logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for oppofrelse:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noroppofrelse
enggeneral [?]: sacrifice
spageneral [?]: sacrificio
swegeneral [?]: offer
Synonyms:altruisme, edelmot, filantropi, gavmildhet, idealisme, nestekjærlighet, offervilje, raushet, rundhåndethet, sjenerøsitet, uegennytte, uselviskhet, veldedighet
Example:
 1. Den amerikanske utenriksministeren nevnte ham som et eksempel på uselvisk og aktiv oppofrelse for menneskerettighetenes sak.
 2. Dens forslag er realistiske og fullstendig fri for den overtro som er så utbredt i vårt land, at en enhet som kalles regjering kan skape jobber av ingenting ved å jonglere med tall og bruk av seddelpressen, uten at det fører til kostnader eller oppofrelse for noen part.
 3. Det finnes mange beviser på den beundring det spanske folk nærer for Deres Majestets personlige mot og vilje til oppofrelse for det spanske demokrati.
 4. Fra begynnelse til slutt var det preget av klar forstand, viljestyrke og karakter, av trang til selvstendighet, men også oppofrelse og omtanke for andre.
 5. Men i egenskap av eier av Norsk Jernverk bør Staten i tillegg gå foran med et eksempel til efterfølgelse for private bedrifter, og vise at industriell omstilling krever oppofrelse, pågangsmot, fantasi og innsatsvilje.
 6. Når man avtjener verneplikten, er dette en oppofrelse.
 7. Troen på frihet, oppofrelse og kjærlighet som i stykket fokuseres i Leonores bestrebelser på å befri Florestan, får i en slik oppsetning en videre betydning.
 8. Det man snakker lite om, er den enorme personlige oppofrelse som ligger bak.
 9. Mor barn, oppofrelse - eiertrang - hele det velkjente spektret.
 10. Mor barn, oppofrelse - eiertrang hele det velkjente spektret.
 11. Netto oppofrelse blir da 25 mill. kroner.
 12. Og avisene følger opp med eksempler på oppofrelse.
 13. Oppofrelse, nestekjærlighet og innsatsvilje fra pleiepersonalets side.
 14. Resultatet av 12 måneders oppofrelse er bare en utsettelse av grubestengningsprogrammet som startet det hele.
Similar words:
noroppofrende
noroppdagelse
noroppførelse
noropphevelse
noropplevelse
noroppofre
noroppsigelse
Your last searches:
 1. oppofrelseLast searches

# NAL Term
1 Flag fragata
2 Flag swat
3 Flag lap
4 Flag testning
5 Flag interims-
6 Flag virak
7 Flag un ratito
8 Flag i spørsmål
9 Flag svart änka
10 Flag superpose
11 Flag trettende
12 Flag klädsel
13 Flag sörja
14 Flag ha medfølelse for
15 Flag prevenir
16 Flag ammonium
17 Flag tjafspelle
18 Flag kubaner

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1588 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2152 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9586 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3185 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6653 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8017 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2009 - seconds.

mobiltelefon