logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for oppfordre:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noroppfordre
enggeneral [v]: exhort, urge, demand, require
spageneral [v]: exhortar, apremiar, demandar, requerir
swegeneral [v]: kräva
Synonyms:anmode, appellere, ase, be, bønnfalle, hale ut av, intervjue, kave, kjase, mase, spørre, streve, trygle, tvinge svar ut av
Example:
 1. AntiJanteloven vil han oppfordre folk til å ha stående ved badespeilet, slik at man kan gjenta for seg selv daglig at man er et menneske av unik verdi.
 2. Så vil vi gjerne oppfordre alle de kristne, de som virkelig tror på Gud, å bryte denne djevelske makt i Norges land som homofilien representerer i dette land.
 3. Så vil vi gjerne oppfordre alle de kristne, de som virkelig tror på Gud, å bryte denne djevelske makten som de homofile representerer i dette land.
 4. Den amerikanske president Ronald Reagan kommer idag til å oppfordre SovjetUnionen til å gjenoppta forhandlingene om våpenkontroll for å redusere spenningen mellom øst og vest, opplyser amerikanske tjenestemenn.
 5. Det synes å være galskap å bygge et nytt hovedveisystem gjennom byen for 500 millioner kroner og så oppfordre bilistene til å kjøre utenom for å spare avgift, sa Kvalheim.
 6. Inntil nye bestemmelser kommer, kan vi bare håpe det beste og oppfordre til solid refleksutstyr og pen kjøring det vil si at man bør unngå å trene flere i bredden og ta hensyn til biler som vil forbi, avslutter Nymoen.
 7. Jeg kan bare oppfordre til en kamp med argumenter, sier Lech Walesa.
 8. Jeg tror denne økning har sammenheng med den bevisste politikk som går ut på å fjerne mørketallene ved å oppfordre til anmeldelser.
 9. Jeg vil allikevel oppfordre pasienten til selv å holde seg orientert om den nye loven, og brosjyrer om de nye egenandelene vil bli lagt ut hos leger, fysioterapeuter, psykologer, på apoteker og på trygdekontorer.
 10. Jeg vil oppfordre flest mulig av dem som skal i Kollen lørdag og søndag, til å bruke trikken eller bena.
 11. Jeg vil oppfordre mennesker i 50årsalderen til å begynne å tenke på hvordan de vil ha det som pensjonister.
 12. Med mitt innlegg ville jeg ikke oppfordre til å tillate noen masseinvasjon av innvandrere.
 13. Men det er vel ikke nødvendig å oppfordre en eller annen om å donere apparatet, det kan da vi blodgivere selv gå sammen om - kan man gi det ene, så kan man gi det andre, mener hun.
 14. Men er det ikke farlig å oppfordre til slikt alkoholinntak nå sommerstid med store deler av befolkningen på eller ved sjøen ?
 15. Så får heller jeg oppfordre folk til ikke å overlaste privatbilene sine, legger Boris Hansen til.
 16. Vi forventer også at Frie Faglige Internasjonale skal oppfordre landsorganisajonene i de forskjellige land om å henstille til medlemmene å la være å kjøpe Coca Colaprodukter dersom det ikke skjer en positiv utvikling i Guatemala.
 17. Vi fraråder å bruke utmelding av kirken som protestform, og vil heller ikke gå aktivt ut og oppfordre til innmelding i Kontaktnettets legmannsgruppe.
 18. Vi lærere mener det er viktig å oppfordre til et våkent syn på andre menneskers tilværelse allerede fra første klasse, sier rektor Eva Opstad Aas.
 19. Vi må derfor oppfordre til større lojalitet både innenfor organisasjonene og mellom organisasjonene, ble det hevdet i debatten efter formannens innledende foredrag.
 20. Vi skal fortelle folk at de betaler altfor høye renter for de grå lånene, og vi vil oppfordre dem til å flytte dem over til oss, sier Breivik.
 21. Vi vil fortsatt oppfordre aksjonærene til å stille seg avventende.
 22. Vi vil kontakte forretningene på forhånd og oppfordre dem til å innstille salget.
 23. Vi vil oppfordre bilister som kjører gjennom skogsområder til å se spesielt godt til sidene og holde lav fart på steder hvor det er fare for vilttrekk, sier avdelingsingeniør Bjørn Erik Rasmussen i Veidirektoratet.
 24. Vi vil oppfordre partene til å være forsiktige og til å unngå at konflikten blir internasjonal, sa Cheysson.
 25. Vi vil understreke alvoret i skolesituasjonen i vestre del av Oslo og intenst oppfordre til at politikerne tar en beslutning om Skådalen skole, sier Gunnar A. Stavnes, formann i foreldrerådets arbeidsutvalg.
 26. Aksjonen får eget sekretariat og arbeidsutvalg, og første post på programmet er å oppfordre samtlige borettslag til å vedta betalingsboikott mot Husbanken på vårens generalforsamlinger.
 27. Arbeiderlederne som hadde begått den dødssynd å oppfordre til generalstreik for åttetimersdag 1. mai 1886 i Chicago, ble ofre for en sammensvergelse.
 28. Arbeidstilsynet vil derfor oppfordre dem til å løse problemene selv, ikke vente til inspeksjonen kommer.
 29. Av den grunn kan det derfor være mer hensiktsmessig å oppfordre almenlærere til å kvalifisere seg for jobb i den videregående skole.
 30. Avisen benytter samtidig anledningen til å oppfordre sine lesere til å vise gavmildhet under høstens innsamlingsaksjon.
Similar words:
noroppfordre
noroppfostre
noroppfordring
noroppføde
noroppføre
noroppofre
engopportune
Your last searches:
 1. oppfordre


