logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for oppsatt:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary

Note! This translation have been automatically translated and is waiting to be aproved by a human translator.

noroppsatt
enggeneral [?]: the same meaning
spageneral [?]: intención
swegeneral [?]: uppsåt
Synonyms:av hele sitt hjerte, begeistret, dionysisk, eksaltert, engasjert, entusiastisk, frelst, fyrig, ha-stemt, henført, henrykt, i fyr og flamme, ihuga, ildfull, ivrig, lidenskapelig, med liv og sjel, oppflammet, oppglødd, opprømt, overstadig, strålende, tent, utålmodig, varm
Example:
 1. Store mur vil bli oppsatt med eget postkontor for å betjene de 500 deltagerne i ekspedisjonen, melder telegrambyrået Det nye Kina.
 2. Tales from Hollywood av Christopher Hampton, oppsatt på NT, ble kåret til årets beste komedie, og sydafrikaneren Athol Fugards skuespill Master Harold and his Boys ble valgt til årets beste drama.
 3. Den eneste gangen jeg virkelig var oppsatt på å vise andre hva jeg dugde til var i Melbourne.
 4. Fylkeskommunen har fått bevilget 400 000 kroner fra Staten til ungdomsåret, men vi er like oppsatt på å gi råd og veiledning som å støtte ungdommen økonomisk, sier hun.
 5. I gymnasietiden var jeg oppsatt på å bli ingeniør og forsøkte å komme på en slik skole.
 6. Jeg var litt for oppsatt på å bevise at jeg er god nok, og bandt meg for mye.
 7. Aksjonen var ellers hjemlet i veitrafikkloven, som forbyr slike skilter, enten de er oppsatt på privat eller offentlig grunn langs veiene.
 8. Alle som fullfører innen oppsatt klokkeslett får premie.
 9. Astronautene var oppsatt på å gjenta det spennende eksperimentet efter at de tirsdag ble de første mennesker som beveget seg fritt i verdensrommet, og de ga seg i kast med torsdagens program 35 minutter tidligere enn planlagt.
 10. Begge sider er oppsatt på å føre kampen videre, og høyrefløyen er langt fra sikker.
 11. Bjerk er oppsatt på å komme til Norge så fort som mulig, og man antar at han og hans kone vil være hjemme i Florø i løpet av helgen.
 12. Blant våpnene som Royal Marines er oppsatt med, finnes styrte panservernvåpen, av typen Milan, Blowpipe bakketilluftraketter og 105 millimeter lette kanoner.
 13. Da var Ingeborg Gram virkelig oppsatt på å fortsette arbeidet med små barn, og særlig det å få være med på å hjelpe nye individer til verden fascinerte henne i stor grad.
 14. De hevdet at de var oppsatt på å dra hjem slik at de kunne gjenoppta kampen mot irakerne, selv om krigen ville vare i 10 eller 20 år.
 15. De privatpraktiserende får idag ikke noe driftstilskudd utover en nøye og altfor knapt oppsatt arbeidstid.
 16. Den har til nå vært oppsatt på sakskartet for i alt 3 finansutvalgsmøter og utsatt på Høyres initiativ like mange ganger.
 17. Den kanadiske CAST BRIGADE, som ifølge planene skal overføres til Norge ved en kombinert luft og sjøtransport i en krise, har aldri tidligere vært i Norge som fullt oppsatt kampbrigade.
 18. Den norske jagerwing besto fullt oppsatt av ca. 50 flyvere og av bakkepersonell av forskjellige kategorier.
 19. Den nå 4årige traverhingsten er dermed vinner av Slogumhøvret, en flott og original ærespremie oppsatt av landets trolig største oppdretter av kaldblodstravere, Martin Jonsrud, Leirsund.
 20. Den syriske utenriksminister Farouk elSharaa sa i går i et avisintervju at president Hafez Assads regjering er oppsatt på å finne en løsning på krisen i Libanon.
 21. Dessuten har vi nordmenn til alle tider vært oppsatt på å skulle herde våre barn.
 22. Det amerikanske utenriksdepartementet var bekymret over forholdet til LatinAmerika generelt, og Storbritannia var naturlig nok oppsatt på å vise at seieren skyldtes de britiske styrkenes innsats alene.
 23. Det er ikke så lett å spille mot et lag som er innbitt oppsatt på å forsvare seg.
 24. Det er særlig flyvåpenet som er rammet av forsvarets pengekrise, og spesielt alvorlig er situasjonen for de tre avdelinger som fremdeles er oppsatt med de eldre Drakenflyene.
 25. Det skal bli interessant å lese Berntsens informasjon om hvor man tar dekning fra til et oppsatt underskuddsbudsjett, som for en stor del skyldes en utrolig kravmentalitet, ofte påvirket av pressgrupper, eller sogar politisk betingede overbud.
 26. Det synes helt klart at kommuneledelsen ikke har vært interessert i å fremme den mest fordelaktige løsning, men tvert imot har vært oppsatt på å trumfe igjennom Grunnlinjen for enhver pris.
 27. Det var virkelig fare for at det hele kunne gått i stå, bekrefter en høyt oppsatt kinesisk kilde.
 28. Distriktene er oppsatt med et ulike antall patruljer, varierende efter distriktets størrelse.
 29. Efter det fatale nederlaget for bunnlaget Stoke 2. juledag er manager Ron Atkinson oppsatt på å reise kjerringa mot Chelsea lørdag.
 30. Elevene er organisert i grupper på fire og går ut og øver seg på maskinen efter en oppsatt timeplan - også i andre timer enn i heimkunnskap.
Similar words:
noroppsagt
noroppsats
noroppsett
noropptatt
noroppdratt
noroppfatte
noroppgitt
Your last searches:
 1. oppsattLast searches

# NAL Term
1 Flag la bli
2 Flag dueño
3 Flag explain
4 Flag tobak
5 Flag fold
6 Flag stickare
7 Flag barnebidrag
8 Flag unruffled
9 Flag dato
10 Flag stöta bort
11 Flag biverkning
12 Flag deformarse
13 Flag sammanflöde
14 Flag potato beetle
15 Flag privatinternat
16 Flag stamme
17 Flag hospitalario
18 Flag vidunderlig

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 1460 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1589 0 2022-10-17 23:14:50
röja 2153 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 3390 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 9586 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 3185 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3920 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6655 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 7375 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 8018 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2123 - seconds.

mobiltelefon