logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for opphav:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noropphav
engårsak [n]: root, source
general [n]: origin
begynnelsen [n]: derivation, beginning, origin, source, origination, start
general [n]: provenance [formal]
etnologi [n]: derivation
spaårsak [n]: raíz [f]
general [n]: origen [m]
begynnelsen [n]: origen [m], principio [m], comienzo [m]
general [n]: procedencia [f]
etnologi [n]: descendencia [f], origen [m]
sweårsak [n]: upphov
general [n]: ursprung
Synonyms:
 1. (ens) eget kjøtt og blod, aner, avstamning, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ætt
 2. avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opprettelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, åpning
 3. bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, tilhørighet, tilknytning
 4. begynnelsessted, belegg, informant, kildeskrift, rot, startsted
Derived terms:av blandet opphav, ha sitt opphav i, opphavsrett, være opphav til, opphavsmann, opphavsrettslig beskyttet, opphavsland
Anagrams:avhopp
Example:
 1. Det måtte være i mennesker som ham at krig hadde sitt opphav.
 2. 300årsfesten for Ludvig Holbergs fødsel har gitt opphav til disse spredte betraktninger.
 3. Alle er enige om at de små trenger mere tid og nærhet fra sitt opphav enn det som svært mange av dem får idag, og følgelig burde de voksne sette andre hensyn tilside og sørge for å gi dem det.
 4. Bak vindusrutene i spisesalen stirrer vantro barneøyne ut på sitt hemningsløse opphav.
 5. Barn poserer stolt foran elefantene mens deres opphav foreviger dem med sine Instamatic.
 6. Brødrene Geir og Tor Håkon Holte kommer heller ikke fra ukjent opphav.
 7. Cullinan veide ca. 600 g uslipt, men hele 66 prosent av den ble borte under fremstillingen av de 9 diamantene og 96 briljantene som kan regne Cullinan som opphav.
 8. De konflikter som måtte oppstå som følge av denne nyinnførte ordning fra våre myndigheters side, kan gi opphav til klager..., skriver han bl. a. i sin kunngjøring.
 9. De tre søstrene er blitt påvirket av sitt opphav, og bruker idag all sin fritid på håndballsporten.
 10. Den 37 år gamle Igor kunne ikke lyve seg fra sitt kjødelige opphav - han er til forveksling lik sin far, den sovjetiske president Jurij Andropov.
 11. Den andre gruppen var tekodontene, for det meste små kjøttetende livlige dyr, som skulle komme til å gi opphav til bl.a. dinosaurene i alle deres forskjellige skikkelser.
 12. Den omhandler den greske motstandsbevegelsens virksomhet og tittelen oversatt fra gresk er Sammensvergelsens opphav og endeligt.
 13. Den svenske fjellverden gir opphav til tre merker, med moskusokse, lemen og fjellkvanne.
 14. Denne utstrakte hånd kommer efter en meget velvillig beskrivelse av den norsksovjetiske handel, som ifølge TASS har sitt opphav i en avtale fra 1925, da grunnen ble lagt for utviklingen av forbindelser og samarbeide mellom de to land.
 15. Dessuten ble metoder utarbeidet for å distribuere Enigmamateriale i en slik form at dets pålitelighet kunne bli godtatt uten at hemmeligheten om dets opphav skulle bli kjent utenfor en svært begrenset krets av toppstrateger.
 16. Det er grunn til å anta at filmen også kan gi opphav til reaksjoner og debatt her til lands.
 17. Det kan konstateres at fordelene ved å beholde prisreguleringen nå er langt mindre enn de ulemper reguleringen gir opphav til.
 18. Det vil bli lagt vekt på at det samme problem ikke blir opphav til flere forskningsprosjekter.
 19. Dette dobbeltspill gir opphav til adskillige konflikter for begge kjønn.
 20. Dette ga opphav til kvinnens ti der, som gjør Jorden uren i Ammas øyne likesom menstruerende kvinner er urene i dogonenes øyne.
 21. Disse grunnløse spekulasjoner har ikke sitt opphav i, men utenfor partiet, fremholdt nestformannen i Høyres stortingsgruppe, Petter Thomassen, i et foredrag i Bodø lørdag.
 22. Dogonenes åtte forfedre fire menn og fire kvinner - var udødelige og ga opphav til åtte forskjellige avstamningslinjer, siden de var hermafroditter.
 23. Dokumentet gir også opphav til ytre strid.
 24. En stor gruppe har også sitt opphav i Trønderlagsfylkene.
 25. Fredagens hyldninger av Andropov ga i Moskva opphav til diverse funderinger og spekulasjoner omkring lagoppstillingen i Kreml, der det efter alt å dømme fremdeles finnes en aktiv Andropovfraksjon.
 26. Giverens anonymitetskrav kommer i konflikt med barnets rett til å kjenne sitt opphav og må underordnes dette.
 27. Gullbergs person og skjebne var underlig, både hans opphav og hans slutt, foreleser von Sydow mildt og litt blygt, det er intet av den storinternasjonale filmskurk over ham her.
 28. HUMPHREY og Waddington ønsket å unngå de tradisjonelle feilene som har sitt opphav i den jødiske kalenders tilfeldige variasjoner.
 29. Hans kone Alta har dansk opphav - og litt var bugnende brunch som ikke sto en hjemmebakt brødskive tilbake for profesjonelle hotellsmørgåsbord.
 30. Her i landet snakker man allerede om at det kan gi opphav til nye klager fra Japans handelspartnere i Europa og USA.
Similar words:
noroppta
noropptak
noropplag
noroppheve
noroppgave
noropphope
noropptakt
Your last searches:
 1. opphavLast searches

# NAL Term
1 Flag stand up for
2 Flag ødelegge
3 Flag hertuginne
4 Flag in retrospect
5 Flag carretera de circunvalación
6 Flag tross alt
7 Flag stink
8 Flag så det suser
9 Flag protesjé
10 Flag strøm
11 Flag legge inn på sykehuset
12 Flag sanitation
13 Flag gytje
14 Flag ta en back-up
15 Flag bleike
16 Flag häpna
17 Flag återbetala
18 Flag hípico

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2665 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3323 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3501 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2857 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3460 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5677 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3462 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4067 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6686 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6146 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1665 - seconds.

mobiltelefon