logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

1 result(s) found for opptre:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noropptre
engnavn [v]: appear, be listed, figure
music [v]: perform, give a performance
bli synlig [v]: appear, come into view, become visible, emerge
spanavn [v]: figurar, aparecer
music [v]: dar una representación
bli synlig [v]: aparecer, mostrarse, manifestarse, asomarse, presentarse
swenavn [v]: uppträda
Synonyms:framføre, framstille, framtre, gi en forestilling, gjengi, holde en forestilling, lage teater, oppføre, presentere, sette opp, sette sammen, spille, utføre, vise, vise fram
Derived terms:gjenopptre, gjenopptredning, gjøre sin første opptreden, seksuell opptreden, selvopptrekkende, opptre overlegent, opptre nedlatende mot, opptre skrytende, opptreden, opptredende, smidighet i opptreden, konsertopptreden, liveopptreden
Anagrams:troppe
Example:
 1. Kardemomme ble om og om igjen fremhevet som eksempel under argumentasjonen for at voksne gjerne kan opptre som hovedpersoner i barnedramaer.
 2. Ska denna skakkjæften tel å læsa att no, sa sambygdingene når han ble bedt om å opptre med en stubb eller et dikt.
 3. Vi går ut fra at Regjeringen ikke bevisst har villet opptre så utrolig uhøflig overfor en mann som i aller høyeste grad fortjener anerkjennelse og takk for en kjempeinnsats for Statoil og det norske samfunn.
 4. Alle kor og musikkgrupper som kommer til VestBerlin har et ønske om å opptre i Keiser Wilhelm Gedächtniskirche, og det skal da også Tåsen skolekorps.
 5. De fleste overtramp skyldes den uklare finansieringssituasjon for nærradioene, og ikke et ønske om å opptre journalistisk uetisk, sier nestformannen i Fellesutvalget for norske nærradiostasjoner, Geir Høibye, til Aftenposten.
 6. Dersom de tre partiers tillitsvalgte blir for opptatt av å lete efter feil deres egne i Regjeringen kan tenkes å ha begått, vil de opptre mer som valgmedarbeidere for Arbeiderpartiet enn som støttespillere for seg selv.
 7. Det er forbausende at Regjeringen selv har begynt å opptre både som kirkelig og teologisk sakkyndig når det gjelder saken om Helge Hognestad og hans stilling som prest i Høvik menighet, sier teologiprofessor Jakob Jervell.
 8. Det er forresten stor forskjell på å opptre for kvinner og for menn.
 9. Det er litt usikkert i hvilken grad EFTAlandene vil opptre som gruppe.
 10. Det må ikke herske noen tvil om at jeg ikke mener at en supermakt har en særlig rett til å blande seg inn i andre lands indre anliggender, eller å opptre utenfor folkerettens rammer, fremholdt utenriksministeren som i denne forbindelse henviste til norske uttalelser i forbindelse med bl.a. Afghanistan, Polen, Kampuchea og Grenada.
 11. Det var lærerikt å opptre for et kresent Londonpublikum.
 12. Du slipper kanskje - i motsetning til folk som spiller piano og andre myke instrumenter - å opptre i selskapelig sammenheng ?
 13. Efter ti år i politikken har jeg lært en del, sa Arne Kvalheim, som syntes det var hyggeligere å opptre blant idrettsvenner enn illsinte trafikanter på Mosseveien.
 14. Efter underhånden kontakt med amerikanserne ble det fra skandinavisk side fremsatt forslag om at vi som en midlertidig ordning skal opptre som om avtalen er trådt ikraft, og dette er blitt godtatt.
 15. En god spaner, enten det er mann eller kvinne, må kunne opptre naturlig.
 16. Er det ikke et problem å opptre sammen hvis den ene er mer populær enn den andre ?
 17. Formuleringene i den foreliggende melding, som antyder at man overveier å gå over til å opptre som selvassurandør, gjør at vi føler et ansvar for å si fra at man er i ferd med å begi seg inn på en farlig vei og at det finnes et langt bedre alternativ, fremholder Monsen.
 18. Fristorp har til nå fått opptre i flere andre kirker.
 19. Få av oss er vant til å opptre sammen på denne måten, og det er artig å kunne møtes i helt useriøse sammenhenger også.
 20. Gunnerud har henvendt seg til redaktørforeningen for å få oss til å opptre som megler mellom ham og Morgenbladets styre.
 21. Hans uttalelser tyder på at Det hvite hus liksom tidligere akter å opptre overfor SovjetUnionen ut fra styrke, trusler og press.
 22. Hold tett og opptre avbalansert overfor de sivile vaktene fra den såkalte revolusjonskomiteen ombord.
 23. Hvis organisasjonene skulle opptre så formalistisk at de skulle hindre en bedrift i å sikre sine arbeidsplasser, misforstår de sin oppgave, sier han.
 24. Hvis vi ønsker å oppnå spesielle resultater, må man opptre profesjonelt, sa Jan G. Langfeldt.
 25. Jarpas plan er å arrangere den politiske arena slik at fascistiske grupper som støtter regimet og partier som efter Jarpas mening er demokratiske, skal få opptre.
 26. Jeg forstår det slik at det er enighet om at medlemmer av NATO ikke kan føre sikkerhetspolitiske forhandlinger vedrørende NATOs ansvarsområde hver for seg, men må opptre i overensstemmelse med en samlet plan og felles holdninger.
 27. Jeg liker å opptre i forsamlinger og har alltid hatt stor glede av å stå på bystyrets talerstol, innrømmer den blivende departementsråd.
 28. Jeg må opptre som en slags Reodor Felgen og bruke det andre kaster.
 29. Kan man ikke oppleve sterke interessekonflikter ved å opptre som konsulenter for konkurrerende rederier ?
 30. Men det er vel langt lettere å opptre moralsk som forfatter, og forøvrig også som leser, enn et kjempende medmenneske i det virkelige liv ?
Similar words:
engoppose
noroppdra
noroppofre
noroppta
noropptak
noropptine
noropptog
Your last searches:
 1. opptre


