logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for omfattende:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noromfattende
engutspredning [a]: wide, extensive
undersøkelse [a]: exhaustive, thorough, profound
område [a]: vast, broad, extensive
rom [a]: capacious, spacious, roomy, large
grad [a]: comprehensive, thorough, full-scale, all-out
vidstrakt [a]: extensive, far-reaching
spautspredning [a]: amplio
undersøkelse [a]: exhaustivo, minucioso, profundo
område [a]: vasto, extenso
rom [a]: espacioso, grande, extenso
grad [a]: completo, exhaustivo, a gran escala, vasto, amplio
vidstrakt [a]: extensivo, abarcador
sweutspredning [a]: omfattande
Synonyms:
  1. allsidig, differensiert, fasettert, flersidet, flersidig, mangesidig, mangfoldig, multilateral, nyansert, rik, sammensatt, variert, vidtfavnende
  2. avansert, innviklet, intrikat, kinkig, kompleks, komplisert, langtekkelig, problematisk, problemfylt, tidkrevende, vanskelig, vidløftig
  3. detaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, grundig, i dybden, inngående, nøye, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, utførlig, uttømmende
  4. diger, drabelig, enorm, gedigen, gigantisk, kjempemessig, kjempestor, kolossal, mektig, omfangsrik, oppblåst, oppsvulmet, overdimensjonert, overdreven, overstadig, rommelig, ruvende, røslig, stor, svær, uhyrlig, veldig, vidtrekkende, voksen, voldsom
Derived terms:altomfattende, landsomfattende, verdensomfattende, vidtomfattende, vidtomfattende interesser
Example:
  1. Det er en omfattende prosess som krever mye tålmodighet og tar mye tid.
  2. Dette er i og for seg ikke noe nytt for meg, men paret ville bo i et komfortabelt hjem, noe som fordret en omfattende renovering.
Similar words:
sweomfattande
noromfatte
noromarbeide
noromfatning
noromfavne
noromfavnelse
noromgående
Your last searches:
  1. omfattendeLast searches

# NAL Term
1 Flag blitz
2 Flag circuit
3 Flag punkare
4 Flag sätta på spel
5 Flag dra inn
6 Flag begära
7 Flag fel
8 Flag ha en träff med
9 Flag debido
10 Flag debido
11 Flag vintersportferie
12 Flag fragmentos
13 Flag giant
14 Flag eksistensminimum
15 Flag luftsyke
16 Flag vertedero
17 Flag steep
18 Flag religiosidad

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1397 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1512 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2070 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3338 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9492 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3147 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3831 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6589 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7330 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7966 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2171 - seconds.

mobiltelefon