logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for ombudsman:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in English Dictionary
engombudsman
norschools - universities - man [n]: ombudsmann [u]
politics - man [n]: ombudsmann [u]
spaschools - universities - man [n]: mediador [m]
politics - man [n]: mediador [m]
sweschools - universities - man [n]: ombudsman [u]
politics - man [n]: ombudsman [u]
Synonyms:[n]: investigator [gt]
Results found in Swedish dictionary
sweombudsman
engskolor - universitet - man [n]: ombudsman
policy - man [n]: ombudsman
norskolor - universitet - man [n]: ombudsmann
spaskolor - universitet - man [n]: mediador [m]
policy - man [n]: mediador [m]
Synonyms:
  1. ombud, representant
  2. agent, ställföreträdande, ställföreträdare, ambassadör, delegat, förtroendeman, företrädare
Derived terms:pressombudsman
Wiki:En ombudsman är person med uppdrag att representera en annan person, ett företag etcetera, exempelvis i rättsliga sammanhang eller vid förhandlingar. Ordet används bland annat om funktionärer i fackliga organisationer och om företagsjurister. I politiken betecknar ombudsman allmänt en statlig tjänsteman med uppdrag att skydda medborgarna mot olagliga åtgärder, främst mot myndigheter.
Similar words:
norombudsmann
engombudswoman
norombud
sweombud
sweomdana
sweomtvistad
sweomtumlad
Your last searches:
  1. ombudsmanLast searches

# NAL Term
1 Flag bilateral
2 Flag fragmento
3 Flag festande
4 Flag principally
5 Flag ekspertise
6 Flag elektron
7 Flag fortsätta
8 Flag bukt
9 Flag position
10 Flag bana
11 Flag wad
12 Flag vrida ur led
13 Flag curb
14 Flag vold
15 Flag jordbit
16 Flag totter
17 Flag concept
18 Flag thrilling

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 622 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3362 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 795 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1465 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4333 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5217 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5509 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4615 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5199 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9224 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1740 - seconds.

mobiltelefon