logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for oppgang:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noroppgang
enggeneral [?]: increase
spageneral [?]: aumento
swegeneral [?]: öka
Derived terms:soloppgang, trappoppgang
Example:
 1. Han så sine skattereduksjoner i 1981 som det vesentligste bidrag til dagens oppgang.
 2. Oslos mest tradisjonsrike trapp kalles den, den gedigne oppgang til ukompliserte restaurant Humla.
 3. Stump røykenkampanjen som føres av Statens tobakkskaderåd, viser at røyking er på retur blant middelaldrende menn - men dessverre i oppgang i andre grupper.
 4. Aksjemarkedet står foran en ny oppgang som vil bli avløst av ny oppgang for fast eiendom om ett eller to år.
 5. De ledende økonomiske indikatorer som ble offentliggjort i USA før helgen, viste en oppgang på et halvt prosentpoeng, og det var bedre enn forventet.
 6. De mer positive utviklingstendensene i store deler av økonomien vil i første omgang bare bidra til at man unngår ytterligere oppgang i arbeidsledigheten, påpeker Norges Bank.
 7. Den sterke oppgang vi har sett for dollar i det siste, ser ikke ut til å være brutt.
 8. Den viktigste faktor bak en fortsatt oppgang i produksjon og sysselsetting er den fordelaktige omkostnings og konkurransesituasjon som er oppnådd.
 9. Det er en fastere undertone for dollaren, noe som bl.a. skyldes en svak oppgang i rentenivået for dollarplasseringer.
 10. Det er en skam at det land som tildeler Nobels fredspris til Desmond Tutu kan skilte med en oppgang i handelen med SydAfrika, sier LOs nestformann Leif Haraldseth som onsdag møtte fredsprisvinneren.
 11. Det er lite som tyder på at markedet nå venter noen ny oppgang for dollaren.
 12. Det er naturlig med en reaksjon efter så lang tid med oppgang.
 13. Dollaren fikk en markert oppgang på de internasjonale valutamarkedene onsdag eftermiddag, opplyser ass. banksjef Birger Langeland i Den norske Creditbank til Aftenposten.
 14. Dollarkursen viste en markert oppgang i det amerikanske valutamarkedet utover dagen igår, men kursen falt noe tilbake som følge av at mange markedsdeltagere ønsket å innkassere sine fortjenester foran den amerikanske nasjonaldagen idag, da det amerikanske marked er stengt, sier ass. banksjef Birger Langeland i DnC.
 15. En oppgang i OECDområdet er nå underveis, men den er svak og det vil sannsynligvis ta tid før den utvikler en mer ønskelig styrke.
 16. Ifjor var det igjen oppgang og vi forventer det samme iår.
 17. Jeg tror at muligheten for oppgang i aksjemarkedet frem til sommeren er 1520 prosent.
 18. Man har kanskje større tro på en oppgang enn mange i bransjen.
 19. Oppgang over alt, men mest på Hardangervidda, meldes det fra Bergen Turlag.
 20. Politiske signaler om at den amerikanske regjering nå vil satse sterkere på å få redusert budsjettunderskuddet, endel nye tall som viser fortsatt sterk oppgang for den amerikanske økonomi, samt nye forsterkede forventninger om faste dollarrenter, er de viktigste faktorer bak denne utviklingen, sier banksjef Håkon Kristoffersen i Christiania Bank og Kreditkasse til Aftenposten.
 21. På andre kontorer har det ikke vært en så markert oppgang, sier sykehusprest Øystein Glosli, formann i Kirkens SOSutvalg og leder av Kirkens SOS i Østfold.
 22. På fem års sikt tror vi at Norge er inne i en varig oppgang som gir gode muligheter for kursgevinster.
 23. Troen på fortsatt oppgang er klart større nå enn før, særlig i de økonomisk toneangivende land.
 24. USA er i ferd med å begynne en økonomisk renessanse, og vil trekke andre nasjoner med seg til en verdensomfattende økonomisk oppgang, uttalte Reagan i Folkets store hall.
 25. Vi har nå hatt en oppgang som har vart i ca. 18 måneder, påpeker Leif H. Olsen, som er formann for komiteen for økonomisk politikk i denne amerikanske storbanken.
 26. 11 fylker hadde oppgang i ledigheten i juni.
 27. 57 prosent av de spurte innen detaljhandelen venter øket omsetning, mens bare 44 prosent innen engros og agentur venter oppgang i fjerde kvartal i år sammenlignet med fjerde kvartal ifjor.
 28. Adm. direktør PerHenrik Græsberg som leder de to aksjefondene Sparinvest og Kapitalinvest venter fortsatt oppgang på Børsen i første halvår i år.
 29. Aksjekursene på Londonbørsen har aldri vist en slik oppgang i en budsjettuke som efter Lawsons tale sist tirsdag.
 30. Aksjemarkedet i uken som gikk var preget av en relativt kraftig oppgang for mange aksjers vedkommende, mens enkelte kunne notere seg for en mindre nedgang.
Similar words:
noroppsang
noropplag
noroppmane
noroppheng
noroppgave
noroppslag
noropptak
Your last searches:
 1. oppgangLast searches

# NAL Term
1 Flag echar al mar
2 Flag pep pill
3 Flag vatten
4 Flag normert
5 Flag alla
6 Flag briskly
7 Flag signification
8 Flag propagera
9 Flag ha sete
10 Flag bibel-
11 Flag ventanal
12 Flag approbation
13 Flag calorie
14 Flag slutspel
15 Flag pesar más que
16 Flag agglutination
17 Flag decimeter
18 Flag dar la oportunidad

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 794 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3805 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 917 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1587 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4439 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5327 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5651 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4739 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5301 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9422 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1351 - seconds.

mobiltelefon