logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for oppfylle:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noroppfylle
engoppgave [v]: perform, carry out, complete, conduct, execute
avtale [v]: implement
vilkår [v]: satisfy, fulfill, fulfil
løfte [v]: fulfill, redeem, carry out, fulfil
idé [v]: fulfill, realize, make real
spaoppgave [v]: ejecutar, realizar, llevar a cabo
avtale [v]: ejecutar
vilkår [v]: satisfacer, cumplir con
løfte [v]: cumplir
idé [v]: cumplir, llevar a cabo, realizar
sweoppgave [v]: uppfylla
Synonyms:
 1. adlyde, etterkomme, etterleve, gjøre som én blir fortalt, høre etter, lyde, lystre, overholde, respektere, rette seg etter, underkaste seg, underordne seg
 2. behage, berolige, gjøre til lags, glede, innfri, lykksaliggjøre, stagge, tilfredsstille
 3. forbedre, implementere, iverksette, reparere, supplere, utbedre, utføre
Derived terms:gå i oppfyllelse, oppfyllelse, pliktoppfyllende
Anagrams:fylle opp
Example:
 1. Det som må være et minstemål av krav velgerne kan stille til et partis politiske troverdighet, er at det i hvert fall blir forsøkt å oppfylle de politiske standpunkter som er programfestet.
 2. Tromsø kommune med sin dårlige økonomi er rett og slett ikke i stand til å oppfylle sine forpliktelser ifølge Lov om grunnskolen.
 3. Annonsørene må her rette seg efter markedsføringsloven, og må oppfylle de vilkår som er fastlagt av Markedsrådet.
 4. Bilfabrikkene har sagt klart ifra at de vil kunne oppfylle de krav som nå diskuteres uten å ta i bruk katalysatorer.
 5. De har selvsagt rett til omenn ikke krav på - plass i videregående skole, dersom fylkeskommunene klarer å oppfylle betingelsene om tilgjengelighet og den nødvendige pedagogiske undervisning.
 6. Det er flere forhold som spiller inn, men først og fremst er det at jeg ikke greide å oppfylle den målsetningen vi hadde.
 7. Det er gjort det som rimelig kan forlanges for å oppfylle myndighetenes krav, mener han.
 8. Det hjelper ikke med fine målsetninger, vi må ha en finansieringsordning som gjør det mulig å oppfylle målsetningene, sa Berntsen, og mente at på dette området var det dessverre liten forskjell på Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, med unntak av satsningen på Husbankfinansierte boliger.
 9. For å prøve å bøte på dette ønsker vi nå at lærerne gis bedre grunnlag for å oppfylle kravene om trafikkopplæring i skolen.
 10. Hverken Norsk Hydro, Sonat eller Wilhelmsen frykter idag at riggen ikke skal oppfylle de tekniske krav som er satt, sier han.
 11. Hvilke kriterier må en forvertfamilie oppfylle, bestyrerassistent Karin Pedersen ?
 12. Kommunen må oppfylle minstepensjonistenes krav, sier sosialrådmann Odd Gjesteby, selv om det kommer til å koste kommunen mye penger.
 13. Men hvis man prøver å oppfylle livets betingelser, hjelper det vel ingen at man går rundt med dårlig samvittighet fordi man er født på solsiden ?
 14. Skolefolk vi har vært i kontakt med, hevder at de fleste kommuners dårlige økonomi i mange tilfelle gjør det vanskelig å oppfylle Mønsterplanens intensjoner.
 15. Alle som er avhengig av at kommunen kan oppfylle sine forpliktelser, det være seg kreditorer, kommuneansatte eller det store publikum, bør prise seg lykkelig over at flertallspartiene avviste disse forslag.
 16. At LNS ønsker å oppfylle det som ligger i forskriftene er så C.L. istand til å betegne som om sykepleierstudenter har vrangoppfatninger av helsevesenet og sin egen situasjon !
 17. Austad påpekte at for å oppfylle Grunnlovens bestemmelse om full erstatning, tar lovforslaget utgangspunkt i at det ikke er den aktuelle bruksverdi av eiendommen som idag, men den fremtidige utnyttelsesmulighet som skal legges til grunn ved fastsettelse av erstatning.
 18. Avtalen innebærer at NordPoolen påtar seg ansvaret for å oppfylle Hurtigrutens budsjetterte godsinntekter i 1984.
 19. Bakgrunnen er at kommunen ikke lenger kan oppfylle konsesjonsvilkårene.
 20. Bakgrunnen er de problemer man har hatt med å oppfylle målsetningen om å trekke 2000 leiligheter inn hvert år.
 21. Bakgrunnen for at man i Kr.F. nå øyner muligheter for å oppfylle partiets gamle drøm om en dagsavis, er den forestående omlegging av pressestøtten.
 22. Begrunnelsen er at bladet ansees å oppfylle kravet om å ha et overveiende politisk innhold.
 23. Betancur gjorde det klart at han vil la domstolene utlevere kokainsmuglere til USA og på den måten oppfylle en flere år gammel avtale mellom USA og Colombia.
 24. Bildene av Tsjernenko på sovjetisk fjernsyn viser tydelig at den 73årige mannen er syk, og at han neppe er i stand til å oppfylle sine plikter som parti og statssjef fullt ut, mener diplomatene.
 25. Blant annet påpeker helsedirektøren at 1500 sykehussenger er ute av drift, 15 000 mennesker står på venteliste for å komme på sykehjem, og at det fortsatt mengler 3000 plasser dersom man skal oppfylle målsetningen om å skaffe syv prosent av alle over 70 år sykehjemsplass.
 26. Boligrådmannen foreslo salg under henvisning til at man her har en god mulighet til å bidra til å oppfylle bystyrets vedtak om betydelige inntekter ved salg av fast eiendom.
 27. Britiske aviser har de siste dager brakt annonser fra eierens mor, hvor hun lover å oppfylle kidnappernes betingelser så snart hennes sønn og svigerdatter er overlevert trygt i Damaskus.
 28. Budsjettet er stramt, og i første rekke må vi oppfylle kravet fra VEAS.
 29. Budsjettet tar utgangspunkt i en målsetning for NRK om at institusjonen skal spille en sentral rolle i mediebildet og oppfylle kulturpolitiske og nasjonale forpliktelser som andre ikke kan eller vil påta seg i den nye mediesituasjon.
 30. DET enorme pengesluk som de statlige krisebedrifter er blitt for myndighetene, har skapt statsfinansielle problemer som begrenser mulighetene til å oppfylle ønsker om lettelser for industrien generelt.
Similar words:
noroppfylle
noroppdele
noroppfatte
noropprullet
noroppbygge
noroppføre
noropplyse
Your last searches:
 1. oppfylle


