logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for omtenksomhet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noromtenksomhet
engattention [n]: attentiveness, attention, thoughtfulness
forsiktighet [n]: circumspection [formal], cautiousness, prudence
spaattention [n]: atención [f], deferencia [f], consideración [f]
forsiktighet [n]: circunspección [f], prudencia [f], cautela [f]
sweattention [n]: omtänksamhet
Synonyms:
 1. pleie, omsorg, varsomhet, omtanke
 2. hensyn, bry seg
Wiki:Omtenksomhet er en følelse som kan bestå av to kategorier i psykologien; enten bevisst tilstedeværelse eller strukturert tenkning.
Example:
 1. Selv om filmen denne gangen ikke synes å bli noe bevis, utviste Klausen en utrolig flott snarrådighet og omtenksomhet, uttaler kontreadmiral Rein.
 2. De tok imot meg med åpne armer - med en varme og omtenksomhet som er ukjent for oss reserverte nordmenn.
 3. Det er alltid noen som foretrekker alkoholfritt og som vil sette pris på din omtenksomhet.
 4. Han mente at Rolf Kirkvaag gjennom hele sin karriere har vist en fin sans for sproglige virkemidler, benyttet dem med tilbakeholdenhet og omtenksomhet, og styrt godt unna mote og jargonbølger som stadig skyller over sprogbruken i vårt moderne samfunn.
 5. Han minnet stadig oss andre på viktige og verdifulle sider ved livet : vennskap, omtenksomhet og humør.
 6. I dette miljøet finner jeg en varme og en omtenksomhet som er så fjern fra den norske individualismen.
 7. Jeg setter pris på hans omtenksomhet for at denne saken ikke skal overskygge valgkampen til det demokratiske partiet og det som for oss er hovedsaken : at vi må få dette landet inn på veien mot fremtiden og ikke til stadighet debattere fortiden.
 8. Ludwig van Beethovens sonate i Adur op. 101 ble formet med stor omtenksomhet for klang og mellomstemmer.
 9. Men mer av en febrilsk omtenksomhet for den dødes overgang til de udødelige.
 10. - Tage Erlanders personlighet var preget av visdom og omtenksomhet.
 11. Ofte er det bare litt menneskelig varme, litt omtenksomhet, litt mindre prestisjejag og opptatthet av eget, utvendig selvbilde som skal til.
 12. Ordføreren manet videre til omtenksomhet i denne saken.
 13. Paavo blir stående som eksponent for noe av det fineste som er nedlagt i mennesket : kjærlighet og omtenksomhet for sin neste.
Similar words:
noromtenksomt
noromtenksom
sweomtänksamhet
noromstendighet
sweomtänksamt
Your last searches:
 1. omtenksomhetLast searches

# NAL Term
1 Flag klabbet
2 Flag bengel
3 Flag call oneself
4 Flag skaparinna
5 Flag sleip
6 Flag underrettet
7 Flag ascorbic acid
8 Flag allmänt utbredd
9 Flag middel
10 Flag arrancar con la manivela
11 Flag crepé
12 Flag fartygsgolv
13 Flag referente
14 Flag tungvint
15 Flag allmänt känd
16 Flag skoggerle
17 Flag allmänt bruk
18 Flag tildeling av kategori

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1786 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6788 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1635 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5171 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.2034 - seconds.

mobiltelefon