logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for opplyst:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noropplyst
engbelysning [a]: lightened
mentalt tilstand [a]: enlightened
spabelysning [a]: alumbrado
mentalt tilstand [a]: iluminado
swebelysning [a]: upplyst
Synonyms:begavet, et lyst hode, evnerik, fornuftig, forstandig, gløgg, ikke født i går, intellektuell, intelligent, klartenkt, klok, kløktig, lur, oppegående, oppfinnsom, oppvakt, skarp (muntlig mening), skarpsindig, smart, snedig, våken (muntlig mening)
Derived terms:uopplyst, velopplyst
Example:
 1. Byen, sier en av pilotene i det britiske flyvåpens offisielle krigshistorie, så meget vakker ut, opplyst av juletrærne, og flammene i indre bydel hadde forskjellige farver.
 2. Efter det Aftenposten får opplyst, tok Høyre en uke før bystyremøtet sonderingskontakt med Kristelig Fokeparti.
 3. Her ble det opplyst at erfarne husmødre er mest eftertraktet som hjemmehjelpere, at de må arbeide minimum tre timer pr. uke, og at lønnen er 45 kroner for hjelpere over 26 år.
 4. Nektelsen fungerer som en straff for noe jeg ikke er opplyst om at er ulovlig, en straff jeg er pålagt av fengselsmyndighetene, uten mulighet for å forklare meg, og uten noen form for objektiv prøving, skrev hun til Sivilombudsmannen.
 5. New Yorkbussen er først og fremst satt inn for å lette reisen for folk som kommer fra forskjellige steder i landet til Fornebu og som skal videre til New York fra Gardermoen, ble det opplyst.
 6. Plakathuset i Møllergaten er Norges største leverandør av plakater, får Aftenposten opplyst.
 7. Seaforth commander fra Tønsbergrederiet Yngvar Hvistendahl er sammen med Skaugen Managements Skauvann to andre eksempler på denne efterhvert viktige, men lite kjente delen av norsk offshorenæring, får NTB opplyst.
 8. Det var en fransk Exocetrakett som traff det greske tankskipet Alexander den store da skipet lå ved den iranske oljeterminalen Kharg sødag, blir det opplyst i shippingkretser i Bahrain.
 9. Den største lotterigevinst i USAs historie, ca. 175 millioner kroner, vil bli delt likt mellom fire heldige vinnere, ble det opplyst i New York igår.
 10. Alt er vel ombord, og det er rolig i området der skipet ligger, får Aftenposten opplyst i rederiet.
 11. Dersom det blir massedød av sild her, blir disse områdene også straks stengt for sildefiske, får Aftenposten opplyst i Fiskeridirektoratet.
 12. Dessuten har jo også Deres kolleger, under avhøret, opplyst det.
 13. Det er snakk om minst like god lydkvalitet på fjernsynsoverføringene som dagens compact discplater gir ved avspilling hjemme i stuen, får Aftenposten opplyst.
 14. Det kan ta flere uker, får vi opplyst.
 15. Det var de mest ydmykende ting som måtte skrives under på, blir det opplyst.
 16. Dette er bare toppen av isfjellet, får Bergens Arbeiderblad opplyst ved klinikken.
 17. Dette var en beklagelig feil, som ble gjort under en orientering om alliansens radar og varslingsfly, får NTB opplyst på informert hold.
 18. Efter det Aftenposten får opplyst vil Oslo søke om en reell lånekvote på ca. 1300 millioner kroner for 1985.
 19. Efter det Utenriksdepartementet får opplyst har tiltalen sin bakgrunn i det vedkommende som journalist og forfatter har skrevet om kurderne i Tyrkia, sier pressetalsmann Geir Grung i Utenriksdepartementet til Aftenposten.
 20. Efter det jeg har fått opplyst, ble NRKmedarbeideren flere uker før NRK sendte de tendensiøse innslagene orientert om sakens realiteter av to av mine medarbeidere.
 21. For ti år siden uttalte du at enhver opplyst bedriftsleder burde la arbeiderne gjør en del av de oppgaver som vanligvis ble tillagt planleggere ?
 22. Foreløbig har det ikke engang vært mulig å få opplyst det offisielle navnet på det veldedige fondet som påstås å eie Continental Trust Inc., sier regjeringsadvokat Bjørn Haug til Aftenposten.
 23. Forholdene var så graverende at vi bestemte at skipet måtte holdes tilbake, har skipsinspektør Odd S. Evensen i Haugesund opplyst til Haugesunds Avis.
 24. Fra DNT får Aftenposten opplyst at det er stor interesse for disse arkeologiske vandringer, som iår allerede er arrangert for fotturister til gamle boplass og jaktområder i Grimsdalen på Dovre og på Krækkja og Hardangervidda.
 25. Fra Esso ble det opplyst at de unge må vente med å søke til nærmere skoleferien ?
 26. Grunnen til at man ber om å få opplyst personlige data av besøkende til innsatte her, er behov for å vite hvem som kommer hit.
 27. Hele Norge har hatt kuling og storm, får Aftenposten opplyst hos vakthavende meteorolog på Blindern.
 28. I akkordforslaget har vi fått opplyst at frie aktiva ved Horten Verft utgjør ca. 15 millioner kroner.
 29. Jeg får opplyst fra KNM Tordenskiold at jeg eventuelt må henvende meg til Sjøforsvarsstaben i Oslo.
 30. Jeg har fått opplyst ved sentralbordet at halvparten av de telefoner som kommer til Politihuset, blir satt over til fremmedkontrollen.
Similar words:
noropplyse
noropplivt
noroppkast
noropplagt
noroppløst
noroppslukt
noroppsyn
Your last searches:
 1. opplystLast searches

# NAL Term
1 Flag opción de venta
2 Flag springrotte
3 Flag hypertoni
4 Flag sysOp
5 Flag grácil
6 Flag facilitar
7 Flag break down
8 Flag musicera
9 Flag jern og stålindustri
10 Flag ökänd
11 Flag luz de gas
12 Flag service
13 Flag sedimentation
14 Flag klammer
15 Flag banjo
16 Flag opportunist
17 Flag kritisere
18 Flag divest

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 149 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 1459 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 465 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1118 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 3932 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 4805 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5038 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4158 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 4800 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 8495 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1683 - seconds.

mobiltelefon