logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for operativ:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noroperativ
enggeneral [?]: operative
spageneral [?]: operativo
swegeneral [?]: operativa
Synonyms:aktiv, i bruk, i drift, i gang, opptatt, skrudd på, slått på, tilkoblet
Derived terms:kooperativ, postoperativ feber, postoperativ, Windows kompatibelt operativsystem, operativsystem
Example:
 1. Det kan ikke sees at slike bestemmelser noen gang ble vedtatt så lenge denne lovgivningen var operativ frem til 15. august 1955.
 2. Troll Park ligger nå i tørrdokk ved Haugesund Mekaniske Verksted, der det gjøres i operativ stand.
 3. Det gjelder for det første den militære profesjons tilbøyelighet til offensiv planlegning og operasjoner, og hangen til å unndra seg sivil kontroll med operativ planlegging.
 4. Hovedstasjonen har rettet forespørsel til lokale verksteder om produksjon av fire opptagere for operativ beredskap.
 5. Hverken de sakkyndige eller Helsedirektoratet er kommet til at det foreligger noe kritikkverdig når det gjelder indikasjonene for operasjoner, operativ virksomhet eller pleie og omsorg, sier Mork til NRKDagsnytt.
 6. Joo, den mangler en tann, så den er ikke fullt ut i operativ stand.
 7. Vi hjelper med flytting og transport av mennesker, der vi blir bedt om det, sier Carlin og understreker at ICM er en operativ organisasjon, som trer i aksjon når ett eller flere land ber om det.
 8. 1984budsjettet er basert på en inflasjonsrate på seks prosent i de land Veritas idag er operativ.
 9. Alternativet Gardermoen er operativ.
 10. At andre enn vedkommende politimester selv skal lede en operativ innsats begrenset til hans eget politidistrikt, vil normalt ikke være aktuelt.
 11. De tre landenes endringsforslag går på bestemmelsene som forbyr internasjonale militærmanøvre i regionen og på øyeblikkelig tilbaketrekning av militære rådgivere som er direkte engasjert i operativ virksomhet og militær opplæring.
 12. De tre ønsker også en svekkelse av bestemmelsen om øyeblikkelig tilbaketrekning av de militære rådgivere som er direkte engasjert i operativ virksomhet og militær opplæring.
 13. Den ble dannet i forbindelse med våpenhvileavtalen mellom de to landene i 1949, men har ikke vært operativ de siste par årene.
 14. Den første komplette billedsamling av samtlige typer sovjetiske ubåter som idag er i operativ tjeneste, foreligger nå i bokform.
 15. Den siste av de nye fregatter blir operativ i oktober.
 16. Den vil være operativ ved nyttårsskiftet.
 17. Derfor er den sovjetiske sjømilitære makt, dets handels og fiskeflåter integrert som en operativ enhet for å gi lederne i Kreml maksimal fleksibilitet.
 18. Det blir derfor ofte kastet frem velklingende ord og uttrykk uten noen nærmere forestilling om hvordan dette rent praktisk skal settes ut i mer operativ industripolitikk.
 19. Det er direktør for operativ avdeling i Helikopter Service A / S, Jan Bengtson, som opplyser dette til Aftenposten.
 20. Det vi gjør er å sette dem i stand til å trene, gjennom medikamentell eller operativ behandling.
 21. Dette er første gang forbundet har en president som ikke er operativ leder for en hotell eller restaurantbedrift.
 22. Dette opplyser styremedlem, rådmann Jacob H. Hellesund, og operativ konsulent i Dagali Flyplass A / S, Bjørn Western, til Aftenposten.
 23. Disse var plasert ved siden av hverandre i cockpiten, sier operativ leder, Helge Mossin, til Aftenposten.
 24. Efter krigen sikret Marinen seg fire ekstyske ubåter, hvorav tre var i operativ tjeneste til midten av 60årene.
 25. Espelid understreker at man har en fullt operativ bankenhet i Los Angeles, hvor Scandinavian Bank har vært i to år.
 26. Et av de største mobile HVområder i StorOslo HV02013 - til daglig nevnt som mitraljøseeskadronen, kan iår se tilbake på 10 år som operativ avdeling.
 27. For å konkretisere nødvendige tiltak på Fornebu er det nødvendig å bringe på det rene når en ny hovedflyplass for Osloområdet kan være operativ, sa Flyplasskomiteen av 1968.
 28. Fregatter som denne - HMS Plymouth - skal fortsette i operativ tjeneste ut 80årene.
 29. Gjennom mange år har Oslo Brannvesen tilbudt byens borgere en operativ beredskap innen et bredt område og på høyt faglig nivå.
 30. Han understreker at andre utgaver av System 12sentralene allerede har bevist sin driftssikkerhet gjennom installasjoner og operativ drift i en rekke land.
Results found in Swedish dictionary
sweoperativ
enggeneral [?]: operational
norgeneral [?]: operasjonelle
spageneral [?]: operasjonelle
Synonyms:livlig, engagerad, verksam
Derived terms:kooperativt företag, postoperativ feber, operativsystem
Similar words:
engoperatic
engoperative
spaoperativo
engoperate
engoperation
engoperator
spaoperario
Your last searches:
 1. operativLast searches

# NAL Term
1 Flag diestro
2 Flag skördetröska
3 Flag kunna glädja sig åt
4 Flag löskokt
5 Flag moatjé
6 Flag handla oförberedd
7 Flag tillämpad lingvistik
8 Flag veläng
9 Flag diplomado
10 Flag lærenem
11 Flag bårtäcke
12 Flag avión de pasajeros
13 Flag målebånd
14 Flag kulörer
15 Flag yppa
16 Flag sin vacilación
17 Flag være stor i kjeften
18 Flag tvinga någon att slå ner ögonen

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 869 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 987 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1639 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2956 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8941 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2625 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3214 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6141 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6956 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7536 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2011 - seconds.

mobiltelefon