logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for omfang:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noromfang
enggeneral [n]: largeness, magnitude, amplitude
område [n]: extent
subjekt [n]: scope, purview [formal]
størelse [n]: girth
spageneral [n]: amplitud [f], extensión [f], anchura [f]
område [n]: extensión [f], alcance [m]
subjekt [n]: ámbito [m], esfera [f], campo [m]
størelse [n]: circunferencia [f]
swegeneral [n]: omfång
Synonyms:
 1. avstand, bredde, dimensjon, dybde, flatemål, forhold, grad, hulmål, høyde, lengde, lengdemål, mengde, mål, porsjon, skala, størrelse, tykkelse
 2. begrensning, domensjon, format, innhold, kaliber, kapasitet, område, proporsjon, register, rekkevidde, spenn, spennvidde, utbredelse, vidde, volum
Derived terms:omfangsrik, gjøre større av omfang
Example:
 1. 1984 er i omfang en særdeles kortfattet bok.
 2. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, Gunnar Berge, har uttalt at budsjettlekkasjene denne gang har et større omfang enn tidligere.
 3. Dersom det forekommer tvil om kompetent organ har besluttet ransaking og beslag i det omfang politiet krever, bør man anmode om utsettelse inntil advokat kan komme til stede.
 4. Det store smellet i kullstreiken, vil nok få langt mindre omfang, om den da i det hele tatt kommer.
 5. Høyre var villige til å strekke seg så langt at man kan gå inn for at Vesten vurderer tempo og omfang i den videre utplasseringen av sine raketter i VestEuropa dersom Sovjet kommer med brukbare tilbud under forhandlingen.
 6. Innlegg av den karakter som klageren ønsket plass for skal ifølge retningslinjene i Vær varsomplakaten ha et rimelig omfang, holde seg til saken og ha en anstendig form.
 7. SovjetUnionens muligheter til i fremtiden å levere energi og råvarer avhenger i stor grad av hvilket omfang landene i SEV kan levere produkter som er nødvendige for den sovjetiske økonomi.
 8. Giftkatastrofen i Bhopal i India kan få langt større omfang enn først antatt.
 9. Efter fem års kamper har de sovjetiske styrker i Afghanistan i stor omfang revet opp eller ødelagt de landsbygdsamfunn som har støttet de afghanske motstandsgruppene, sier militære analytikere i USA.
 10. De norske dataregistrene er heller ikke av samme omfang som de svenske.
 11. De samfunnsmessige konsekvenser av streiken var i ferd med å få et omfang som gjør at det er vanskelig å komme utenom lønnsnevnd, selv om dette er beklagelig, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, Gunnar Berge, i en kommentar.
 12. Denne geriljakrigen vil fortsette, og den vil øke i omfang, skal Sheikholeslam ha sagt.
 13. Denne gruppe er på mange måter sårbar, og ledighet kan påføre holdningsmessige skadevirkninger av betydelig omfang.
 14. Det bør imidlertid være opp til de ansvarlige myndigheter til enhver tid å vurdere om Statoils virksomhet i utlandet har et omfang som gjør det nødvendig å opprette et datterselskap, heter det i stortingsmeldingen.
 15. Det er bare ett plantevernmiddel som brukes i noe omfang i skogbruket, og det er glyfosat.
 16. Det er sjokkerende at Regjeringen tar så lett på et problem som vil bli kolossalt i omfang.
 17. Det får være opp til hvert enkelt fylkesparti å avgjøre med hvem og i hvilket omfang man skal inngå listesamarbeide hvis det blir gjennomført, sa Bondevik.
 18. Det mest oppsiktvekkende resultat av rapporten er nettopp at mobbing har et langt større omfang på barnetrinnet enn tidligere antatt, hevder Dan Olweus.
 19. Dette kan ikke bety annet enn at det norske tilbudet må bli så attraktivt, både i omfang og kvalitet, at publikum vil foretrekke norske programmer fremfor utenlandske.
 20. Efter at Den norske Creditbank overtok alle aksjene i 1983, har vi oppnådd en kostnadsreduksjon av betydelig omfang, samtidig som våre fortjenestemuligheter er blitt meget gode, sier Singaporebankens leder, banksjef Bjørn Bugge, til Aftenposten.
 21. Egentlig ikke noe nytt for oss, men svindelgeskjeften har økt i omfang, sier direktør Yngve Sjøberg i Avis til Aftenposten.
 22. En klar utvikling viser skadeverkenes omfang.
 23. Er det tvil om at kompetent organ har besluttet ransaking og beslag i det omfang politiet krever, bør man be om utsettelse og advokatbistand.
 24. Fordi tyverier og svindel har økt i omfang, har vi vært nødt til å innskjerpe reglene for utleie, sier direktør Sjøberg.
 25. Hovedsaken er at vi vanskelig kan foreslå noe ekstra uten å vite hvilket omfang det er snakk om, sier fylkesarbeidssjef Svein A. Schjetne i Oslo og Akershus.
 26. I øyeblikket er vi tilsammen 10 mann ombord, med den hovedoppgave å inspisere skadene på skipet for å få et best mulig bilde av skadenes omfang.
 27. Landet har ikke hatt matmangel i et slikt omfang noen gang tidligere i menneskers erindring, heter det.
 28. Likevel har den økonomiske sosialhjelp et lite omfang i den offentlige økonomi.
 29. Men AMagasinet har i sin reportsje om dette fenomenet også gitt klare eksempler på at vesteuropeisk industri selger sentralstimulende stoffer i enormt omfang til land i MidtØsten og NordAfrika.
Similar words:
noromgang
sweomfång
sweomdana
noromfavne
noromvalg
sweomfamna
noromfore
Your last searches:
 1. omfangLast searches

# NAL Term
1 Flag premise
2 Flag Internasjonale domstol
3 Flag forstoppelse
4 Flag marking
5 Flag arbeide
6 Flag skicklighet
7 Flag bedåre
8 Flag fish
9 Flag min kjære
10 Flag automóvil de carreras
11 Flag amicably
12 Flag klossete
13 Flag stripe
14 Flag maderero
15 Flag melde
16 Flag forakte
17 Flag monoteísmo
18 Flag respite

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 1010 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 1159 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 1405 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 1229 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 1838 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 3055 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 1895 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 2163 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 4550 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 4627 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2019 - Page generated in 0.1676 - seconds.

mobiltelefon