Opptre was recognized as a Norwegian verb

Infinitive: (Å) opptre
Gerundio: opptrende
Past participle: opptrådt
Indikative
1. Present
 • jeg
  opptrer
 • du
  opptrer
 • han
  opptrer
 • vi
  opptrer
 • dere
  opptrer
 • de
  opptrer
8. Perfect
 • jeg
  har opptrådt
 • du
  har opptrådt
 • han
  har opptrådt
 • vi
  har opptrådt
 • dere
  har opptrådt
 • de
  har opptrådt
2. Imperfect
 • jeg
  opptrådte
 • du
  opptrådte
 • han
  opptrådte
 • vi
  opptrådte
 • dere
  opptrådte
 • de
  opptrådte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
 • jeg
  hadde opptrådt
 • du
  hadde opptrådt
 • han
  hadde opptrådt
 • vi
  hadde opptrådt
 • dere
  hadde opptrådt
 • de
  hadde opptrådt
4a. Future
 • jeg
  vil/skal opptre
 • du
  vil/skal opptre
 • han
  vil/skal opptre
 • vi
  vil/skal opptre
 • dere
  vil/skal opptre
 • de
  vil/skal opptre
11a. Future perfect or future anterior
 • jeg
  vil/skal ha opptrådt
 • du
  vil/skal ha opptrådt
 • han
  vil/skal ha opptrådt
 • vi
  vil/skal ha opptrådt
 • dere
  vil/skal ha opptrådt
 • de
  vil/skal ha opptrådt
Conditional
5. Conditional present
 • jeg
  ville/skulle opptre
 • du
  ville/skulle opptre
 • han
  ville/skulle opptre
 • vi
  ville/skulle opptre
 • dere
  ville/skulle opptre
 • de
  ville/skulle opptre
12. Conditional perfect
 • jeg
  ville/skulle ha opptrådt
 • du
  ville/skulle ha opptrådt
 • han
  ville/skulle ha opptrådt
 • vi
  ville/skulle ha opptrådt
 • dere
  ville/skulle ha opptrådt
 • de
  ville/skulle ha opptrådt
Imperative
Affirmative
 • du
  opptr!
 • vi
  La oss opptre!
 • dere
  opptr!
Negative
 • du
  ikke opptr! (opptr ikke)!
 • dere
  ikke opptr! (opptr ikke)!

Last searches

# NAL Term
1 Flag svik
2 Flag bannock
3 Flag insert
4 Flag innovativ
5 Flag gruvhål
6 Flag aristocrático
7 Flag pledge
8 Flag överdrivet sparsam
9 Flag rådjursskinn
10 Flag område
11 Flag spotting
12 Flag förena
13 Flag concurrir
14 Flag pause
15 Flag vidskepelse
16 Flag jord
17 Flag nocedal
18 Flag skulptur

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Gjørme e mud 887 0 2022-11-06 22:55:29
Bøying av venir 1012 0 2022-10-17 23:14:50
röja 1658 3 2022-02-06 16:28:50
Det engelske ordet for Å bøye verb 2975 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 8966 1 2022-08-04 14:48:32
MrPoker 2649 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 3237 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 6164 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 6978 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 7554 2 2021-01-13 11:58:29

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2023 - Page generated in 0.2262 - seconds.

mobiltelefon