logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for oppløst:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noroppløst
enggeneral [?]: dissolved
spageneral [?]: disuelto
swegeneral [?]: upplöst
Synonyms:blaut, bløt, dyvåt, fuktig, gjennomtrukken, gjennomvåt, glatt, klam, regnfull, , sleip, slimete, sumpete, søkkvåt, vannaktig, vasstrukken, våt
Anagrams:toppløs
Example:
 1. Forutsetningen for å være tilknyttet riket skal ifølge vår fremmedlov være brutt i og med at ekteskapet begjæres oppløst, om vi forstår fremmedpolitiet rett.
 2. Hele tiden synes det som om vi hver og en av oss trues av å bli oppløst i våre enkelte bestanddeler av uforenlige holdninger.
 3. Er komiteen oppløst, så bør i det minste medlemmene få beskjed om det, mente Leif Kristensen fra Sosialistisk Venstreparti, og han hadde unektelig rett i det.
 4. Grunnen til at vi meldte oss inn i det nye forbundet, var at vi sto organisasjonsløse efter at NOEMFO ble oppløst tidligere iår, opplyser klubbformann Kåre Bastesen til NTB.
 5. Helt siden Hoola Bandoola Band ble oppløst i 1976 har vi samarbeidet om en del tilfeldige prosjekter.
 6. Men hvorfor kunne man plutselig få oppløst NRKmonopolet ?
 7. Som oppløst i deler blir til ufruktbare og ubrukbare delsannheter.
 8. Vi skulle akkurat inngå forhandlinger om ny avtale da NOEMFO ble oppløst, og vi sto der uten noen organisasjon, sier Bastesen.
 9. 22 år gamle Claudia Barth fra Buenos Aires i Argentina kommer fra et kristent hjem, men et hjem som ble oppløst ved separasjon da hun var 11 år gammel.
 10. Alle de revolusjonære massebevegelser er lagt ned, kooperativer oppløst, offentlige tjenester redusert, den store hæren dimittert.
 11. Avvenningskursene sluttet for omtrent et år siden, i forrige måned ble selve selskapet oppløst.
 12. BenPorat er det eneste gjenværende Knessetmedlem fra det lille partiet Telem, som ble startet av tidligere utenriksminister Moshe Dayan og oppløst efter hans død.
 13. Bertelsen har i en årrekke hatt norsk statsborgerskap, men har ennå ikke fått oppløst sitt tyrkiske statsborgerskap.
 14. Bremer er oppvokst på Skillebekk, men bor nå i et tidligere borettslag på Tonsenhagen som ble oppløst efter den berømmelige Straymetoden.
 15. Da Stortinget behandlet proposisjonen om lønnsnevnd før det ble oppløst for å ta sommerferie, ga det Regjeringen fullmakt til å sette ut i livet de nye lønnsog pensjonssatsene som Rikslønnsnevndens senere dom måtte komme frem til.
 16. Da det var 75 år siden Norge fikk sin egen konge, og unionen med Sverige ble oppløst.
 17. De fire var alle fremtredende medlemmer av KOR fra 1976 til organisasjonen ble oppløst i 1981.
 18. De gamle ordninger er oppløst.
 19. De to europeiske komiteene for og av blinde ble mandag oppløst under den store internasjonale konferanse for synshemmede på Hurdalsenteret idet deltagerne vedtok å opprette organisasjonen European Blind Union.
 20. Den norske ektefellen ønsker imidlertid ekteskapet oppløst, og Oslo politikammer har dermed ansett grunnlaget for oppholdstillatelsen som bortfalt.
 21. Denne prosessen må gå videre slik at monopolet blir oppløst.
 22. Der hvor dramaet gjelder hele vår fremtid, er figurene oppløst i et rasende stakkato av iltre farvestrøk, slik som i Offer og De som aldri kom over, begge malt i 1977.
 23. Derefter fortsatte demonstrantene til Skillebekk, der toget ble oppløst i fredelige former.
 24. Derefter vil trolig borettslagene bli oppløst, selv om det neppe får særlig store konsekvenser for markedsprisen, slik man ellers har vært vant til.
 25. Derfor er mediautvalget nå oppløst, personlig har jeg gått av som formann og Skasets funksjon opphører selvsagt også.
 26. Derfor tror jeg at enhver form for offentliggjøring av dette problemet ikke minst kan hjelpe kvinner som er i ferd med å overta en oppløst kjernefamilie.
 27. Dessuten er løftene om arbeiderselvforvaltning blitt utvannet efter at Solidaritets sterke organisasjoner i bedriftene ble oppløst.
 28. Det beryktede hemmelige politiet ble oppløst, politiske fanger satt fri og censuren avskaffet.
 29. Det er foreløbig uklart om rådet er blitt formelt oppløst, men de seks medlemmene er sammen med fire sivile overført til politbyrået i det nye parti, der Mengistu også er formann.
 30. Det er ifølge justisministeren ingen tvil om at ekteskapet efter vanlig tolkning av loven derfor må ansees som oppløst.
Similar words:
noroppløse
noropprømt
noroppløp
noroppblåst
noropplyst
noropplært
noropprørt
Your last searches:
 1. oppløstLast searches

# NAL Term
1 Flag betydelig
2 Flag gawk
3 Flag farad
4 Flag terso
5 Flag gitter
6 Flag celeste
7 Flag underby
8 Flag strontium
9 Flag bortmed
10 Flag sugar-coated
11 Flag talk big
12 Flag artefakt
13 Flag buklandning
14 Flag badehus
15 Flag sip
16 Flag kylning
17 Flag virvle
18 Flag used

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 274 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1988 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 549 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1207 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4053 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4936 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5177 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4288 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4915 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8691 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1324 - seconds.

mobiltelefon