logo
English Español Norsk (Bokmål) Svenska 


Dictionary

2 result(s) found for orakel:

[Show/Hide Search option]
Search option
Results mode:
Display synonyms, antonyms..:
Display results for these languages:
 
Results found in Norwegian dictionary
nororakel
enghistory [n]: oracle
spahistory [n]: oráculo [m]
swehistory [n]: orakel
Synonyms:fadder, foresatt, guide, guru, instruktør, konsulent, lærer, mentor, mester, oppdrager, rådgiver, støttekontakt, veileder
Anagrams:kolera
Wiki:Se også Wikipedia:Orakelet. Et orakel er en person eller et foretak som regnes som kilde til kloke råd eller profetiske meninger, en ufeilbarlig autoritet, vanligvis av åndelig natur. I den antikke verden fikk mange steder et rykte for å kunne tilby visdom.
Example:
 1. Det var Radio Oslo, Radio Motor, Radio Nova og Radio Orakel som ytret ønske om en slik kanal, gjerne i samarbeid med avisene.
 2. Her holder tre av byens livskraftige nærradioer til:Radio Orakel, Radio Immigranten og Kulturradioen.
 3. I stedet ble han sivilingeniør, politisk orakel, for noen kanskje også profet.
 4. Onsdag 27. juni starter markeringen bl.a. med sending i nærradioen Radio Orakel, stands i sentrum og egne filmprogrammer.
 5. Radio Nova, Radio Oslo og Radio Ung har bare opplevd en svak økning i lyttertallet, mens Radi Orakel har fordoblet lytterskaren fra fem til ti prosent.
 6. Nei, heller vissheten om at forfatteren - og for den saks skyld kunstneren i sin alminnelighet - ikke har noen særlig oppgave som moralkodeksforkynner eller politisk orakel.
 7. Alle spør, og orakel Davidsen svarer aviser og andre nysgjerrige efter tur.
 8. Da hun hjalp Hroar Dege med å bygge opp Norsk Matcentrum, ble hun snart et slags orakel som folk søkte råd hos over telefon.
 9. De første tiårene var han stort sett alene og ble sett på som et slags politisk orakel.
 10. De første tiårene var han stort sett alene og ble sett på som et slagt politisk orakel.
 11. Jeg nevner dette siden Hans Wilhelm Steinfeld i den grad påberoper seg sine fem år i Moskva som kvalifisert grunnlag for å opptre som orakel om sovjetiske forhold.
 12. Lund og Slaatto har betydelig prestisje i området og opphøyer seg selv som et slags uimotsigelig arkitektonisk orakel som til vårt eget beste nedfeller sitt visjonære, kreative og forløsende vidsyn i vårt daglige sentrumsmiljø.
 13. Også et par mediabedrifter, som Norsk Rikskringkasting, Aftenposten og kvinneradioen Radio Orakel var representert på utstillingen.
 14. Også vårt fremste politiske orakel Bjørn Balstad ble da litt overrasket, særlig over Arbeiderpartiets sluttspurt frem mot valgdagen.
 15. Samtidens orakel i den politiske verden.
 16. Tidligere var hun redaktør av Radio Orakel.
Results found in Swedish dictionary
sweorakel
enghistory [n]: oracle
norhistory [n]: orakel
spahistory [n]: oráculo [m]
Synonyms:faddrar, guide, guru, instruktör, konsulent, lärare, mentor, mästare, rådgivare
Derived terms:orakelmässig
Anagrams:kolera
Wiki:Orakel är en spådom eller ett budskap som anses härröra från en högre makt och som framförs av en specialist (också kallad orakel) och som tolkas av det närvarande prästerskapet. Orakel förekom allmänt inom de antika kulturerna. De var bundna till vissa platser och deras gudomligheter.
Similar words:
nororgel
engorate
sweorgel
spaoral
nororal
sweoral
engoral
Your last searches:
 1. orakelLast searches

# NAL Term
1 Flag bluejeans
2 Flag besikte
3 Flag eventuell
4 Flag mode
5 Flag vedette
6 Flag disciplinerad
7 Flag smile
8 Flag slutlednings-
9 Flag lic. jur.
10 Flag bracken
11 Flag cozy
12 Flag pleonasm
13 Flag omringa
14 Flag djupt
15 Flag ceceo
16 Flag dato
17 Flag blessyr
18 Flag ciclismo

Last in forum

Create new topic


Topic Created by views Replies Last posts
Det engelske ordet for Å bøye verb 799 1 2021-04-16 21:35:22
"Rabbagast" på norska är "Buse eller Busfrö" på Svenska 3815 0 2021-01-02 14:35:23
MrPoker 921 0 2020-12-30 17:58:53
English Blurry=Norwegian ufokusert/uskarp 1591 0 2020-08-27 11:55:53
Poder 4444 0 2019-04-05 17:56:19
Wristband på norsk? 5330 2 2021-01-11 11:20:56
"Broken record" på norsk 5654 2 2021-01-13 11:58:29
Chokladboll synonym 4741 1 2021-03-09 12:04:54
Klubb 5304 0 2018-11-26 10:44:30
"Strekke seg langt" på engelsk? 9424 3 2019-01-21 15:13:34

Create new topic

Dictionary | Verb | Nr to words | Forum | Wordlists | Special caracters | Contact/mail | Info | faq | webmasters | Wordhelp | useredit

Terms of use: All content on this website, including dictionary, verbs, definitions and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional use. Please contact us with your questions, suggestions or comments about any material found on this site and please report any errors.

www.easytrans.org © 2006-2021 - Page generated in 0.1447 - seconds.

mobiltelefon