logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for omvalg:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noromvalg
engpolitics [n]: reelection
spapolitics [n]: reelección [f]
swepolitics [n]: omval
Example:
 1. Omvalg for å tilfredsstille kravene i likestillingsloven ikke utelukket for alle utvalg.
 2. Aftenposten fremstiller i morgenutgaven mandag 22. oktober 1984 saken slik at omvalg for å tilfredsstille likestillingsloven er ulovlig for begge grupper.
 3. Bare noen få kommuner har gjennomført omvalg efter at likestillingsombudet har bedt flertallet av landets kommuner gjennomføre nyvalg på grunn av kjønnsfordelingen.
 4. Den sosialdemokratiske kandidaten Rodrigo Borja og den konservative Leon FebresCordero ble nummer en og to i presidentvalget i Ecuador søndag, og vil møte hverandre til omvalg 6. mai. De syv andre kandidatene fikk alle mindre enn fem prosent av stemmene, og ble slått ut.
 5. Det vises til at dagens ordning gjør at reaksjonene på den skjeve kjønnsfordelingen i offentlige utvalg kommer for sent i gang og at likestillingsombudet ikke har myndighet til å pålegge kommunene omvalg.
 6. Dette ble ifølge Nordlys tatt til efterretning, minus de to fra Fr.p., og tinget ba partiene ta hensyn til minstekravet når det skal foretas omvalg og nyvalg.
 7. Fra departementets side er det sagt at det ikke er aktuelt med omvalg og justeringer på grunn av skjev kjønnsfordeling.
 8. Fylkestinget foretar omvalg til våren.
 9. Hvis ingen kandidat oppnår en så stor andel av stemmene, blir det omvalg om en måned mellom de to ledende kandidatene.
 10. Høsten 1983 henvendte Likestillingsombudet seg til samtlige departementer og ba om å få opplyst om det var lover under de enkelte departementenes ansvarsområde som var til hinder for omvalg / nyoppnevnelser.
 11. I de utvalg som ikke tilfredsstiller minstekravene, det gjelder 31 når det gjelder medlemmer og 15 når det gjelder varamedlemmer eller begge grupper, ber likestillingsombudet om at kommunen foretar omvalg eller suppleringsvalg.
 12. I et nytt brev fra likestillingsombudet blir det gjort oppmerksom på Justisdepartementets anmerkning om at det neppe kan kreves omvalg.
 13. Isåfall vil det bli omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.
 14. Justisdepartementet mener det neppe er lovlig å foreta omvalg for å få flere kvinner inn i kommunale råd og utvalg.
 15. Justisdepartementets vurdering vil trolig forhindre de forsøk likestillingsombud Eva Kolstad har gjort for å få kommunene til å foreta omvalg i råd og utvalg der kravene i likestillingsloven ikke er oppfylt.
 16. Kommuner som har mindre enn 40 prosent av det ene kjønn i offentlige utvalg vil bli bedt om å holde omvalg eller suppleringsvalg.
 17. Kommunestyrene får en irettesettelse og anmodes om å holde omvalg, et halvt års tid ut i valgperioden.
 18. Likestillingsombudet mener at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har tilstrebet en mest mulig lik fordeling av kvinner og menn i utvalgene, og hun ber om at bystyret tar opp saken og om mulig sørger for omvalg eller suppleringsvalg.
 19. Lovavdelingen sier i sin uttalelse til ombudet at det for nevnder oppnevnt i medhold av fylkeskommuneloven eller kommuneloven må antas å være adgang til omvalg / nyoppnevnelser.
 20. Major dAubuisson vil ha bedre muligheter i et omvalg, fordi en stor del av tilhengerne til de utslåtte kandidatene sannsynligvis vil stemme på ham.
 21. Man regner med at feilene som har oppstått ved tidligere valg vil gå ned, og at tilfellene av omvalg vil bli redusert dersom den nye lov blir vedtatt av Stortinget.
 22. Mange observatører tror dAubuisson vil gå seirende ut av et omvalg.
 23. Mest overraskende var helgens omvalg for posten som overborgermester i millionbyen München.
 24. Omvalg for inneværende periode er ikke aktuelt.
 25. På grunn av en opptellingsfeil måtte det omvalg til i Troms i 1981, et omvalg hvor Per Aas fra Kristelig Folkeparti sikret sin stilling i kampen mot Høyres tredjemandat.
 26. Skal vi foreta omvalg og få med ytterligere flere kvinner, må vi nærmest true noen mot sin vilje.
 27. Ved valget i 1981 hadde Høyre sitt tredje mandat inne, men tapte dette knepent ved et senere omvalg.
 28. Dersom ingen av kandidatene får over 50 prosent, blir det omvalg i juni mellom de to som ligger best an, trolig blir det et oppgjør mellom Garcia og Barrantes.
 29. Det blir omvalg på ny generalsekretær i Storbritannias største fagforbund, transportarbeiderforbundet.
Similar words:
sweomval
noromgang
sweomtala
sweomväg
noromfang
noromtalt
noromtale
Your last searches:
 1. omvalgLast searches

# NAL Term
1 Flag attestering
2 Flag sam bo
3 Flag visserligen
4 Flag be sorely mistaken
5 Flag humanist
6 Flag clannish
7 Flag old-timer
8 Flag shock treatment
9 Flag underslager
10 Flag elskende
11 Flag offentliggjøring
12 Flag lysing
13 Flag vannkran
14 Flag recreational
15 Flag contaminar
16 Flag indonesiska
17 Flag medisinsk
18 Flag krans

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 151 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1470 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1119 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3932 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4805 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5038 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4159 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4801 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8497 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1673 - seconds.

mobiltelefon