logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for omkrets:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noromkrets
enggeometri [n]: circumference, perimeter
spageometri [n]: circunferencia [f], perímetro [m]
swegeometri [n]: omkrets
Wiki:Omkrets eller perimeter er lengden av en lukket kurve. Omkretsen av et to-dimensjonalt område er lik lengden av områdets begrensning. For mangekantede figurer i planet gjelder at omkretsen er lik summen av alle sidene.
Example:
 1. Argumentet er at mynten er altfor tung i lommen, og at den lett kan forveksles med en tipencemynt, selv om blindeorganisasjoner i sin tid gikk inn for pundmynten med sin riflede omkrets nettopp fordi den var lett å skille ut fra andre mynter.
 2. Bare ca. 10 meter lange og to, tre meter i omkrets.
 3. Da Don og Lloyd ble spurt om besøk, var deres første tanke å samle alle norskamerikanske naboer i mange mils omkrets.
 4. De første bulldozerjafs er allerede tatt på en ny, ultrasuper akselerator ved CERN med en omkrets på hele 27 kilometer.
 5. Det består av en stor langstrakt blokk med uregelmessig omkrets, plassert på et stativ kledt med speilblanke stålplater.
 6. Det er de dype utgravinger og fjellanlegg som kan senke grunnvannstanden og gi setningsskader på løsmassefundamentert bebyggelse i stor omkrets.
 7. Det kan medføre betydelig utdrenering i flere hundre meters omkrets.
 8. Det skal være nedsenket i havet og bestå av en akselleratorring med ca. 100 kilometers omkrets pluss en flere kilometer lang strålekanon, som kan sende ut en strøm av neutriner i alle retninger.
 9. Eksplosjonen førte til midlertidig brudd i strømforsyningen til området og var så kraftig at vinduer ble knust flere kilometers omkrets.
 10. Eksplosjonen knuste vinduer og ramponerte hus i en omkrets av flere hundre meter.
 11. Eksplosjonen var så kraftig at det ble dannet store kratere, trær i området ble slått ned og varmen svidde løvet brunt i stor omkrets.
 12. En avstand som er lengre enn jordens omkrets ved ikvator, sier Kaltenborn.
 13. En gasslekkasje fra en kjemisk fabrikk har spredt død og forgiftning i mange kilometers omkrets i den indiske byen Bhopal.
 14. En gressbane med en omkrets på ca. 2000 meter med en ytre og indre sving i sør.
 15. Er det angitt for eksempel 11 / 12, betyr det at løken er 1112 cm i omkrets.
 16. For at radioen skal overdøve sag og hammerslag, er lydnivået slik at naboene i ca. en mils omkrets kan spare slitasje på sine apparater.
 17. I det 53. steget må man tegne en linje som er ca. 50 000 km lang - det er 10 000 km mer enn jordens omkrets ved Ekvator.
 18. Idag er de gigantiske kjemper med stammer som er flere meter i omkrets nederst.
 19. Jordskjelvsentret forflytter seg stadig i en omkrets av nærmere 30 kilometer.
 20. Konsekvensene kan merkes i flere hundre meters omkrets fra der en tunnel eller et rør er anlagt.
 21. På avstand ser Rockall ut som et skip, den er 21 m høy og bare 90 m i omkrets.
 22. På det tykkeste måler treet seks og en halv meter i omkrets, og det antas å være over hundre år.
 23. Bjerketreet sies å være landets nest største, med en omkrets rundt hovedstammen på nøyaktig fem meter og tyve centimeter.
 24. Bores det dypt kan en tilsvarende større omkrets bli påvirket av vannuttappingen.
 25. Det samme vil skje med alle andre samlingssteder i en omkrets av fem kilometer, blir det opplyst.
 26. En sikkerhetssone på tusen meter i omkrets og tusen fot i luften vil umiddelbart bli opprettet rundt riggen, opplyser en talsmann for Smedvig Drilling Co. i Stavanger.
 27. Et irsk redningsfartøy var det første som ankom ulykkesstedet, og skipets kaptein meldte at omkomne og vrakrester, deriblant flere uoppblåste redningsflåter, var spredt over et område på flere kilometer i omkrets.
 28. Et lag fra hovedstaden og et fra nærmeste omkrets.
 29. Innenfor en omkrets av 40 kilometer kan tyskerne tilby 100 000 senger i tillegg til en olympialandsby, som allerede er klar.
 30. Lukten av brann var merkbar i kilometers omkrets.
Results found in Swedish dictionary
sweomkrets
enggeometri [n]: circumference, perimeter
norgeometri [n]: omkrets
spageometri [n]: circunferencia [f], perímetro [m]
Wiki:Omkrets eller perimeter kan något oegentligt sägas vara den yttersta delen av en sluten geometrisk figur - alltså skulle man färglägga det inre av en sluten geometrisk figur, säg en triangel, vore omkretsen den geometriska figur, där målarkanten går. I dagligt tal skiljer man ofta inte på omkretsen och dess mätetal/längd.
Similar words:
engomelet
noromelett
noromkring
noromkved
noromriss
noromtrent
sweomarbeta
Your last searches:
 1. omkretsLast searches

# NAL Term
1 Flag azimut
2 Flag skjemte med
3 Flag sugning
4 Flag anemi
5 Flag ser conveniente para
6 Flag forvridd
7 Flag trace element
8 Flag stable
9 Flag social status
10 Flag rumple
11 Flag slip
12 Flag ryslig
13 Flag dressing room
14 Flag románico
15 Flag si
16 Flag tvekan
17 Flag proklamasjon
18 Flag witch grass

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 685 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1804 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6796 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1643 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2249 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5177 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5986 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6437 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5433 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5959 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2054 - seconds.

mobiltelefon