Oppfordre was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) oppfordre
Gerundio: oppfordrende
Past participle: oppfordret
Indikative
1. Present
 • jeg
  oppfordrer
 • du
  oppfordrer
 • han
  oppfordrer
 • vi
  oppfordrer
 • dere
  oppfordrer
 • de
  oppfordrer
8. Perfect
 • jeg
  har oppfordret
 • du
  har oppfordret
 • han
  har oppfordret
 • vi
  har oppfordret
 • dere
  har oppfordret
 • de
  har oppfordret
2. Imperfect
 • jeg
  oppfordret
 • du
  oppfordret
 • han
  oppfordret
 • vi
  oppfordret
 • dere
  oppfordret
 • de
  oppfordret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde oppfordret
 • du
  hadde oppfordret
 • han
  hadde oppfordret
 • vi
  hadde oppfordret
 • dere
  hadde oppfordret
 • de
  hadde oppfordret
4a. Future
 • jeg
  vil/skal oppfordre
 • du
  vil/skal oppfordre
 • han
  vil/skal oppfordre
 • vi
  vil/skal oppfordre
 • dere
  vil/skal oppfordre
 • de
  vil/skal oppfordre
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha oppfordret
 • du
  vil/skal ha oppfordret
 • han
  vil/skal ha oppfordret
 • vi
  vil/skal ha oppfordret
 • dere
  vil/skal ha oppfordret
 • de
  vil/skal ha oppfordret
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle oppfordre
 • du
  ville/skulle oppfordre
 • han
  ville/skulle oppfordre
 • vi
  ville/skulle oppfordre
 • dere
  ville/skulle oppfordre
 • de
  ville/skulle oppfordre
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha oppfordret
 • du
  ville/skulle ha oppfordret
 • han
  ville/skulle ha oppfordret
 • vi
  ville/skulle ha oppfordret
 • dere
  ville/skulle ha oppfordret
 • de
  ville/skulle ha oppfordret
Imperative
Affirmative
 • du
  oppfordr!
 • vi
  La oss oppfordre!
 • dere
  oppfordr!
Negative
 • du
  ikke oppfordr! (oppfordr ikke)!
 • dere
  ikke oppfordr! (oppfordr ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag receptacle
2 Flag bright
3 Flag stå på-vilje
4 Flag luffarschack
5 Flag cohorte
6 Flag encubrimiento
7 Flag beca universitaria
8 Flag grindstolpe
9 Flag skriva med stor bokstav
10 Flag også kalt
11 Flag byta religion
12 Flag remittere
13 Flag halvera
14 Flag dreiemuskel
15 Flag murk
16 Flag snyta
17 Flag fasten
18 Flag rolig historia

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 887 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1012 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1658 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2975 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8966 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2649 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3237 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6165 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6978 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7555 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2178 - seconds.

mobiltelefon