logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for oppgjør:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noroppgjør
enggeneral [?]: settlement
spageneral [?]: de solución de
swegeneral [?]: avveckling
Synonyms:
 1. apokalypse, den ytterste dag, dies irae, dommedag, endetid, ragnarokk, verdens ende, vredens dag
 2. basketak, batalje, blodsutgydelser, duell, dyst, håndgemeng, håndgripeligheter, kamp, klammeri, knuffing, nappetak, sammenstøt, slagsmål, slåssing, slåsskamp, strid, tvekamp, vold
Example:
 1. Dains me mæ med sine konsertopptak ble et slags oppgjør med det Aleksandersen har gjort hittil i sin efterhvert lange rockkarriere.
 2. Dermed må det også stilles spørsmål ved hensikten i å ha et forbundsvist oppgjør, slik LO krevde.
 3. Faren for et endelig militært oppgjør i Libanon er ikke over.
 4. Gamlingen Toddy og Spikdonna hadde nemlig et durabelig oppgjør i gulldivisjonen for kaldblodshester.
 5. Gjestepasientsystemet er ikke noe mål i seg selv, men fordi hvert fylke har ansvar for sitt eget budsjett, er det nødvendig å ha en form for oppgjør fylkene imellom når innleggelse av pasienter skjer på tvers av fylkesgrensene.
 6. I likhet med regjeringen legger Berge vekt på at kampen mot arbeidsledigheten krever moderate oppgjør i åra framover.
 7. Ingemar Ingo Johansson var på plass ringside og delvis i Steffens hjørne med gode råd under lørdagens oppgjør.
 8. Mannskapet på Germa Lionel som ikke har fått oppgjør for hyre siden skipet ble frigitt fra Libya, vil få slikt oppgjør senest mandag.
 9. Neste års valg vil bli et oppgjør mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene om hvem som er villig til å bruke mest penger.
 10. Oppgjør i jungelen fra 1976 er svært representativ for denne type actionkomedie.
 11. Prisproblemutvalget, som hadde Hermod Skånland som formann og representanter for alle de store organisasjoner, gikk i sin innstilling i 1973 inn for sterkt sentraliserte oppgjør.
 12. 56 638 tilskuere på et stappfullt Old Trafford fkk se en fantastisk annenomgang av tittelforsvarer Liverpool, som til slutt utlignet til 11 mot Manchester United, i et av sesongens antatt viktigste oppgjør i den engelske ligaen.
 13. Mannfolk mot porno står for sine synspunkter og tar gjerne et oppgjør med pornoaktivistene.
 14. ASO ønsket å gjennomføre et samtidig og ensartet oppgjør for samtlige arbeidstagerorganisasjoner vi forhandlet med iår, men ROF ønsket selv å forhandle med oss før de andre, sier Reed.
 15. Både Gary Hart og Walter Mondale kan vinne et oppgjør med president Ronald Reagan, men da må de slutte med å kutte hverandre opp i småbiter.
 16. Den nåværende regjering har forsøkt å dempe lønnsøkningen gjennom skattelettelser gitt på forhånd, og i de sentrale oppgjør ser det ut til at dette har lykkes i større grad enn hva i alle fall jeg personlig hadde ventet, innrømmet Skånland i sitt foredrag.
 17. Det er arbeidsgiverforeningen som er den store vinneren i årets oppgjør, sier en resignert formann for et LOforbund.
 18. Det hjelper lite med et moderat generelt oppgjør når de lokale tilleggene blir store.
 19. Det skal vi være i neste oppgjør også, semifinalen i OCupen, spøker de.
 20. Dette er et forslag fra riksmeglingsmannen, og han har brukt samme mønster på dette som på de øvrige oppgjør som er gjennomført.
 21. Dette er et oppgjør mellom en sprinter og en langdistanseløper.
 22. Dette er intet oppgjør mellom fortiden og fremtiden, men et oppgjør mellom riktig og galt.
 23. En vond tid er over, og jeg føler kolossal lettelse, sier Haakon Lie, som har fått fred i sjelen efter mange oppgjør.
 24. Et moderat oppgjør vil dessuten bety at Regjeringen kan sette inn flere midler mot ledigheten uten at inflasjonsfaren blir for stor, sa Willoch.
 25. Foran sendingen natt til 4. juli ifjor fant jeg at vi måtte ta et oppgjør med dem som var besjelet av de åndelige krefter som sto bak denne hetsen.
 26. Gjør det klart for alle og enhver at dette løpet ikke blir noe internt oppgjør mellom Ingrid og meg ; et slags lite NM.
 27. Har dere tidligere vært så bundet ved noe oppgjør ?
 28. Hvis vi får efterbetalt oppdragsgivernes oppgjør for sivilarbeidere, kan hele UNICEFs kriseprogram for Afrika over en treårsperiode være reddet, sier Anni Søgård til NTB.
 29. Hvorvidt vi skal ha en vesentlig økning av den faste stab, er bl. a. avhengig av om vi må regne med forbundsvise oppgjør som et tilbakevendende fenomen.
 30. I utgangspunktet er vi ikke villige til å godta noen blåkopi av de øvrige oppgjør iår, som har en økonomisk ramme på 5,9 prosent, sier forbundsformann Walter Kolstad til Aftenposten.
Similar words:
noropprør
noroppkjøp
noropphør
noroppbør
noroppstøt
noroppløp
noroppføre
Your last searches:
 1. oppgjørLast searches

# NAL Term
1 Flag sette fast
2 Flag armour
3 Flag heteblemmer
4 Flag calificar
5 Flag sorla
6 Flag extrude
7 Flag extensions
8 Flag taler
9 Flag umyndiggjort
10 Flag hacer sentar la cabeza a alguien
11 Flag striper i håret
12 Flag entusiast
13 Flag snuppa
14 Flag bestämmelse i stadga
15 Flag varg
16 Flag quail
17 Flag okonventionell
18 Flag spark

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2669 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3329 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3509 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2860 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3465 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5685 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3465 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4072 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6690 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6151 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1813 - seconds.

mobiltelefon