logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for oppmerksomhet:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noroppmerksomhet
enggeneral [n]: alertness, watchfulness
beaktende n]: attention, heed, care, caution, consideration, interest
klarsynthet [n]: attentiveness, perceptiveness
omsorgsfullhet [n]: attentiveness, attention, thoughtfulness
medvitenhet [n]: consciousness, awareness
spageneral [n]: vigilancia [f], listeza [f]
beaktende n]: atención [f], cuidado [m], consideración [f]
klarsynthet [n]: atención [f], capacidad de percepción [f]
omsorgsfullhet [n]: atención [f], deferencia [f], consideración [f]
medvitenhet [n]: conciencia [f], vigilancia [f]
swegeneral [n]: uppmärksamhet
Synonyms:beskyttelse, ettersyn, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, kjærlighet, nestekjærlighet, omsorg, omsyn, omtanke, pleie, sut, ta seg av noen, tilsyn, varetekt, vennlighet
Derived terms:uoppmerksomhet, påkalle noens oppmerksomhet, rette oppmerksomheten på, samle oppmerksomhet, tiltrekke seg oppmerksomhet, oppmerksomhet på det du gjør, unngå ens oppmerksomhet, vekke en hel del oppmerksomhet, vekke stor oppmerksomhet, vekke oppmerksomhet, avlede oppmerksomheten
Example:
  1. Hun er redd for å miste innflytelse og oppmerksomhet.
  2. Våre lærere bruker den interaktive metode for undervisning, hvor kommunikasjonen med elevene får spesiell oppmerksomhet.
  3. I februar deltok han i en sultestreik som fikk mye oppmerksomhet.
  4. Hvis jeg hadde visst at min bestemor snart skulle dø, ville jeg nok vært mye snillere og gitt henne mye mer oppmerksomhet tiden før hun døde.
Similar words:
noroppmerksomme
noroppmerksomt
noroppmerksom
noroppmerksom på
noroppsetsighet
Your last searches:
  1. oppmerksomhetLast searches

# NAL Term
1 Flag penge-
2 Flag interdiction
3 Flag constancia
4 Flag mildring
5 Flag formlös
6 Flag sermón
7 Flag disse her
8 Flag till övers
9 Flag ácido tartárico
10 Flag gå igenom
11 Flag velge tiden for
12 Flag deportert
13 Flag linguistic
14 Flag som en sista utväg
15 Flag por excelencia
16 Flag medvirkende
17 Flag tilby vennskap
18 Flag alquilado

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Poder 2680 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 3346 1 2019-05-08 08:58:36
"Broken record" på norsk 3524 1 2019-05-08 08:59:51
Chokladboll synonym 2871 0 2019-03-01 14:17:40
Klubb 3474 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 5709 4 2019-01-21 15:14:56
Guisos 3477 0 2018-09-06 13:21:53
scissors 4087 1 2019-01-22 15:25:43
retired / pensjonist 6706 2 2019-10-16 14:50:03
"Een open deur intrappen" 6164 0 2017-05-29 14:15:12

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2020 - Page generated in 0.1571 - seconds.

mobiltelefon