logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for oppslag:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noroppslag
engclothing [n]: cuff
spaclothing [n]: vuelta [f]
sweclothing [n]: uppslag
Synonyms:
 1. akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, ordre, program, programerklæring, proklamasjon
 2. annonse, avertissement, bekjentgjørelse, edikt, informasjon, kommunike, lansering, lysing, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, propaganda, publisering, reklame, rundskriv, sirkulære
 3. gjøremål, handleliste, hjelpeord, indeks, innhold, innholdsfortegnelse, oppslagsord, oversikt, overskrift, punktliste, stikkord, stikkordsliste
Derived terms:geografisk oppslagsbok, midtsideoppslag, oppslagsbok, oppslagsord, oppslagsrik, oppslagsverk, oppslagstavle, sette oppslag
Wiki:Oppslag har flere betydninger: - Et oppslag kan være en plakat eller liknende som er slått opp på en vegg. - Et oppslag i en avis eller et blad kan bety bred omtale eller stor artikkel. - Et oppslag i ei bok eller et blad kan også bety to motstående sider, altså det leseren ser når hun slår opp boka.
Example:
 1. Det legges opp til storstilt salg av statlig eiendom, heter det innledningsvis i oppslag i Aftenposten 4 / 8.
 2. Peace In Our Time er et flott oppslag som blir slurvet bort, slik man også sitter igjen med følelsen at de andre sinte sangene på dette albumet bare representerer en melodisnekker med hastverk.
 3. Dagens oppslag i Norges Handels og Sjøfartstidene om at Ekofisk synker 10 centimeter i måneden, er derfor positivt feil.
 4. Det er ikke lenger først og fremst hva som sies, men hvem som uttaler seg og hvordan det blir sagt, som avgjør om en sak er verdt et oppslag i pressen, beklaget Høegh.
 5. Det er klart at en sportsgren er tjent med store oppslag i avisene, og den enkelte idrettsutøver setter selvfølgelig pris på hyggelig omtale.
 6. Det hender ikke sjelden at forbryterens familie føler seg stigmatisert på grunn av oppslag i pressen.
 7. Det kan være varsel om ledige leiligheter eller kanskje oppslag om kjøp eller salg av saker og ting.
 8. Hva sier du til Arbeiderbladets oppslag om at norske bistandsmillioner til FNs antinarkotikaprogram i Burma er kommet på avveie på grunn av samarbeide mellom regjeringen og opiumskongen Khun Sa ?
 9. I kameratflokken er det før tyveriet ble oppdaget og før det ble oppslag i avisene snakket svært mye om våpnene og hvor de er stjålet.
 10. I tilknytning til Aftenpostens oppslag om den polske dikteren Tadeusz Konwicki synes vi det er aktuelt å opplyse at vi starter en ny hørespillserie av nålevende polske forfattere til høsten.
 11. Ingen rød tråd foreløbig, men mange ypperlige ideer og oppslag.
 12. Jeg ble litt skremt da jeg så Aftenpostens oppslag, senere gikk det i radio og TV og en samlet presse, men det har vært og er morsomt også.
 13. Jeg har konsekvent nektet å gi intervjuer eller kommentarer til presse og ukeblad, og kan ikke annet enn å reagere på NÅs oppslag, sier hun.
 14. Men hvor får De like store oppslag som i Dagbladet ?
 15. Rikshospitalets fremtid vurderes nå av et eget utvalg, men den politiske ledelse i Sosialdepartementet er innstilt på å opprettholde det behandlingstilbud sykehuset gir idag, sier personlig sekretær Grete Horntvedt Nygaard i en kommentar til et oppslag i Dagbladet om nedskjæringer på sykehuset.
 16. Selv om en sak kan ha almen, samfunnsmessig interesse, plikter man allikevel å være hensynsfull - også når det gjelder typografisk utstyr i avisene og det oppslag en sak får.
 17. Trygdefinansieringsutvalget legger ikke opp til at pensjonister som har lite, skal få det verre, sier Christian Erlandsen, nestformann i Stortingets sosialkomite, i en foreløbig kommentar til Aftenpostens oppslag om utvalgets konklusjoner.
 18. Vi har ikke en negativ tilnærming til næringslivet, men det er de kritiske oppslag folk husker.
 19. Vi må be myndighetene gripe inn og hindre at svensken blir slått fordervet, var oppslag i amerikanske aviser.
 20. Afghanistans leder, Babrak Karmal, fikk også stort oppslag i søndagsutgaven av Pravda for en tale der han nevnte at det er nødvendig med øyeblikkelig og avgjørende tiltak for å lukke grensene til Pakistan og Iran.
 21. Aftenposten 14 / 6 har et oppslag med overskriften Kr.F.K. går imot partiets familiepolitikk.
 22. Aftenposten bringer lørdag 15. september et oppslag om hva vi kan vente oss i neste års statsbudsjett når det gjelder skatter og avgifter.
 23. Aftenposten brukte forleden Samfunnstjeneste som tittel på et oppslag om hvordan lovbrytere skulle / kunne avgjøre sin idømte straff ved å utføre en tilmålt arbeidsoperasjon, istedenfor bøter eller fengselssoning.
 24. Aftenposten hadde 31 / 1 et oppslag med stortingsrepresentant Hans E. Strand om eventuell fjerning av dosenttittelen ved universitetene.
 25. Aftenposten hadde flere store oppslag i forbindelse med aksjonsuken i februar, og betalte også reisen til den ene afghaneren.
 26. Aftenposten hadde lørdag 31 / 3 et oppslag om Afghanistankomiteens landsmøte helgen før.
 27. Aftenposten melder i et oppslag at alle skal få anledning til å gå på arbeidsledighetstrygd i inntil 80 uker over to kalenderår.
 28. Aftenpostens oppslag 10. mai har fått en viss publisitet, både sentralt og lokalt.
 29. Aftenpostens oppslag 4. oktober, med overskriften Hard kritikk mot universitetslærerne - undervisningen i annen rekke !, inneholder så mange tvilsomme påstander og feil at disse bør korrigeres, hvis det ikke skal resultere i mer feilinformasjon enn informasjon.
 30. Aftenpostens oppslag i forrige uke om at publikum svikter norske solister har avfødt en rekke reaksjoner.
Similar words:
noropplag
noroppdrag
noropplagt
noroppsagt
noroppsang
engopposing
noroppaling
Your last searches:
 1. oppslagLast searches

# NAL Term
1 Flag vete
2 Flag fickle
3 Flag till
4 Flag subdivision
5 Flag fange med en felle
6 Flag rundbrenner
7 Flag aktsamt
8 Flag avkle
9 Flag ballet
10 Flag lida
11 Flag kapasitet
12 Flag forståelse
13 Flag utdanning
14 Flag pot
15 Flag esa
16 Flag numbs
17 Flag uverdig et menneske
18 Flag lyckoland

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 569 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 707 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1344 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2616 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8209 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2325 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 2917 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 5834 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6653 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7182 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.1581 - seconds.

mobiltelefon