logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for ombud:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norombud
engprofession - man [n]: agent, representative, rep
yrke - kvinne [n]: agent, representative, rep [informal]
politics [n]: commissioner
spaprofession - man [n]: agente [m], representante [m]
yrke - kvinne [n]: agente [f], representante [f]
politics [n]: comisario [m], comisionado [m]
sweprofession - man [n]: ombud
Synonyms:
 1. representant, spion
 2. ombudsmann
 3. agent, stedfortreder, ambassadør, delegat, foretreder
Derived terms:befullmektig ombud, bemyndiget ombud, faglig ombud, ombudskvinne, ombudsmann, presseombudskvinne, presseombudsmann
Example:
 1. Man kan ikke bare sitte som ombud et eller annet sted og kaste alle spilleregler på båten !
 2. Men så vil Bratholm - enten ha bøter og ombud, slik de har i Sverige, eller en slags lov om forakt for retten slik de har i Storbritannia.
 3. Likestilling krever mer tid å få innarbeidet i et samfunn enn hva kvinnesakskvinner, partiprogrammer, en lov og et eget ombud kan få til på noen år, sier Eva Kolstad På tomannshånd med Aftenposten.
 4. Blant de mange spørsmål som reises i forbindelse med pasientombud, er om det skal være et sentralt eller flere lokale ombud, eller begge deler.
 5. Da reises spørsmålet om der ikke bør komme bestemmelser eller retningslinjer, eller et ombud eller to, som kan sørge for at avisene holder seg på den smale sti.
 6. Det er fra tidligere kjent at det gjør seg gjeldende en betydelig motvilje mot forslaget om et eget ombud i såvel sosial som i sykehusadministrasjonen i Oslo.
 7. En opphisset Ulf Wengaard som ikke forsømmmer noen fotballbegivenhet uten gyldig grunn, det være seg landskamper eller finaler, registrerer et betydelig behov også for et ombud som kan sikre norske skuespillere mot å bli diskriminert bort fra vår landskamparena når norsk deltagelse i VM skal avgjøres.
 8. Et ombud innen helsevesenet har sitt utspring i en stadig mer utbredt erkjennelse av at pasientrettighetene har for dårlig vern og at de sjelden er av en slik art at pasienten har rettskrav på bestemte goder.
 9. Et ombud som skal kunne ilegge bøter ?
 10. Her avbryter vi den entusiastiske Steiro før han avslører hemmeligheter som kan føre til at et eller annet ombud nedlegger et eller annet forbud og stenger restauranten allerede før den er åpnet, men tar samtidig opplysningen til efterretning.
 11. Man kan ikke bare sitte som ombud et eller annet sted og kaste alle spilleregler på båten, sier ordfører Otto Paulsen i Askøy kommune.
 12. Når skal vi få høre en debatterende jusprofessor som slåss for at utvidet ytringsfrihet er bedre personvern enn nye forbud og ombud ?
 13. Sivilombudsmann Os henviser i sin uttalelse til at en kommunal arbeidsgruppe som har vurdert forslaget, er kommet med en rekke betenkeligheter mot et eget ombud.
 14. Så viser det seg at dermed har vi gjort vårt kjære ombud urett.
 15. Temaet for møtet var Presset mot pressens selvjustis, og det var formannen i Norsk Presseforbund, Andreas Hagen, som mente at norsk presse nå alvorlig burde diskutere å opprette et slikt ombud.
 16. Trekk deg fra dine ombud og politiske verv !
 17. Bakgrunnen for vedtaket er den sentrale rolle Lorentzen har spilt i en sak om kjøp av dataanlegg, med det resultat at hovedstyret i Bergen Høyre har bedt ham trekke seg fra sine ombud og politiske tillitsverv.
 18. De har egne haver og eget ombud og forståes seg på av en rekke eksperter, som aldri blir trett av å understreke barndommens betydning ?
 19. Dersom en forgjeves har gått tjenestevei, kan ansatte fremlegge sine synspunkter for fagutvalg og ombud.
 20. Det er et fylkeskommunalt ombud som skal henvende seg direkte til pasientene på avdelingene, skriver Porsgrunn Dagblad.
 21. Det forberedes lovproposisjoner om trygdesystemet på norsk sokkel, om sykehjem, om gjestepasientordningen, om jordmorlov, om lov om ombud for funksjonshemmede og om apoteker.
 22. Det gjelder blant annet forslag til revisjon av gjestepasientoppgjøret, ombud for funksjonshemmede og overføring av sykehjemmene til kommunene.
 23. Det har i den senere tid vært en utstrakt interesse for forskjellige former for ombud innen helsevesenet.
 24. Det kan gi dem vann på mølla som ikke ønsker et slikt ombud.
 25. Dette gjelder imidlertid ikke personer i et yrke eller offentlig ombud som gjør at saken har vesentlig betydning for almenheten.
 26. Efter de foreløbige planene skal ordningen med ombud forsøkes i en toårsperiode.
 27. Efter hans vurdering er vedtaket om at han skal trekke seg fra sine ombud ulovlig.
 28. Ellers skjedde det gjenvalg til samtlige verv og ombud i kretsen.
 29. Før hun ble ansatt som ombud, arbeidet hun i arbeidstilsynet.
 30. Gjersvik hadde flere kommunale ombud og var også medlem i Voss Veksel og Landmandsbanks styre og Voss Folkemuseums styre, hvor han nedla et verdifullt arbeide.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
noromlyd
sweomild
sweomljud
noromhu
sweombord
engomasum
sweomak
Your last searches:
 1. ombudLast searches

# NAL Term
1 Flag armonizar
2 Flag kalkbildning
3 Flag allemannseie
4 Flag allmänhet
5 Flag smaskig
6 Flag que conste que
7 Flag en público
8 Flag katastrof
9 Flag plutselig angrep
10 Flag públicamente
11 Flag recensera
12 Flag abierto
13 Flag generalidad
14 Flag analysere syntaktisk
15 Flag smekte
16 Flag for public knowledge
17 Flag public
18 Flag propan

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 785 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3763 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 908 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1579 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4428 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5319 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5641 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4727 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5293 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9410 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1327 - seconds.

mobiltelefon