logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for opprinnelig:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noropprinnelig
enggeneral [a]: primordial [formal], primal
eierforhold [a]: original
vilkår [a]: pristine [formal]
etnologi [a]: autochthonous, autochthonal, aboriginal, native
arketypisk [a]: archetypal, original, prototypal, prototypic, prototypical
inledande [a]: commencing, starting, beginning, originating
spageneral [a]: primordial, original
eierforhold [a]: original
vilkår [a]: prístino, original
etnologi [a]: aborigen, autóctono, indígena, nativo
arketypisk [a]: arquetípico, prototípico, original
inledande [a]: inicial, de inicio
swegeneral [a]: ursprunglig
Synonyms:
 1. autentisk, edel, ekte, ektefødt, fullblods, genuin, hundre prosent, legitim, lødig, original, pur, rein, reinspikka, ren, sann, ublandet, uforfalsket, vaskeekte
 2. bare blåbær, brukervennlig, direkte, elementær, enkel, forståelig, fundamental, grovhugd, hjemmestrikket, hverdagslig, ikke vanskelig, ingen heksekunst, lett, lettfattelig, liketil, primitiv, simpel, tarvelig, ukomplisert, ukunstlet, usammensatt, uskyldig, vulgær
 3. eldst, først, i begynnelsen, i starten, innledende, på forhånd, tidligst, til å begynne med
Derived terms:opprinneligen, opprinnelighet
Example:
 1. De Braak var opprinnelig nederlandsk, men ble i 1795 kapret av britene og gitt i oppdrag å jakte på skuter fra land som var allierte med Napoleon.
 2. Examen artium var opprinnelig benevnelsen på opptaksprøven ved København Universitet og ble første gang brukt i året 1630.
 3. Jo, det var opprinnelig Høyre og Fremskrittspartiet som foreslo bygging av Skådalen, så vi støtter den.
 4. Kartoffelferien, som det opprinnelig het, fastlegges efter sigende på en ganske pussig måte, nemlig til den uken som omfatter tredje tirsdag i oktober.
 5. Lykkens Prøve er altså langt fra så ekte og opprinnelig som sine meddeltagere.
 6. Redd meg Joe Louis ! skulle imidlertid appallere også til eldre aldersgrupper, opplyser denne frie, profesjonelle gruppe, som opprinnelig startet som Teatersenteret Bikuben i 1968 med økonomisk støtte fra Det Norske Teatret.
 7. Scandinavia skal tilbake til cruisefart, som hun opprinnelig er bygget for.
 8. Simson Echo er opprinnelig bygget i 1965, ved Karmsund Verft, men har gjennomgått omfattende ombyggingsarbeid for å passe til Simrads formål.
 9. St. Tobias het opprinnelig Corona.
 10. Nomestilen i hundekjøring har fått veldig vind i seilene i de senere årene, jeg har faktisk levert 300 slike Nomesleder siden jeg la om produksjonen i 1975, forteller Nordengen, som opprinnelig er møbelsnekker.
 11. Ammerudturneringen var opprinnelig ment som et alternativt kamptilbud til vanlig seriespill og som en rekrutteringsturnering, samtidig som vi ønsket å få til aktivitet og miljø rundt Ammerud Idrettsforening, forteller Arne J. Stokke.
 12. Bios ble opprinnelig dannet av 350 interessenter på ideell basis for 34 år siden.
 13. Brannvesenets og Arbeidstilsynets krav om rydding av sykehuskorridorene var opprinnelig satt til 19. mars, og jeg har bedt om en utsettelse til 1. juni.
 14. Bruken av røkelse hadde opprinnelig ingenting med det religiøse liv å gjøre, forteller fader Johannes Johansen, som er prest i Den ortodokse kirke i Oslo.
 15. De har gitt saken ny legitimitet ved å bekrefte at dette er et alvorlig problem, kommenterer dr. Richard P. Turco, en fysiker fra California som opprinnelig var med på å formulere teorien.
 16. De røde parkometrene som er satt opp i et antall av 3540 i byens mest trafikkerte forretningsstrøk, var opprinnelig beregnet på personbiler med behov for rask av og pålessing, forklarer Koren.
 17. Den er opprinnelig et amerikansk fenomen, og opplever en enorm suksess nå.
 18. Det er grunn til å gi Kulturdepartementet all honnør for den innsats man allerede hittil har lagt for dagen for å opprette flere studieplasser, i forhold til det som opprinnelig var forutsatt, sier Thomassen.
 19. Det er på det rene at det var kvinnen som opprinnelig satt bak rattet.
 20. Det nytter ikke å ha flere enn to tommeltotter når man skal bygge flaskeskip, sier verdensrekordholderen, som opprinnelig kommer fra Tromsø.
 21. Det var jeg som opprinnelig tok et initiativ overfor TKH eftersom Trønderhopp fikk med tre hoppere til OL, Ole Chr. Eidhammer, Rolf Åge Berg og landslagets Steinar Bråten.
 22. Det var opprinnelig av mer symbolsk karakter, og da gjerne i form av varer - et stykke tøy, en geit eller lignende.
 23. Det var opprinnelig hoffotograf Thoren som omkring år 1880 lot reise den staselige tømmerbygningen med utskårne ornamenter og blyglassinnfattede, smårutete vinduer.
 24. Ekteparet Enge har aner i Sveits og familien het opprinnelig Engel, men efter krigen skiftet de navn til Enge.
 25. En resolutt inngrepen fra lagkamerater som overvar hendelsen kan bety at Jim sannsynligvis slipper lettere fra episoden enn vi opprinnelig fryktet.
 26. Folkeeventyrene kan opprinnelig ha vært lokalhistorier, parapsykologiske og mirakuløse historier.
 27. Først måtte vi undersøke hva tilbudet var, opprinnelig !
 28. Innredning er en vesentlig del av en forretnings markedsføring, miljø og stil som skal bidra til en gitt image og profil, sier Bjørn Jacobsen, opprinnelig nordmann, men svensk fra 1960.
 29. Ja, men det er vi som har engasjert ham opprinnelig, og hos oss spiller han i Studentsenteret dagen efter, sier Gjersum.
 30. Javisst, opprinnelig er den en høy og slank trestamme.
Similar words:
noropprinneligen
noropprinnelse
noroppfinnelse
noropprinne
noropprinnelighet
noroppsigelig
noropptenkelig
Your last searches:
 1. opprinneligLast searches

# NAL Term
1 Flag skadeglädje
2 Flag forkjølelsessår
3 Flag skrothög
4 Flag otillständig
5 Flag harpun
6 Flag philatelic
7 Flag ge företräde till
8 Flag frestande
9 Flag recauchutado
10 Flag ungdomsvårdsskola
11 Flag falta de experiencia
12 Flag agrimensor
13 Flag slägga
14 Flag stickord
15 Flag i fødselen
16 Flag duntäcke
17 Flag kryddig
18 Flag unnlate

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
röja 677 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 1782 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 6783 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 1634 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2243 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5170 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5979 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 6428 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 5426 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5949 0 2018-11-26 10:44:30

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2022 - Page generated in 0.1760 - seconds.

mobiltelefon