logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for omfordele:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noromfordele
enggeneral [v]: redistribute
spageneral [v]: redistribuir
swegeneral [v]: omfördela
Example:
 1. Svakheten med Skattekommisjonens innstilling er at den nøyer seg med å omfordele et gitt skattetrykk.
 2. Vi vil nå justere og omfordele sysselsettingsmidler på bakgrunn av fylkenes rapporter, sier Ola H. Metliaas i Arbeidsdirektoratet.
 3. Det kan bli nødvendig med omorganisering av arbeidskraften og å omfordele ressurser mellom statlige virksomheter.
 4. Det vil si at vi fra å fordele nye parter i en stadig vekst, er tvunget over til å omfordele innenfor gitte ressursrammer.
 5. Foruten arbeidsplassene ved terminalen, tror man at diverse industri ønsker å etablere seg i nærheten av terminalen som skal omfordele gods fra utlandet til forskjellige steder i Norge.
 6. Hvilke tiltak som kan igangsettes for å omfordele vår egen støtteordning, vil ikke Heløe si noe om nå.
 7. Man påpekte at Televerket har mulighet til å omfordele sine inntekter slik at det er mulig å underby næringslivets priser på konkurranseutsatte varer og tjenester, mens Televerket har mulighet til å innhente fortjenestetapet ved å sette opp prisene på sine monopoltjenester.
 8. Men vi vil ikke gi fra oss muligheten til å omfordele midler til fylker og områder som trenger dem bedre enn andre for å hjelpe ungdom uten skoleplass.
 9. Målet er å få en best mulig utnyttelse av midlene ; når oversikten foreligger, vil vi finjustere og omfordele, sier Metliaas.
 10. På denne måten kan man omfordele sine inntekter i pensjonisttiden.
 11. SVutvalget, som bl.a. har bestått av Theo Koritzinsky, Hilde Bojer og Kirsti Nøst, sier at det er lagt vekt på å omfordele inntektene og øke sysselsettingen ved å forkorte arbeidstiden.
 12. Venstres alternative statsbudsjett vil ikke svekke budsjettet i forhold til Regjeringens forslag, men omfordele fra privat til offentlig forbruk.
 13. Arbeidsmarkedstiltakene er blitt intensivert i de nordligste fylkene, og man vil nå se på mulighetene for å omfordele midlene slik at tiltakene kan bli satt inn der de trengs mest, sier Metliaas.
 14. De vil omfordele, slik at tiltakene retter seg mot utsatte grupper.
 15. Det er derfor viktig både å omfordele kommunalt innen byen - og oppmuntre og legge forholdene til rette for ytterligere privat opprettelse av tilbud for barn i tillegg til den kommunale innsatsen.
 16. Det finnes sovjetiske økonomer som hevder det er mulig å skape og styre en folkeflytting ved å omfordele de økonomiske goder.
 17. Et annet vesentlig forhold er at både skoleverket og ansatte i skoleverket snart må innse at også de må forflytte seg og omfordele ressurser efter tilbud og efterspørsel, slik det gjøres innenfor de fleste andre sektorer i samfunnet.
 18. Men er ikke solidaritet i bunn og grunn et spørsmål om å prioritere og omfordele, ganske særlig når det er den samme kaken som skal fordeles ?
 19. På denne måten kan vi - i motsetning til SV som støtter krav fra mange grupper som alt er vel forsørget oppnå å omfordele ressursene i rimelig grad, til fordel for eldreomsorg, for syke, for funksjonshemmede og andre påtrengende fellesoppgaver som også SV sier de vil støtte.
Similar words:
noromfordeling
noromfore
noromforme
noromformer
noromvurdere
sweomformare
sweomfördela
Your last searches:
 1. omfordeleLast searches

# NAL Term
1 Flag pintar
2 Flag lägga upp
3 Flag salón de baile
4 Flag kirketårn
5 Flag haike
6 Flag neutrum
7 Flag fiken
8 Flag stanke
9 Flag uthärda
10 Flag egoistisk
11 Flag omplacering
12 Flag Venezia
13 Flag saktne farten
14 Flag avtal
15 Flag hinna
16 Flag llamarse
17 Flag skridskoåkerska
18 Flag bli i minnet

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1782 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6783 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1634 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5170 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1687 - seconds.

mobiltelefon