logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for ombygning:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
norombygning
engtechnical [n]: reconditioning
spatechnical [n]: restauración [f]
swetechnical [n]: ombyggning
Example:
  1. Simson Echo er kjøpt av Simrad Subsea A / S for 1,3 million kroner, og har gjennomgått en større ombygning ved verkstedet.
  2. Dessuten var det foreslått ombygning av krysset Åkebergveien / Kjølberggaten for å sikre bedre venstresving fra Åkebergveien til Kjølberggaten.
  3. Innflytningen vil skje senest 15. august 1985, og såvel byggherre som arkitekt, konsulenter og entreprenører har dermed fått kort tid for å få ferdig den nesten fullstendige ombygning som skal skje.
  4. Når det gjelder vedlikehold og ombygning må dette tas fra et annet budsjett, hvor det foreløbig ikke er bevilget penger.
  5. Ombygning vil i de fleste bakkene koste mangfoldige hundretusener, og de bevilgende myndigheter rundt omkring i idrettsNorge vil helt sikkert ikke juble dersom det blir nødvendig med ombygninger.
  6. Siden åpningen i 1959 er hotellet blitt betydelig større - på tross av at hotellet har mistet nokså mange hotellværelser det siste år ved ombygning og standardhevning.
  7. Et lite lyspunkt er det imidlertid at terminal Lindøya vest igjen er åpnet efter tre måneder med ombygning.
  8. Tidligere i år ble en HØKAtrikk malt opp i rødt og grått, men da efter meget omfattenede ombygning.
Similar words:
norombygging
sweombyggning
norombytting
noromtagning
sweomtagning
norombildning
noromfatning
Your last searches:
  1. ombygningLast searches

# NAL Term
1 Flag move cautiously
2 Flag monument
3 Flag new talent
4 Flag markline
5 Flag llagarse
6 Flag kalldusch
7 Flag descuidero
8 Flag prisende
9 Flag krevende tid
10 Flag avvirke
11 Flag lleno de corrientes de aire
12 Flag självbestämmanderätt
13 Flag levnadsregel
14 Flag hyperbolisk
15 Flag systems analysis
16 Flag bränna kol
17 Flag theirs
18 Flag left-handed

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1465 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1591 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2162 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9589 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3191 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3926 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6658 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7379 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8020 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2199 - seconds.

mobiltelefon