Oppfylle was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) oppfylle
Gerundio: oppfyllende
Past participle: oppfylt
Indikative
1. Present
 • jeg
  oppfyller
 • du
  oppfyller
 • han
  oppfyller
 • vi
  oppfyller
 • dere
  oppfyller
 • de
  oppfyller
8. Perfect
 • jeg
  har oppfylt
 • du
  har oppfylt
 • han
  har oppfylt
 • vi
  har oppfylt
 • dere
  har oppfylt
 • de
  har oppfylt
2. Imperfect
 • jeg
  oppfylte
 • du
  oppfylte
 • han
  oppfylte
 • vi
  oppfylte
 • dere
  oppfylte
 • de
  oppfylte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde oppfylt
 • du
  hadde oppfylt
 • han
  hadde oppfylt
 • vi
  hadde oppfylt
 • dere
  hadde oppfylt
 • de
  hadde oppfylt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal oppfylle
 • du
  vil/skal oppfylle
 • han
  vil/skal oppfylle
 • vi
  vil/skal oppfylle
 • dere
  vil/skal oppfylle
 • de
  vil/skal oppfylle
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha oppfylt
 • du
  vil/skal ha oppfylt
 • han
  vil/skal ha oppfylt
 • vi
  vil/skal ha oppfylt
 • dere
  vil/skal ha oppfylt
 • de
  vil/skal ha oppfylt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle oppfylle
 • du
  ville/skulle oppfylle
 • han
  ville/skulle oppfylle
 • vi
  ville/skulle oppfylle
 • dere
  ville/skulle oppfylle
 • de
  ville/skulle oppfylle
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha oppfylt
 • du
  ville/skulle ha oppfylt
 • han
  ville/skulle ha oppfylt
 • vi
  ville/skulle ha oppfylt
 • dere
  ville/skulle ha oppfylt
 • de
  ville/skulle ha oppfylt
Imperative
Affirmative
 • du
  oppfyll!
 • vi
  La oss oppfylle!
 • dere
  oppfyll!
Negative
 • du
  ikke oppfyll! (oppfyll ikke)!
 • dere
  ikke oppfyll! (oppfyll ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag stambar
2 Flag sammankoppling
3 Flag papistisk
4 Flag flosshatt
5 Flag hackspett
6 Flag ordure
7 Flag prova
8 Flag skapelig
9 Flag spader
10 Flag paisaje
11 Flag smuggla
12 Flag överrumpla
13 Flag klumpeduns
14 Flag vattenbyggnadskonst
15 Flag tener
16 Flag tener
17 Flag oberoende
18 Flag bombproof

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 33 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1254 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 399 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1056 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3858 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4726 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 4939 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4079 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4719 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8360 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1510 - seconds.

mobiltelefon