logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for omsorgsfull:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noromsorgsfull
engfamilie [a]: caring
behavior [a]: conscientious, meticulous, punctilious [formal], precise, accurate, thorough
hensynsfull [a]: considerate, thoughtful, attentive
nøyaktig [a]: careful, painstaking
spafamilie [a]: atento, solícito
behavior [a]: concienzudo, minucioso, aplicado, exacto, afanoso
hensynsfull [a]: considerado, atento, solícito
nøyaktig [a]: meticuloso, cuidadoso
swefamilie [a]: omsorgsfull
Synonyms:
 1. disiplinert, metodisk, nøyaktig, nøye, ordentlig, pertentlig, planmessig, presis, punktlig, regelmessig, regelrett, ryddig, samvittighetsfull, sirlig, skapelig, skikkelig, skrupuløs, systematisk
 2. elskverdig, faderlig, god, godhjertet, hjelpsom, hjertelig, hyggelig, imøtekommende, kjærlig, lyttende, medgjørlig, mild, moderlig, mottagelig, myk, omtenksom, snill, som en søster eller bror, tillitsfull, varm, varmhjertet, velvillig, vennlig, åpen, øm
Derived terms:omsorgsfullhet, omsorgsfullt, omsorgsfullt utarbeidet
Example:
 1. Boken er i en vakker, omsorgsfull teknisk utførelse, utgitt av Emil Thomsen i Torshavn, og kan bestilles derfra.
 2. Dette med at en mann skal være psykologisk sterk, handlekraftig og dynamisk, mens en kvinne bør være omsorgsfull, varm og sympatisk er utrolig seiglivede myter, som farver vår tenkning og oppfattelse av omverdenen.
 3. Her fremstilles kvinnen som vakker, øm og omsorgsfull og mannen som den dyktige, aggressive, som tjener mye penger.
 4. Hva gjør ikke en omsorgsfull og pliktoppfyllende personlig sekretær for sin statsråd ?
 5. Kollektiv gjennomlysing av hele etaten ; omsorgsfull sjekk av tjenesterutiner med symptomer som mistrivsel og overbelastning av tålmodigheten.
 6. Liv fikk omsorgsfull hjelp der hun var, hun var glad i musikk og reagerte alltid med glede på å få besøk.
 7. Vi har fått adskillige barndomsskildringer efterhvert nå - og Erlsboes skiller seg fra enkelte andre ved at den gir inntrykket av omsorgsfull gjennomarbeidelse.
 8. Det eneste å holde seg til er en stadig og omsorgsfull undersøkelse av hva man selv føler og tenker.
 9. Han formidler på en god måte den kirkelige integritet samtidig som han har en raus og omsorgsfull holdning til mennesker og er en ekte representant for instituttets profil.
 10. Bildet av en omsorgsfull Willoch ble forsøkt skapt, men det ble noe kunstig over det.
 11. Det er også tydelig at han mener å ha Gud med seg, samtidig som han legger an på å vise en ydmyk og omsorgsfull holdning.
 12. En god og omsorgsfull mann og far er med ham borte.
 13. En lang og omsorgsfull prosess for akevitt, en kombinasjon av håndverk og industri.
 14. En trofast og omsorgsfull venn og ærlig til det ytterste.
 15. For at P22 skal kunne drives på tverrkirkelig basis, heter det at hjelpepersonalet - ansatte og frivillige - skal ha som hovedoppgave å lede klienter på en ansvarlig, enkel og omsorgsfull måte inn i et rett og godt forhold til Gud og mennesker.
 16. Idag er det kun minner igjen, minner om en omsorgsfull familiefar og venn som altfor tidlig ble revet bort fra oss.
 17. Nettopp dette bildet av Jesus som god og omsorgsfull gjør at utrolig mange mennesker ber.
 18. Omsorgsfull beplanting skjuler allerede sårene i terrenget, men alt skal gro seg trolsk til.
 19. Teologisk dreier dette seg om hvordan man kan fastholde troen på en Gud som er vis, rettferdig, kjærlig, omsorgsfull, nådig og mektig i møtet med den smerte og lidelse som går ut over de uskyldige som ofres daglig på samfunnets og historiens alter.
Results found in Swedish dictionary
Similar words:
noromsorgsfullt
sweomsorgsfullt
noromsorgsfullhet
sweomsorgsfullhet
noromgangsfelle
noromsorg
sweomsorg
Your last searches:
 1. omsorgsfullLast searches

# NAL Term
1 Flag bortkastat
2 Flag neglebyll
3 Flag mamparo
4 Flag photoengraving
5 Flag realisjonsgevinst
6 Flag billonésimo
7 Flag utöva brainstorming
8 Flag enrichment
9 Flag transverso
10 Flag reorganisasjon
11 Flag clapboard
12 Flag con un fondo de
13 Flag söka efter
14 Flag acholar
15 Flag tench
16 Flag tremening
17 Flag empantanado
18 Flag rensning

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 844 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 968 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1616 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2936 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8909 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2609 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3197 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6124 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6938 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7517 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2262 - seconds.

mobiltelefon