logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for olika:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Swedish dictionary
sweolika
enggeneral [a]: diverse
olik [a]: various
värde [a]: unequal
storlek [a]: unequal
norgeneral [a]: ulike
spageneral [a]: diverso
olik [a]: diferente, vario
värde [a]: desigual
storlek [a]: desigual
Synonyms:separerade
Derived terms:behandla olika, falla på olika dagar, olikartad, vara av olika mening
Example:
 1. På marken lever olika insektsarter.
 2. Min mamma och jag är fullständigt olika.
 3. Vi kommer ifrån olika länder.
 4. Vi pratade om diverse olika ämne.
 5. Hur många olika pjäser är det i japanskt schack?
 6. Olika språk har olika regler för avstavning.
 7. Dagens kvinna utsätts för olika påfrestningar. Hon måste försöka förena både karriär och familjeliv.
 8. Katter finns i många olika storlekar.
 9. Det finns många olika slags ur, bland annat armbandsur, väggur, digitalur, guldur, gökur, kvartsur, stoppur, tidtagarur och tornur.
 10. Det här ordet betyder flera olika saker.
Similar words:
spaoliva
sweolik
engolive
spaola
spaolivo
spaolla
sweolaga
Your last searches:
 1. olikaLast searches

# NAL Term
1 Flag cebrado
2 Flag resa
3 Flag dräkt
4 Flag ha med seg
5 Flag estucar
6 Flag nedbygge
7 Flag snar-
8 Flag dignify
9 Flag intermingle
10 Flag downstream
11 Flag frikost
12 Flag skada
13 Flag ser subestimado
14 Flag constantemente
15 Flag cala
16 Flag cur
17 Flag ferroviario
18 Flag humoristisk

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8209 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2325 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6653 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1896 - seconds.

mobiltelefon