logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for offervilje:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noroffervilje
enggeneral [?]: sacrifice
spageneral [?]: sacrificio
swegeneral [?]: offer
Synonyms:altruisme, edelmot, filantropi, gavmildhet, idealisme, nestekjærlighet, oppofrelse, raushet, rundhåndethet, sjenerøsitet, uegennytte, uselviskhet, veldedighet
Example:
 1. De heroiske mujaheddin, som med antikverte håndvåpen og en enorm offervilje har greid det utrolige : å holde stand mot verdens største militærmakt i over fire år, blir kalt banditter og terrorister.
 2. Behovet for assistanse er utvilsomt brennende aktuelt for mange hvis offervilje og selvoppofrelse i høy grad bør påskjønnes.
 3. De to ungjentene Hege Stendahl og Astrid Danielsen viste tæl og offervilje.
 4. Det er spørsmål om en viss offervilje, om man kan si det slik.
 5. Hans menighetsblad, som han spredte over hele Skottland, sveiset de forskjellige grupperinger nordmenn sammen til felles offervilje for fedrelandet.
 6. Men når 57% av SVs velgere har svart ja, må det bety at det er mange jasvarere som vil markere offervilje for å hindre atomkrig, selv om de personlig ikke tror på den forutsetningen som NOIs spørsmål inneholder.
 7. Vakre og velutstyrte skoleanlegg rundt om i vårt vidstrakte land vidner om en offervilje som avtvinger den største respekt, og som det har vært tverrpolitisk enighet om.
 8. Det må bli noe sånn som uselviskhet, offervilje.
 9. Både Coe og Cram har talentet, de har offervilje nok og de har guts som Chataway.
 10. De ber innstendig om at forretninger må vise litt offervilje, det blir nå mer nødvendig enn noensinne.
 11. De polske makthavere bør merke seg den overveldende sympati for Knihinickis motiver og offervilje, som kommer fra alle kanter av vårt land.
 12. Den bekreftet at vi har nær sagt uanede ressurser i form av offervilje og giverånd, når bare de rette følelser blir satt i sving her i vårt velstandssamfunn.
 13. Den dagen vi får en løper med kombinasjonen av Brian Hewsons talent, Gordon Piries offervilje og Chris Chataways guts på løpebanen, så får vi en løper som løper 3.45.
 14. Det ble lagt blomster ved de falnes minnesmerke, av kong Olav, og det ble sagt manende ord om betydningen av offervilje og innsats.
 15. Kirken bør være talerør for de svake og vise vei til en større grad av offervilje og medansvar både i vårt eget samfunn og i verdenssamfunnet, skriver biskop Aarflot.
 16. Maken til offervilje som VIFbackene viste i denne kampen skal man lete lenge efter.
 17. Prisen gis årlig til kvinner som har vist moralsk integritet, offervilje, sosialt og politisk ansvar, og vil bli utdelt mandag i den norditalienske byen Brescia.
 18. På bunnen var vår alles Veronica både snill og varmhjertet, med ømhet og vid offervilje for alle som ikke hadde det for lett i livet.
Similar words:
engoffensive
engoffering
noroffergave
engoff-line
engoff-white
engoffence
engoffending
Your last searches:
 1. offerviljeLast searches

# NAL Term
1 Flag oberörd
2 Flag fordunkle
3 Flag hålla tillbaka
4 Flag mannhull
5 Flag malaise
6 Flag renouncement
7 Flag olivícola
8 Flag surmulenhet
9 Flag uttømmelse
10 Flag veneer
11 Flag skinnebein
12 Flag jodiendo
13 Flag spermacetival
14 Flag trugsmål
15 Flag unarmed
16 Flag lotear
17 Flag kultivert
18 Flag conciliation

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 869 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 987 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1639 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2956 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8941 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2625 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3214 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6141 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6956 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7536 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2840 - seconds.

mobiltelefon