logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for optisk:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
noroptisk
engphysics [a]: optical
anatomy [a]: optic
spaphysics [a]: óptico
anatomy [a]: óptico
swephysics [a]: optisk
Derived terms:optisk illusjon, slags optisk illusjon, fiberoptisk, koptisk, optisk platelager, synoptisk
Anagrams:kopist
Example:
 1. Når man får frem en ligning, kan det være nærliggende å spørre om det kun kan skje takket være EDBmaskiner med optisk leseevne.
 2. Andre installerer vareavleser i kassen scanner som optisk registrerer de koder varen er merket med.
 3. Byttet til optisk fiber betyr en betydelig utvidelse av kapasiteten i lederne, noe som kommer den enkelte abonnent til gode.
 4. Det er skapt et optisk øye koblet til datamaskin for innlesning av bilder, som ofte er ustrukturert informasjon.
 5. Det finnes en optisk leser som kan fotografere 840 hånd eller maskinskrevne sider i timen med denne teknikken.
 6. Dette siste beslaget med optisk utstyr er ankommet Sverige via et lignende komplisert rutenett.
 7. Efterhvert som det store, landsomfattende blankettkartoteket av fingeravtrykk er registrert av dataanlegget i digital form gjennom en slags optisk leser, akter fingeravtrykkfolkene i Kripos å fore systemet med fingeravtrykk fra gamle kriminalsaker som politiet ikke har greid å oppklare.
 8. Flaskene gjennomgår også en optisk gjennomlysning før de igjen er klare til bruk.
 9. For gavlene over dørene er samtidig kjempeutgaver av arkitektenes vinkelhaker, og de tunge veggene langs aksen står på tynne speilremser som fortsetter dem optisk nedover i dypet.
 10. Foruten bruk av elektronikk kan optisk lesning av kort med strekkoder bli aktuelt.
 11. Han legger også vekt på at det nye systmet er basert på en optisk leser i kassen.
 12. Hittil har man bl.a. hatt leveranser til optisk industri, universiter, sykehus, skolevesenet, meglerfirmaer og banker.
 13. Hvert fingeravtrykk kopieres på et stykke gjennomsiktig papir, og tegningen registreres av dataanlegget ved hjelp av en slags optisk leser.
 14. Kobberet trekkes ut og erstattes med optisk fiber.
 15. Noen av de etikettene det tyske selskapet benytter bærer preg av optisk lesning, og det er ikke utenkelig at man rett og slett har benyttet telefonkatalogen, sier konsulent Eirik Djønne i Datatilsynet til Aftenposten.
 16. Optisk fiber er basis for fremtidens telenett og betyr noe mer enn ordinær kabelTV.
 17. Prosjektet går ut på at både bedrifter, organisasjoner og private husstander skal kobles sammen i ett felles nettverk ved hjelp av digitalteknologi, optisk kommunikasjonsteknologi og datamaskiner.
 18. Svenske tollmyndigheter har stanset en forsendelse med avansert amerikansk optisk utstyr adressert til ØstTyskland, opplyste en talsmann i Stockholm tirsdag.
 19. Takket være oppfinner Einar Edvardsen vil det herefter bli mulig å skifte ut telefonkabler fra kobberledere til optisk fiber uten å grave grøfter.
 20. Televerket åpnet mandag det første kabelTVanlegget med optisk fiber i Norge.
 21. Vignettering er en optisk svakhet som kan forstyrre et bilde på en uheldig måte.
 22. De tre skal etablere selskapet Conspectum A / S, som vil utvikle, fremstille og markedsføre apparater basert på avansert optisk teknologi for analyse av vibrasjoner og sprekkdannelser.
 23. Det antydes fra eksperthold at en såkalt optisk disk vil kunne sprenge nye grenser i alle fall hva lagringskapasitet angår.
 24. Det blir som en optisk illusjon.
 25. En følelsesopplevelse bygget på naturinntrykk oversatt til et klart og enkelt optisk billedsprog, noen steder detaljert og nyansert, i andre trykk basert på det optiske alene.
 26. Ett spesielt problem er imidlertid Oslo, hvor man har optisk lesning av stemmene, men dette er blant de problemer som man skal drøfte nærmere.
 27. For de lengste strekningene vil den praktiske kapasitet pr. optisk fiber være maksimalt 500 telefonkanaler, men samtidig kan mange fibre legges i samme kabel.
 28. Fortsatt er imidlertid såkalt optisk lesning i skrankene en forutsetning for anbudene.
 29. Kabinettsekretær Pierre Schori i UD sier at det hele er et optisk spørsmål.
Results found in Swedish dictionary
sweoptisk
engphysics [a]: optical
anatomy [a]: optic
norphysics [a]: optisk
spaphysics [a]: óptico
anatomy [a]: óptico
Derived terms:optisk villa
Anagrams:kopist
Similar words:
sweoptik
engoption
sweoption
sweopartisk
engoptics
engoptic
sweopus
Your last searches:
 1. optiskLast searches

# NAL Term
1 Flag kvinna
2 Flag konkurrera
3 Flag småskrift
4 Flag kollisjon
5 Flag puffa
6 Flag kollapse
7 Flag kiosk
8 Flag worcestershiresås
9 Flag iridescence
10 Flag deferente
11 Flag inte i jämvikt
12 Flag incluso
13 Flag snicker
14 Flag gluping
15 Flag inbiten
16 Flag analgesi
17 Flag igjen
18 Flag go-ahead

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 623 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3365 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 796 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1470 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4335 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5219 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5510 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4617 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5200 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9228 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1351 - seconds.

mobiltelefon