. På ny har et stort antall uskyldige mennesker blitt offer for et meningsløst terroristangrep.
 17. Trærne var jo helt friske og det fantes ingen skade på dem, så det er helt uforståelig at de måtte bli motorsagens offer, mener Skjetne.
 18. Vi bytter på å være angriper og offer, sier Tine Elmenhorst.
 19. Aktor i saken, statsadvokatfullmektig Sølvi Wold, opplyste at tiltalte og hans offer begge var på samme kanonlag ved Andøya fort.
 20. Aldri hadde hun trodd at nettopp hun skulle bli et offer for tyver.
 21. Alt tyder samtidig på at det første offer for aksjonen blir de antisandinistiske opprørsstyrker i Nicaragua.
 22. Antihvalfangstaktivistene i USA har satt seg fore å gjøre eksporten av norsk oppdrettslaks til neste offer i sin kampanje.
 23. At Kongsberg er blitt offer for publikumssvikt, har nok sammenheng med at de utenlandske musikerne som høres på festivalen, besøker Club 7 uken efterpå.
 24. At Sperber i 30årene var et offer for tysk antisemittisme, gjorde ikke saken mindre delikat.
 25. Av de anmeldte voldtektene er ca. 30 prosent begått av menn som ikke kjente sitt offer på forhånd.
 26. Avdøde er ikke direkte involvert i sjalusidramaet, men er mer et offer for det hele.
 27. Avisreferater fra sentrumsløpet i Oslo der det tydelig kommer frem at hun ble møtt med uvennlighet, mobbing og demonstrasjoner, viser at hun også er iferd med å bli et offer her i Norge og en skyteskive for den frustrasjonen folk flest føler for de politiske og sosiale forhold i SydAfrika.
 28. Bakgrunnen for at saken ble begjært gjenopptatt, er at Markus Andresen hevder at den ikke er fullt oppklart, og at den domfelte 47åringen kan være blitt offer for justismord.
 29. Bare halvannet døgn tidligere var nordmannen Jan Magne Bjerk plukket ut til å bli kaprernes første offer i Teheran.
 30. Bare i løpet av dette første døgnet er ansvaret fordelt på en rekke mennesker, noe som selvfølgelig er veldig vanskelig for et barn som allerede i utgangspunktet har vært offer i en krisesituasjon.
Results found in Swedish dictionary
sweoffer
engallmän - man [n]: victim
allmän - kvinna [n]: victim
olycka - man [n]: victim, injured, casualty
olycka - kvinna [n]: victim, injured, casualty
bedrägeri - man [n]: victim, dupe
bedrägeri - kvinna [n]: victim, dupe
militärisk - man [n]: injured, casualty, dead man
militärisk - kvinna [n]: casualty, dead woman
religion [n]: offering, sacrifice
norallmän - man [n]: offer
spaallmän - man [n]: víctima [f]
allmän - kvinna [n]: víctima [f]
olycka - man [n]: víctima [f], herido [m]
olycka - kvinna [n]: víctima [f], herido [m]
bedrägeri - man [n]: víctima [f], inocentón [m], incauto [m]
bedrägeri - kvinna [n]: víctima [f], inocentona [f], incauta [f]
militärisk - man [n]: baja [f], muerto [m]
militärisk - kvinna [n]: baja [f], muerta [f]
religion [n]: ofrenda [f], sacrificio [m]
Derived terms:antal dödsoffer, dödsoffer, goffer, kofferdifartyg, koffert, lämna offert, lätt offer, offer-, offert, trafikoffer, offerera, rofferi
Similar words:
noroffer-
noroffert
sweoffer-
sweoffert
engoff
engoffal
engoffend
Your last searches:
 1. offer


Offer was recognized as a English verb

Infinitive: (To) offer
Gerundio: offering
Past participle: offered
Indikative
1. Present
 • i
  offer
 • you
  offer
 • he
  offers
 • we
  offer
 • you
  offer
 • they
  offer
8. Perfect
 • i
  have offered
 • you
  have offered
 • he
  has offered
 • we
  have offered
 • you
  have offered
 • they
  have offered
2. Imperfect
 • i
  offered
 • you
  offered
 • he
  offered
 • we
  offered
 • you
  offered
 • they
  offered
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • i
  had offered
 • you
  had offered
 • he
  had offered
 • we
  had offered
 • you
  had offered
 • they
  had offered
4a. Future
 • i
  will offer
 • you
  will offer
 • he
  will offer
 • we
  will offer
 • you
  will offer
 • they
  will offer
11a. Future perfect or future anterior
 • i
  will have offered
 • you
  will have offered
 • he
  will have offered
 • we
  will have offered
 • you
  will have offered
 • they
  will have offered
Conditional
5. Conditional present
 • i
  would offer
 • you
  would offer
 • he
  would offer
 • we
  would offer
 • you
  would offer
 • they
  would offer
12. Conditional perfect
 • i
  would have offered
 • you
  would have offered
 • he
  would have offered
 • we
  would have offered
 • you
  would have offered
 • they
  would have offered
Subjunctive
6. Present
 • i
  offer
 • you
  offer
 • he
  offer
 • we
  offer
 • you
  offer
 • they
  offer
13. present perfect
 • i
  have offered
 • you
  have offered
 • he
  have offered
 • we
  have offered
 • you
  have offered
 • they
  have offered
past
 • i
  offered
 • you
  offered
 • he
  offered
 • we
  offered
 • you
  offered
 • they
  offered
plu
 • i
  had offered
 • you
  had offered
 • he
  had offered
 • we
  had offered
 • you
  had offered
 • they
  had offered
Imperative
Affirmative
 • you
  offer!
 • we
  Let's offer!
 • you
  offer!
Negative
 • you
  don't offer! (do not offer)!
 • you
  don't offer! (do not offer)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag koreograf
2 Flag stepping stone
3 Flag jolle
4 Flag stenig
5 Flag brist
6 Flag pålagd
7 Flag forsonende
8 Flag volume
9 Flag tjänare
10 Flag solvent
11 Flag rekke
12 Flag redusert
13 Flag pivote
14 Flag soppa
15 Flag kald
16 Flag moral
17 Flag missunnsam
18 Flag oropel

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 382 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 531 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1174 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2427 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7887 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2154 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2740 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5671 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6486 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6994 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1996 - seconds.

mobiltelefon