logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for opphøyet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noropphøyet
enggeneral [?]: exalted
spageneral [?]: exaltado
swegeneral [?]: upphöjd
Synonyms:adelig, ansett, aristokratisk, av god familie/slekt, celeber, edel, fasjonabel, fornem, fyrstelig, herskapelig, høy(vel)båren, høyt på strå, høytstående, kongelig, majestetisk, prominent, rojalistisk, statelig
Example:
 1. Alt om de bibelske personene forekommer i Det gamle Testamente men jeg har fylt ut historien og skapt en dialog ut fra hva de nødvendigvis må ha sagt til hverandre, sier han med et skjevt smil, for både det som sies og det kongen tenker på sitt ufrivillig kyske leie gjengis i en utrolig blanding av opphøyet bibelsk og et ikke særlig antiseptisk storbysprog - metropolitan modern, sier Heller, understreker at han er jo newyorker, og ikke spesielt interessert i Bibelen engang.
 2. At en løksort ble opphøyet til guddom, skal skyldes at skjellbladene symboliserte menneskets forskjellige liv eller stadier.
 3. Bare navnet har jo en klang av noe artistisk, for ikke å si åndelig opphøyet - så var det da også meningen at han skulle bli rabbiner, en fremtid som forresten også var tiltenkt selveste Emanuel Lasker.
 4. Blir dette opphøyet til dogme, blir en av konsekvensene at yrkesrettede høyskoler må la være å tilby videreutdannelse på hovedfagsnivå.
 5. Blir liksom opphøyet til noe jeg ikke er.
 6. DET finske presidentembedet har en så opphøyet og nesten udiskutabel posisjon at en duell mellom statsoverhodet og finsk presse nærmer seg det som på folkemunne heter rått parti.
 7. Da de borgerlige vant regjeringsmakten i 1981, ble Kristelig Folkepartis Odd With opphøyet til å bli odelstingspresident, og forlangte da straks å få nytt kontor som også vendte ut mot Karl Johans gate.
 8. De hører heldigvis med i en rekke kokebøker, mange av dem opphøyet nettopp fordi sjømaten er levnet en bred og interesseant plass.
 9. De kvinnelige prestene opplever Gud på en annen måte, som et intimt nærværende, ikke så hellig, autoritær og høyt opphøyet.
 10. De såkalte Bflyktninger vil gå opphøyet sin status mener SFS.
 11. Den ble snart opphøyet til katedralstatus, så flott ble den.
 12. Denne høyst spesialiserte viktigper, som er utsøkt høflig i behandlingen av sitt herskap, og som betrakter de fleste andre med opphøyet ringeakt, er blitt en britisk eksportartikkel.
 13. Det er et symbol på at alt som er opphøyet, skal ut.
 14. Dette aspekt kom tydelig frem i 1933, da Nolde og en rekke andre kunstnere håpet å få opphøyet ekspresjonismen til den tyske kunst.
 15. Efter at rottene hadde fått en dose av det nye stoffet, opptråte de med opphøyet ro selv i situasjoner som normalt skulle ha satt nervesystemet deres i opprør.
 16. Enkelte dyr rusler fritt omkring i opphøyet ro.
 17. FOR sovjetiske myndigheter har opphøyet et ønske om å reise til et annet land og slå seg ned der til forræderi.
 18. For at politikere og publikum skal bøye seg for en politikk, må fundamentene i denne politikk være solide, ja helst ha noe opphøyet over seg.
 19. For det blir fler og fler slike mennesker, folk som befinner seg på en indre utviklingsvei, sin egen pilegrimsreise under noe de kan oppleve som en ledelse fra noe opphøyet som er både i og utenfor dem selv.
 20. Fra en slik opphøyet stilling skuer den ut over alt og alle, samtidig som den inkasserer alle beundrene blikk.
 21. Gud er opphøyet - stor.
 22. Han blir efterhvert sterkere og kjærere for oss nettopp fordi han ikke er noe stort og opphøyet egentlig.
 23. Han kommer tassende sammen med Sverre Hansens rørlegger, og de to er redusert, eller opphøyet, til umuliuser av Beckettsk slekt.
 24. I 1964 ble Tormod Knutsen opphøyet til en av våre helter efterat han var blitt olympisk mester.
 25. I majestetisk opphøyet ro sitter Per Lekang på et olympos av en terrasse på Skillebekk og bivåner årets leker.
 26. Johnson var blitt venner med den 14 år yngre Joshua Reynolds, som allerede hadde fått ry som portrettmaler, og som få år senere ble den første president for Royal Academy og samtidig ble opphøyet i ridderstanden.
 27. Kanskje unntatt i mer opphøyet, filmkunstnerisk forstand.
 28. Liv Margareth Alver har et sprog, en stil som kan få noe opphøyet ved seg.
 29. Løgnen består i at mennesket har opphøyet seg til eier av jorden.
 30. Madonnaer betrakter i opphøyet verdighet hverandre og verden, og lekende barn stråler ut sin livsglede i fastfrosset lek.
Similar words:
noropphøye
noropphøre
noropphøyd
noropptøyer
noroppføde
noroppføder
noroppføre
Your last searches:
 1. opphøyetLast searches

# NAL Term
1 Flag grooved
2 Flag sovende
3 Flag svara
4 Flag scrupulosity
5 Flag congealment
6 Flag soloppgang
7 Flag cheat
8 Flag sytti
9 Flag empeñado
10 Flag nave
11 Flag obebyggd
12 Flag filmklippare
13 Flag equally distant
14 Flag rimado
15 Flag contexto
16 Flag segle
17 Flag become tense
18 Flag junto

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 420 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 573 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1215 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2470 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 7949 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2193 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2782 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5714 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6529 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7036 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2109 - seconds.

mobiltelefon